Hanne Nabintu Herland featured

Hagmann Report with Hanne Nabintu “The Culture War”

Hagmann Report with Hanne Nabintu Herland:

  Hagmann Report with Hanne Nabintu Herland: It was a great pleasure to participate at The Hagmann Report with the book “The Culture War. How the West lost its Greatness. The need to strengthen traditional, historical values is more important than ever, in a time of divisiveness and upheaval.  We were touring the USA from state to state, taping new shows …

Read More »

Milo Yiannopoulos: America divided with tyrannical censorship on Free Speech

America divided with tyrannical censorship on Free Speech: Milo on Herland Report.

  Herland Report: America divided with tyrannical censorship on Free Speech: The Herland Report features Milo Yiannopoulos in a series of interviews on our TV Channel. We address the deterioration of American values under the current globalist US elites. [pullquote]Milo argues that the aggressive, activist New Left has used the first amendment to advocate for tyranny. [/pullquote] What happened to …

Read More »

Odd Nerdrum hyllest til en levende legende, Hanne Nabintu – Crime and Refuge

Odd Nerdrum hyllest til en levende legende: Hanne Herland

  Herland Report: Odd Nerdrum hyllest til en levende legende: Kunst er gudenes språk. Malt med flytende ord fra en annen dimensjon, bryter kunsten begrensningene i språket, opponerer mot stillstand og likegyldighet, maner til samfunnsendringer og utfordrer mennesket til å betrakte livsreisen med et våkent og mer levende blikk. Den mest kontroversielle maleren i skandinavisk historie, Odd Nerdrum har arbeidet …

Read More »

Milo Yiannopoulos to Hanne Nabintu: Aggressive New Left advocates for Tyranny

Milo Yiannopoulos to Hanne Nabintu Herland: New Left advocates for Tyranny.

  Herland Report: Milo Yiannopoulos to Hanne Nabintu Herland: The Herland Report has several interviews with Milo Yiannopoulos, “The Kanye West of Journalism” (Red Alert Politics). “A young, gay, alive Christopher Hitchens” (Bill Mahler), “The most hated man on the internet” (The Nation). We feature this intellectual and free-thinker in a series of interviews on Herland Report TV.  Milo is …

Read More »

The America Tour – interviews with US celebrities

Interviews witMilo Yiannopoulos Hanne Herland Report

  Herland Report: Interviews with US celebrities: Touring the United States with my new book The Culture War. How the West lost its Greatness. We have travelled as a team and spoken to a number of celebrities in America in ground breaking TV interviews, something completely new in Scandinavia. The Herland Report TV channel on YouTube will feature new and …

Read More »

Destruktiv ekstremindividualisme preger Europa – Hanne Nabintu

  Herland Report: Mange ønsker i dag en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på. Oppfatningen som preger dagens fritenkere er at dersom vi kan få tilbake en større grad av medmenneskelig solidaritet og empati i samfunnet, kan vi få bukt med en del utfordringer innen samliv og skilsmisserater, barnevern, psykiatri og …

Read More »

Hanne Herland weekly commentaries on World Net Daily, with Ann Coulter, Erik Rush and others

Hanne Herland weekly commentaries on World Net Daily:

  Herland Report: Hanne Herland weekly commentaries on World Net Daily: Follow my weekly, exclusive commentaries for the largest Conservative news outlet in the World, World Net Daily. The focus will be on European matters, foreign policy, independent cultural analysys and the current Western cultural crisis. Other commentators are Ann Coulter, Erik Rush, Joseph Farah, Dinesh D’Souza and many more. …

Read More »

NRK om vår TV nye medie kanal – Nabintu

NRK om vår TV nye kanal.

  NRK om vår TV nye kanal: Herland Reportomtales på NRK som en ny TV kanal i Norge. Og det har vært hyggelig å se at allerede første året med tilholdssted YouTube, fikk vi nærmere 6 millioner views. VG har derimot irritert seg over rockeartisten Hans-Erik Dyvik Husby, som i ett av programmene snakker om tillitskrisen til media. Hør NRK …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×