Mobilstråling koblet mot kreft?

TV intervju: Elektro og mobilstråling koblet mot kreft? Einar Flydal

 

Herland Report TV: Mobilstråling koblet mot kreft? Hvor objektiv er forskningen egentlig? Hvor mye påvirkes forskningsresultatene av hvem som finansierer forskningen?

Hvor tett er koblingen mellom markedsinteresser og forskningsrapporter slik at viktige funn om faren for kreft ved elektromagnetisk stråling skjules?

Mobilstråling koblet mot kreft?
Mobilstråling koblet mot kreft?

“Helserisikoen ved mobilbruk og elektromagnetisk stråling burde vært diskutert mye mer,” sier samfunnsviter, pensjonert forsker og rådgiver hos Telenor og universitetslektor ved NTNU, Einar Flydal i dette programmet med forskeren på Herland Report TV.

Følg Einar Flydals blogg.

“Det er slett ikke slik myndighetene sier at det ikke er påvist funn som viser koblingen mellom elektromagnetisk stråling og kreft. Det sier myndighetene og Strålevernet ganske enkelt fordi de ikke selv undersøker farene. De henter sine kunnskaper fra noen utvalg som er så skjeve som Titanic. Ganske enkelt.”

 

Einar Flydal Herland Report Mobilstråling koblet mot kreft?
Mobilstråling koblet mot kreft?

 

Einar Flydal forklarer:

Mobilstråling koblet mot kreft? “Det var da jeg jobbet mange år i Telenor, også som rådgiver i konsernstadiet at jeg begynte å oppdage at det var et eller annet som ikke helt stemte når det gjaldt hvordan helserisikoen fremstilles ved elektromagnetisk stråling generelt, men først og fremst mikrobølgestråling, altså slik vi bruker til moderne massekommunikasjon.”

“En WHO rapport som ble offentliggjort internasjonalt, gjaldt temaet «Sannsynligheten for kreft knyttet til det å bruke mobiltelefoner».

 

RELATERTE ARTIKLER: 

 

“Man fant ingenting, mente en del av forskerne, men andre mente at her fant man absolutt noe. Det var en stor internasjonal sak.”

“Jeg begynte å grave litt i den og så at det man hadde publisert som lå bak konklusjonen om at man ikke fant noe kobling mellom mobil og kreft, hadde det blitt gjort en oppsummering slik at man hvisket ut de store funnene. Og slik valgte man å publisere det.”

Mobilstråling koblet mot kreft? “Et halvt år senere publiserte man dataene som lå bak og da kunne enhver som satte seg inn i dette se at det var en klar og tydelig sammenheng.”

“Funnet var altså blitt hvisket ut. Denne store rapporten ble brukt for det den var verdt, til nettopp å hevde at det ikke fantes noen konsekvenser.”

“Da ble jeg veldig nysgjerrig og både det og andre ting gjorde at jeg fant ut at jeg skulle gå av med førtidspensjon da jeg var 62. Dermed hadde jeg fått en gavepakke hvor jeg kunne begynne å grave meg ned i årene som kom inn i dette temaet. Det gjorde jeg.”

 

Mobilstråling koblet mot kreft?
Mobilstråling koblet mot kreft?

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

 

LES OGSÅ:

 

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. 

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×