Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte #Covid-19? Hva med Petter Stordalen?

 

Herland Report: Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte, hva med Petter Stordalen? Regjeringen Solberg hjelper private medieeiere og betaler deres inntektstap som følge av Corona?

Vi antar Petter Stordalen også vil motta støtte til å dekke sitt inntektstap, samt alle andre private investorer innen ulike bransjer.

Krisen kom som kjent ikke på grunn av dårlig marked eller ledelse, men på grunn av regjeringens valg av å stenge ned norsk økonomi av frykt for et virus.

Hittil dekker regjeringen Solberg kun faste kostnader, men hvis mediestøtten viser at også generelle inntektstap for investorer vil dekkes, antar vi svært mange vil søke på denne støtten. Les mitt åpne brev til statsministeren her.

Dette skal bli litt av en utbetalingsfest for regjeringen, siden mediestøtte til private medieeiere som Schibsted dermed gir presedens for økonomisk støtte til inntektstap for private investorer.

Det kan jo ikke være slik at bare enkelte private investorer som Schibstedt får dekket sine inntektstap fra staten, men Petter Stordalen, andre investorer, små og mellomstore bedrifter må ta tapene selv?

Det ville utgjort en særdeles skjerpende urettferdighet utført av regjeringen Solberg.

Det er jo regjeringen som har stoppet hele næringslivets inntektstrøm, det har ikke skjedd som følge av markedstap eller dårlig styring. Og merk, det har skjedd under en Høyre-regjering.

Dette er ikke en finanskrise som følge av dårlige markeder, men som følge av at regjeringen stengte ned landets økonomi på grunn av panikk og frykt for et virus.

Man fulgte ikke Folkehelseinstituttets råd, som foreslo isolasjon av utsatte grupper og styrking av medisinsk kapasitet. I steden stoppet man selve blodomløpet i økonomien før man hadde utført en grundig konsekvensanalyse. Det er regjeringen Solberg ansvarlig for.

Steigan.no ved Jan Herdal skriver: Schibsteds største eier er Blommenholm Industrier, som er Schibsted-familiens holdingselskap. Men bortsett fra dem er State Street med 11,6% nest største eier og finansbanken JP Morgan fjerde største eier med 5,7%.

State Street er en av de «vanlige mistenkte» som sammen med BlackRock og Vanguard kontrollerer de fleste korporasjonene i USA, og JP Morgan er en av de mektigste bankene, som har nettopp Vanguard, BlackRock og State Street som sine tre største eiere med til sammen over 18% av aksjene.

Med en så stor eierandel må man si at Wall Street har full kontroll over Schibsted, og dermed nyter godt av den rause norske pressestøtten.

 

Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte. Hva med Petter Stordalen? Nye Babylon. Hanne Herland.
Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte? Hva med Petter Stordalen? I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte? Hva med Petter Stordalen? De uheldige sidene ved den norske statens korporative trekk er blitt svært tydelige i symbiosen mellom politikere og medier.

Politikerne bruker skattepenger til å kjøpe seg lojalitet.

Mediene forhindrer fri og åpen debatt om sentrale samfunnsspørsmål som klima, innvandring og islam.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte? Hva med Petter Stordalen? Da den direkte pressestøtten ble innført i 1969 begynte den med beskjedne 3,7 millioner kroner.

Beløpet steg raskt, og produksjonsstøtten aleine passerte i fjor 316 millioner kroner. Med Trine Skei Grande som kulturminister tok bevilgningene fullstendig av for året 2020.

Produksjonsstøtten økte med 40 millioner kroner, eller 12-13 prosent. I tillegg fins en hel bukett av andre støtteordninger. Fra Medietilsynets oversikt:

TV-2 er kommet på statsbudsjettet med 135 mill. kroner årlig. Innovasjonsstøtte 20 millioner (doblet fra 2019).

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 20,4 mill. kroner. Tilskudd til samiske aviser 34,6 mill. kroner. Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 2,2 mill. kroner. Medieforskning og etterutdanning 12,1 mill. kroner.

Til NRK et gigantbeløp på 6,4 mrd. kroner. Sammenlagt snaut 7 mrd. kroner.

Årets støtteutbetalinger er framskyndet som følge av koronakrisa. På grunn av tapte annonseinntekter har presseorganisasjonene fremmet krav om ekstra støttetiltak fra staten på samlet 1 mrd. kroner.

Da den nye kulturministeren Abid Raja prøvde å holde litt igjen, fikk han gjennomgå. Opposisjonen i stortinget var fyr og flamme, og krevde romslige «tiltak». Det gikk som det måtte gå. Raja meldte pass, og er på vei med ny pakke.

Postens nedskjæringer har videre ført til at staten totalt skal betale 450 mill. kroner i distribusjonsstøtte til papiravisene over to år.

Om vi ser bort fra NRK, ligger de store pengene for de øvrige mediene likevel i momsfritaket. Samlet verdi av medienes momsfritak ble av Medietilsynet vurdert til 2,2 milliarder kroner for året 2018. Momsfritak fungerer slik at det gir mest til de største bedriftene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Privateide Schibsted og mediene får milliardstøtte? Hva med Petter Stordalen? Ifølge momsutvalget, som la fram sin innstilling i fjor, og som foreslo å oppheve fritaket, indikerer tallene at omlag 40 pst. av denne støtten går til de fire største avisene, og om lag 55 pst. går til de ti største avisene.

De 4 største avisene i Norge var ifølge Medietilsynet i 2019 (i rekkefølge) Aftenposten, VG, Adresseavisen og Bergens Tidende. Verdien av momsfritaket for disse 4 avisene aleine skulle dermed bli ca. 880 millioner kroner årlig, eller over det dobbelte av den direkte pressestøtten.

Da det er totaliteten som gjelder, er Schibsted blant pressestøttens varmeste forsvarere. Denne artikkelen ble først publisert på Oljekrisa.no.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×