Clinton-Børge Brende-AP-photo

Dagbladet: Norge, Saudi Arabia størst kontributør til Clinton Foundation, kjøper seg venner

 

Dagbladet avslører at Norge gir langt mer enn tidligere antatt til Clinton familiens stiftelse, som lenge har vært betraktet i et kritisk lys i USA.

Norge og Saudi Arabia er de største donorene, fremgår det av Donald Trumps Facebook side. Norge og Saudi Arabia. Smak litt på setningen.

Dette er altså realiteten. Er det rart at mange av oss er svært urolige over norsk utenrikspolitikk under Børge Brende.

Norge og Saudi Arabia er altså største statlige kontributører til Clinton Foundation der mor, far og datter sitter i styret. NORAD er også tungt inne. Det er helt ufattelig.

Igjen, vi trenger en solid politisk revolusjon i Norge så vi kan få slutt på denne typen korrupsjon og får erstattet den nåværende eliten med realister som forstår verden og kan gjøre det rette.

Hadde dette skjedd i Afrika, ville vi straks kalt det korrupsjon, – her på berget heter vel det samme “kontribusjon som åpner for at nye, ledende stillinger plutselig tildeles nordmenn.”

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Ubegripelig at slikt får pågå uten å bli møtt med kritikk i Norge, men, som vi ser, det gir jo utenriksminister Børge Brende og andre fine plasser ved Clintons bord.

Sjokkerende materiale bekrefter altså hvordan Norge aktivt kjøper seg venner i internasjonale kretser. NORAD er også tungt inne med over 500 millioner i kontribusjon, en etat som kun er en del av den norske stat. Her ender altså våre norske skattepenger.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Jeg minner om at Norge har Europas dårligste veinett, asbest-skoler og bibliotek som ikke har vært renovert siden 1950-tallet.
Vi er utdatert på det ene og det andre, gamle regionale flyplasser, maling flasser av på offentlige bygg i hele landet,  – noe som skjules ved at vi stadig hyller oss selv som “verdens beste, mest fredselskende land.”
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Steder som forfalne Akvariet i Bergen minner mest om Congo der jeg vokste opp. Norge forfaller, men våre aktive utenriksministre med ekstrem reisevirksomhet rundt om i verden, har øyensynlig uendelig med penger å dele ut i internasjonale farvann.
Slik får man seg altså “fine venner” ved de korruptes bord. Hundrevis av millioner – våre skattepenger – sendes altså til Clinton, inn i en grumsete pengekabal der Clinton lenge har vært angrepet fra både høyre og venstre for å motta store pengebeløp fra privat næringsliv, for eksempel.
Politikken har i USA blitt et pengespill der den som gir mest, får de fine posisjonene og vinner valgene. Nå søker altså Norge aktivt på disse gjennom å betale seg vei. 
Utenlandske stater som Norge og Saudi Arabia stiller øverst på giverlisten.  Stor takk til Dagbladet som skriver om dette.

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×