Den arabiske våren ble til en vinter

Den arabiske våren ble til en vinter godt hjulpet av Vesten

 

Herland Report: Den arabiske våren ble til en vinter: Statsviter Samuel Huntington skrev The clash of civilizations? der han hevder at fremtidens konflikter kom til å gå langs kulturelle skillelinjer.

Sivilisasjoner har svært forskjellige virkelighetsforståelse. Derfor vil globaliseringen utvikle seg til en konflikt på verdensbasis. (Foto: Syriske flyktninger. New York Times)

Få hendelser i nyere tid har gitt Huntington mer rett enn den arabiske våren, eller heller, den arabiske vinteren.

 

Herland Report Subscribe banner Den arabiske våren ble til en vinter
Den arabiske våren ble til en vinter: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

Den arabiske våren ble til en vinter: I USA og Europa har man vært raskt ute med å tolke opprøret som muslimers lengsel etter «å bli sekulær-demokrater som oss».

Den påfallende naiviteten preget som vanlig utenriksminister Jonas Gahr-Støre, som i New York Times allerede måneden etter Tahrir-plassen hadde fasitløsningen på opprøret: dette var den unge generasjonen som reagerte og fortjente å få vestlig demokrati raskest mulig.

Han mente det var viktig å imøtegå tanken om at opprøret inneholdt sunni-islamisme som ville åpne for et nytt Iran 1979 eller gi fruktbar grunn for Al-Qaida.

Mediene har siden fulgt opp med en foruroligende propagandapreget hyllest til «revolusjonære» i land som Egypt, Libya og nå, Syria.

Nærmere bestemt, de sunni-muslimske fraksjonene som er lojale mot udemokratiske Saudi Arabia.

Talende nok er det USAs venn, Saudi Arabia, som roper høyest i FN om behovet for demokrati i Libya og Syria, til tross for at de selv er de minst demokratiske i regionen.

Påfallende rekker av anonyme «demokratiske aktivister» og «menneskerettighetsgrupper» har plutselig fått fri talerett i vestlige medier. The Guardian kom med rasende kritikk 12. juli over at skremmende få har tatt seg bryet med å se på hvem disse er, som konstant rapporterer om massakrer fra regjeringen i Syria.

Artikkelen viste betydelige økonomiske koblinger mellom «aktivistene» og USA, som ifølge The New York Times nå åpenlyst finansierer opprørerne som i stor grad er utenlandske jihadister.

USA blåser lang marsj i FNs sikkerhetsråd der Russland og Kina nedla veto, – de har jo NATOs smadring av Libya friskt i minne der Al-Qaida lenge hadde forsøkt å få Gaddafi drept.

 

 

Den arabiske våren ble til en vinter: NATO har som kjent gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der vestlige interesser er truet.

Libya var Afrikas rikeste land med høyere levestandard enn Italia og Australia.  Etter NATO-krigens slutt, endte Al-Qaidas Libya-leder Abdel H. Belhadj som Tripolis militære guvernør, – en mann som i årene før kjempet med Osama bin Laden i Afghanistan.

Forfølgelsene av afrikanske libyere har siden eksplodert. Der Spiegel skrev nylig om grusomme forhold for kristne i Syria, da sunni-fraksjonene som støttes av Vesten anser kristne som fiender av «det nye Syria».

Få tenker over at Vestens vekt på liberale rettigheter til kvinner, homofile og andre er idealer som ekstremistene kjemper imot.

Den arabiske våren kan lett føre til det motsatte av hva Vesten tror. For USA og dets allierte har bidratt til å styrte de mer sekulære og vestlig vennlige regjeringene, godt hjulpet av krigspropaganda som har gitt krigsaksept i opinionen. Ordbruken har snedig skiftet, nå heter det ikke president, men diktator og ikke regjering, men terrorregime.

Finanskrisepregede USA, som har god grunn til å feie for egen dør, deltar ironisk nok i en religionskrigspreget maktkamp i Midtøsten, ikke ulikt kriger som preget 1600-tallet i Europa. 

Sunni-muslimske Saudi Arabia og Qatar eliminerer sine fiender i land etter land.

Huntington påpeker at i en global verden er tanken om at Vestens verdier er universelle meget farlig.

Den gir vestlige krefter en kunstig legitimitet til å bryte inn i andre lands indre anliggende, destabilisere nasjoner og bidra til krig og borgerkrig som på sikt kan fremprovosere kraftige tilbakeslag. Dagsavisen 2012.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×