Religion and Faith

Vårt Land debatten – Demokratiet vårt forvitret, våre ledere sover

Den ekstrem-sekulære kirke: Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu om kristendommens betydning for Europa Kristendom har massiv betydning Det Nye Babylon av Hanne Nabintu, Herland Report

  VÅRT LAND DEBATTEN: Les mitt siste innspill i debatten med biskop Tor B. Jørgensen som har vært pågående i Vårt Land, bade i papiravisen og på nett i omlag to måneder nå:  Kjære biskop Jørgensen, 
det dypt bekymringsverdige er å ha ledere som sover. Våre ledere sover når de skulle ha våket i en tid da vårt samfunn bærer preg av en økende …

Read More »

Hanne Nabintu Herland: The preservation of traditional Eurpean culture

Diversity and preservation of traditional culture are not contradictory One of our times most renowned religion sociologist, Peter Bergers work is characterized by a dramatic mid-career transformation of his view on the role of religion in modern society. In one article Berger goes so far as to admit to a major mistake during his career as a sociologist: earlier he indicated …

Read More »

Motpoler ble brevvenner – biskop Tor Jørgensen og Nabintu Herland i Vårt Land om Kirke, dommedag og samliv

Norske verdier: Boken "Tyranni" av Hanne Nabintu Herland beskriver hvordan venstresiden ble den nye intolerante herskerklassen

  “Motpolar blir brevvener,” skriver Vårt Land. “Hanne Nabintu Herland langa ut mot feige biskopar. Tor B. Jørgensen slo tilbake. No skal dei brevveksle, – I Vårt Land.” Jeg skriver første brev til biskop Jørgensen i dagens avis, han svarer like over pinse. Sakset fra artikkelen om brev-serien: I dag startar debattanten og forfattaren Hanne Nabintu Herland og biskop Tor B. …

Read More »

De nye konservative stemmene – Religion i pressen – Hanne Nabintu Herland

To kvinner uten lederstatus har blitt kristenkonservatives nye stemmer i media, ifølge religionsforskere, påpeker avisen Dagen. Selv føler jeg meg ikke hjemme i betegnelsen kristenkonservativ, noe jeg har påpekt en rekke ganger. Kulturkonservativ dekker bedre mitt ståsted, parallelt med at jeg mener at Norge bør bryte med USAs utenrikspolitiske linje og at NATO må selvstendiggjøres fra amerikansk innflytelse. I det store …

Read More »

Nabintu Herlands svar til biskop Jørgensen: La oss stå sammen om endring i Europa

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Konsekvensene av 1970-tallets verdiendring har vært katastrofal. Kristnes passivitet har gitt oss utviklingen av en anti-kristen, ekstrem-sekulær samfunnsutvikling preget av materialisme og ensidig vekt på hedonistisk nytelse. I Vårt Land stilte biskop Tor B. Jørgensen en rekke spørsmål til meg, I kjølvannet av min åpningstale på Oslo Symposium. Her er mitt svar: Jeg vil gjerne benytte anledningen til å …

Read More »

Feltarbeid blant muslimer: Man var ikke imot demokrati, men den liberale vestlige hedonismen

Den stadige debatten om hvordan islamsk ideologi bryter med vestlige verdier aktualiserer et grunnleggende spørsmål: Hvilke vestlige verdier kjemper vi egentlig for I Europa?  De kristne, de hedonistiske eller de ateistisk-humanistiske?  1968-revolusjonens liberale moralsyn?  FNs menneskerettigheter? Eller kapitalismens fri-flyt? Og hvilke av disse er i så fall mange radikale muslimer imot? Et feltarbeid jeg gjennomførte endel år tilbake ga den gangen uventede svar og …

Read More »

Finanskrise, kapitalisme og verdien av tillit

Ved inngangen til det nye året er verden fortsatt kraftig preget av århundrets største finanskrise. Denne typen kriser henger nøye sammen med jakten på profitt, forbruk og overforbruk, lån og grådighet, ikke bare hos enkelte finansaktører, men i befolkningen generelt. Det var et overopphetet boligmarked i USA som forårsaket det hele, der individer som kjente sin økonomiske svakhet likevel falt …

Read More »

Christian indifference: Key to sliding morals in Europe

  Society has moved in an increasingly egoistic direction without any protests of note largely because anyone that mentions morals is immediately labeled a moralist. It is not difficult to understand how society has come to this. (Photo: Trygve Indrelid) The view that religion should be excluded from social institutions originated from the numerous examples of church leaders that misused …

Read More »

Herlands beryktede Bistandsnemda foredrag: Norge, et u-land på indre verdier

Conservative Feminism: Hanne Nabintu Herland

   Dette foredraget skapte furore da det først ble lagt ut på internett.  Det var et ideologisk angrep på den progressive historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et uvanlig religions- og tradisjonsfiendtlig land. Jeg minnet om at Jesus, på mange måter var den første radikale sosialist som kjempet for solidaritet og respekten for de svake i samfunnet. Og jeg spurte …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite