Jan-Ove Tuv Hanne Herland Report Kulturpolitikk

Jan-Ove Tuv, Nerdrum School: Kulturpolitikken hemmer kunstnerisk frihet

 

Herland Report TV (HTV): “Kunst er menneskehetens pulsåre, det som holder oss sammen og opplyser oss om historien vår. I dag knuses kunsten totalt av den politiske kontrollen over kulturpolitikk,” sier Jan-Ove Tuv, klassisk maler i samarbeider med The Nerdrum School of Painting.

Han er også programleder for Cave of Apelles, programserien som ser på forholdet mellom den figurative malerkunsten og filosofiske trender i samtiden.

Det er få som våger å kritisere kulturpolitikk sterkt i dag, særlig dersom man selv er kunstner. Som kunstner er mange svært avhengige av å kunne motta statlig støtte til sin kunstutøvelse, og vil man ha støtte er det ikke så klokt å kritisere “makta”.

Mange erfarer at dersom man ønsker andre kunstuttrykk – eksempelvis med vekt på klassisk, historisk malerkunst – får man bemerkelsesverdig lite i statsstøtte. Det gjelder å være politisk-korrekt og bifalle dagens modernistiske syn på kulturuttrykk, ellers får du null.

The Herland Report features monthly TV programs from the Cave of Apelles, examining the current situation for figurative painting with a comprehensive outlook on The Odd Nerdrum Classical School of Painting.

 

For dem som velger moderne kunstuttrykk ruller ofte statsstøtten rett inn i lommen på kunstnere. Eksemplene er direkte stygge i Norge på hvor mye penger politisk-korrekte kunstnere kan få fra staten, mens klassiske malere omtrent blir fortalt at de er “uønsket”.

Dette feltet tar Jan-Ove Tuv opp i programmet.

Problemet i Norge er at kulturpolitikk er så politisert at den ender opp med å produsere en politisk-korrekthet av dimensjoner blant kunstnere.

Man vet – og forstår – at dersom du skal motta støtte fra staten, må du legge deg på den linjen som de politiske føringene for kulturpolitikken krever. Ellers vil du kun oppnå et nei på dine søknader om støtte.

Jan-Ove Tuv sier i programmet: “Allerede fra 1800-tallet begynte staten å støtte kunstnere med lønn og stønader. Men staten var relativt lite innblandet i forhold til hva den er i dag. 1800-tallet var jo en gullalder innen norsk kunst. Vi hadde Knut Hamsun, Edvard Munch, Ole Bull, Henrik Ibsen og alle disse.”

“Snakker man kulturpolitikk så kan man si; vil du ha kultur eller politikk? Kultur har derimot blitt politikk og dette lider vi under.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det er et paradoks i dag at vi ikke er i stand til å få til internasjonale personligheter, omtrent kun med unntak av Odd Nerdrum.

I dag lever vi i en tid hvor det bare er snakk om globalisme og utjevning av nasjonale grenser med tilsvarende etniske utfordringer som vi har. Det er et paradoks at man skal motarbeide akkurat den fasen hvor vi så at vi fikk frem denne gullalderen.”

“Kulturpolitikken blir viktig fordi den preger så dramatisk det som skapes. Og i dag er det å være politisk aktiv en sentral del av kunstbegrepet.

Det er fundamentet for kulturpolitikken i Norge og Europa og USA. Det sosialistiske idealet er at staten skal kontrollere kunsten.”

 

Cave of Apelles Jan-Ove Tuv

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×