Nabintu i VG: Ny-marxistisk 60 talls feminismen vil gjøre kvinnen til mann

 

Herland Report:  Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: “Religionshistoriker og antifeminist Hanne Herland er en av dem som mener at 70-talls feminisme bidrar til å diskriminere kvinnen, den ser ned på det kvinnelige og forsøker å gjøre henne til en mann.

Hun er overbevist om at det er biologiske forskjeller mellom kjønnene som gir oss ulike interesser, og at kvinner taper fordi de forsøker å bli som menn istedenfor å dyrke styrken i sitt eget kjønn. (Foto: Janne Møller-Hansen, VG)

Det er nå over femti år siden 1968 og studentrevolusjonen som smadret i fillebiter de tradisjonelle verdiene i Europa.

Den ny-marxistiske, såkalte New Left bevegelsen i USA gikk lenger enn marxistene før dem, som ønsket en klasserevolusjon.

New Left 68erne ønsket mer en det, de ville også ha en kjønnsrevolusjon, en revolusjon i familien, i forholdet mellom mann og kvinne, revolusjon mot kirken, revolusjon mot de tradisjonelle europeiske verdiene.  Vi lever i dag i kjølvannet av disses smadring av europeisk kultur.

 

Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: Hanne Herland Report
Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: Gamle kjønnsroller er fortsatt gjeldende: Fremdeles gjør norske kvinner dobbelt så mye husarbeid som norske menn. Herland er enig i at kvinnen er blitt dobbeltarbeidene.

Hun gjør mest husarbeid, og jobber gjerne i tillegg. Det synes Herland er beklagelig.

– Som følge av feminismen har kvinnen i stor grad blitt maskulinisert. Og mannen har blitt feminisert. Målene med begge proessesene har vært å vise at kjønn er sosialt konstruert.

Men vi har aldri hatt så mange skilsmisser og familietragedier som etter at den aggressive kjønnskampen ble innført, sier Herland til VG.

 

LES MER:

 

Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: Hun mener at norske kvinners dårlige selvbilde i dag kommer av 70-tallsfeminisme. – Det er altfor mye press på kvinnen i dag, og jeg skylder på 70-talls feminismen for dette.

Jeg mener den nye feminismen svekker kvinnenes selvtillit; hun skal ikke være stolt av å føde barn, og hun blir hetset om hun velger å være hjemme i noen år med barna sine, sier Herland.”

Hun fortsetter: – Vi har også fått en feminisme som prøver å få mannen til å bli kvinne. Mannen sitter hjemme i lange pappapermisjoner og gå med barnevogn. Forskning viser at vi ender opp med en situasjon der menn i Norge får den rollen kvinnen har i andre land.”

Kommentar: Feminismen har de siste førti årene redefinert hva det vil si å være en moderne mann. I dag skal han på mange måter ha den rollen som kvinner hadde i gamle dager.

Han skal være myk, passe på barn, være feminin, snakke om følelser, gråte og trenge kvinnens hjelp. Hele denne omstruktureringen av kjønnsrollene handler om de radikale 1968’ernes ønske om å viske ut forskjellene mellom kjønnene.

 

Feminismen vil gjøre kvinnen til mann:
Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år. Herland er en av de få som er en uredd og fri intellektuell som ofte kommer med uventede og sylskarpe synspunkter som bryter med det politisk korrekte. Kjøp den her!

 

Feminismen vil gjøre kvinnen til mann: Det har vært et forsøksprosjekt som vi alle har vært en del av. Man håpet at dersom kjønnene «ble like», ville det gå mye bedre i samfunnet.

Det vi i dag ser er at det aldri har vært så mange skilsmisser og familietragedier som nå.

Noe gikk galt med feminismen og vi trenger å reflektere over dette for å finne tilbake til en bedre balanse mellom mann og kvinne.

Jeg har i årenes løp påpekt at kjønnskampen er blitt så hard at det kan nesten virke som om kvinner er ute etter å knuse mannen.

Jeg har etterlyst «kjønns-vennskap» og at vi støtter hverandre i parforholdet, heller enn å angripe hverandre.

Dette er selvsagt ikke bare enkelt, særlig i moderne samfunn der det stilles meget store krav til kvinner både i hjemmet og utenfor.

Det å være mann i dag er også et vanskelig prosjekt, ettersom den tradisjonelle mannsrollen utviskes og nye, diffuse, flytende og pluralistiske kjønnsidealer dominerer arenaen.

Det kan derfor være nyttig for menn å frigjøre seg fra noen av de sterke feministiske forestillingene om hvordan en mann må være og finne tilbake til den naturlige styrken som ligger i mannen, som nettopp er så forskjellig fra kvinnen.

Det kan være på tide å fokusere mer på likeverd, – et begrep som innebærer respekt for kjønnsforskjellene og å dyrke nettopp disse.

Likestilling har jo vært et begrep som har gått hånd i hånd med det radikale tankegodset, altså tanken om at kjønnene skal bli like og at kvinner er ikke «fri før de tar rollen som menn tradisjonelt har hatt». Dette er et for snevert frihetsideal.

Frihet for kvinnen må være retten til å selv definer sin kvinnelighet, rolle I samfunnet og det å gjøre som hun selv vil, uten dermed å bli angrepet av sinte feminister.

Mange snakker i dag om at det nettopp er dynamikken mellom to helt ulike kjønn som skaper spenningen i parforholdet og hverdagen, ikke minst seksuelt.

Å være forskjellige utgjør noe positivt, at kvinnen er annerledes enn mannen er en styrke, ikke en svakhet!

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Julian Assange marks end of Critical Journalism in the West, says Hanne Nabintu Herland

Julian Assange marks end of Critical Journalism in the West, says Hanne Nabintu Herland

  The WikiLeaks founder, Julian Assange made known the immoral, illegal, and unconstitutional actions of …

What Julian Assange did: Julian Assange Ruptly Catelyn Johnston

What Julian Assange did was make known the immoral, illegal and unconstitutional actions of the government

  Occasionally I note that conservatives are ineffective defenders of liberty. The primary reason is …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×