Den arabiske våren ble til en vinter

Den arabiske våren ble til en vinter godt hjulpet av Vesten

 

Herland Report: Den arabiske våren ble til en vinter: Statsviter Samuel Huntington skrev The clash of civilizations? der han hevder at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer.

Sivilisasjoner har svært forskjellige virkelighetsforståelse. Derfor vil globaliseringen utvikle seg til en konflikt på verdensbasis. (Foto: Syriske flyktninger. New York Times)

Få hendelser i nyere tid har gitt Huntington mer rett enn den arabiske våren, eller heller, den arabiske vinteren.

 

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Herland Report Subscribe banner Den arabiske våren ble til en vinter
Den arabiske våren ble til en vinter: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, som når millioner årlig gjennom både artikler og TV kanalen som fremmer samtaler med kjente intellektuelle, aktivister, forfattere og andre. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som gjerne bryter med det politisk korrekte. Hun hevder at en liten ekstremliberal elite med lav respekt for folket styrer våre demokratier i en autoritær retning. Kjøp Det Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com

Den arabiske våren ble til en vinter: I USA og Europa har man vært raskt ute med å tolke opprøret som muslimers lengsel etter «å bli sekulær-demokrater som oss».

Den påfallende naiviteten preget som vanlig utenriksminister Jonas Gahr-Støre, som i New York Times allerede måneden etter Tahrir-plassen hadde fasitløsningen på opprøret: dette var den unge generasjonen som reagerte og fortjente å få vestlig demokrati raskest mulig.

Han mente det var viktig å imøtegå tanken om at opprøret inneholdt sunni-islamisme som ville åpne for et nytt Iran 1979 eller gi fruktbar grunn for Al-Qaida.

Mediene har siden fulgt opp med en foruroligende propagandapreget hyllest til «revolusjonære» i land som Egypt, Libya og nå, Syria.

Nærmere bestemt, de sunni-muslimske fraksjonene som er lojale mot udemokratiske Saudi Arabia.

Talende nok er det USAs venn, Saudi Arabia, som roper høyest i FN om behovet for demokrati i Libya og Syria, til tross for at de selv er de minst demokratiske i regionen.

Påfallende rekker av anonyme «demokratiske aktivister» og «menneskerettighetsgrupper» har plutselig fått fri talerett i vestlige medier. The Guardian kom med rasende kritikk 12. juli over at skremmende få har tatt seg bryet med å se på hvem disse er, som konstant rapporterer om massakrer fra regjeringen i Syria.

Artikkelen viste betydelige økonomiske koblinger mellom «aktivistene» og USA, som ifølge The New York Times nå åpenlyst finansierer opprørerne som i stor grad er utenlandske jihadister.

USA blåser lang marsj i FNs sikkerhetsråd der Russland og Kina nedla veto, – de har jo NATOs smadring av Libya friskt i minne der Al-Qaida lenge hadde forsøkt å få Gaddafi drept.

Hanne Herland i Washington Den arabiske våren ble til en vinter
Den arabiske våren ble til en vinter.

Den arabiske våren ble til en vinter: NATO har som kjent gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der vestlige interesser er truet.

Libya var Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia.  Etter NATO-krigens slutt, endte Al-Qaidas Libya-leder Abdel H. Belhadj som Tripolis militære guvernør, – en mann som i årene før kjempet med Osama bin Laden i Afghanistan.

Forfølgelsene av afrikanske libyere har siden eksplodert. Der Spiegel skrev nylig om grusomme forhold for kristne i Syria, da sunni-fraksjonene som støttes av Vesten anser kristne som fiender av «det nye Syria».

Få tenker over at Vestens vekt på liberale rettigheter til kvinner, homofile og andre er idealer som ekstremistene kjemper imot.

Den arabiske våren kan lett føre til det motsatte av hva Vesten tror. For USA og dets allierte har bidratt til å styrte de mer sekulære og vestlig vennlige regjeringene, godt hjulpet av krigspropaganda som har gitt krigsaksept i opinionen. Ordbruken har snedig skiftet, nå heter det ikke president, men diktator og ikke regjering, men terrorregime.

Finanskrisepregede USA, som har god grunn til å feie for egen dør, deltar ironisk nok i en religionskrigspreget maktkamp i Midtøsten, ikke ulikt kriger som preget 1600-tallet i Europa. 

Sunni-muslimske Saudi Arabia og Qatar eliminerer sine fiender i land etter land.

 

Den arabiske våren ble til en vinter: ende shia-land som Iran står i skarp motsetning til Saudi Arabia som har en konservativ variant av sunni islam som også handler om å fordrive shia, fordi man mener trosformen bryter med den riktige lære. Skulle USA lykkes med å felle shia-alawittiske Assad, står veien åpen for neste av USA’s prestisjekriger, Iran.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Huntington påpeker at i en global verden er tanken om at Vestens verdier er universelle meget farlig.

Den gir vestlige krefter en kunstig legitimitet til å bryte inn i andre lands indre anliggende, destabilisere nasjoner og bidra til krig og borgerkrig som på sikt kan fremprovosere kraftige tilbakeslag. Dagsavisen 2012.

Also check out The Rubin Report, Ron Paul Liberty Report YouTube channel, as well as Jordan Peterson, the BBC and FOX on the same topics.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Only 6 % vaccinated in Africa and very low Covid numbers: Black Creative Group.

Only 6 % vaccinated in Africa and very low Covid numbers……

  Herland Report: Only 6 % vaccinated in Africa and very low Covid numbers: Scientists appear …

Soviet Union dystopia: Paul Craig Roberts on the beach with Hanne Herland

Paul Craig Roberts: Those who challenge the Democrat Ruling Ideology are called Fascists

  Herland Report: We had the privilege of a sit down with Dr. Paul Craig …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close