Mobbekultur eller saklig debatt? Hanne Nabintu Herland i Aftenposten: TYRANNI ny bok

Snillisme som samfunnsfiende

 

Snillisme som samfunnsfiende: Kronikkredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås har snakket om de parallelle virkelighetene som preger Norge som følge av kløften mellom politikernes måte å snakke om integrering på og vanlige borgeres erfaringer og reaksjoner.

De av oss som i årenes løp har arbeidet med etniske minoriteter relatert til politiets arbeid, i barnevern og offentlig sektor, er resignert over hvor segregert samfunnet er i ferd med å bli.

Til tross for det offentliges endeløse strøm av ord om integreringens mange suksesser i det såkalt flerkulturelle Norge, har man likevel i løpet av de siste tiår etablert en slags usynlig mur mellom ”dem” og ”oss.”

Dette preger særlig Oslo som har en innflytterandel på rundt 30 %. Frykten for å bli stemplet intolerant eller rasist er så sterk at den gjør også politikere både handlingslammede og tause i møte med den norske integreringstragedien.

 

Herland Report YouTube banner
The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe to The Herland Report news site. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.

 

Og den som våger å komme med innvendinger, får straks smake den politisk korrekte pisken, noe Arbeiderpartiets Håkon Haugli nylig fikk da han fremmet kritikk mot Venstrepolitiker Abid Rajas tidsriktige dialogmøter.

Raja ønsker seg stadig at ikke-vestlige innflyttere skal ha egne dialogmøter der hele det offentlige Norge skal stilles til veggs for å lytte til alt fra jødehatende utsagn til usiviliserte ikke-vestliges sjikanerende og nedsettende snakk om norsk kultur, under påskudd av at disse må forstås før de kan integreres. For noe sludder.

Den som ikke ønsker å innrette seg etter norsk lov og alminnelig høflighet overfor landet som har gitt både oppholdstillatelse og rause økonomiske stønader, bør forlate Norge når det måtte være. For i Norge er det norsk kultur som gjelder.

Noen bør stoppe Raja i hans forsøk på å skape egne spilleregler for ikke-vestlige personer som vanskelig forstår seg på norsk kultur. Så takk til Håkon Haugli for hans forsøk. Det gikk jo ikke så bra.

Han ble møtt med Rajas ukontrollerte raseriutbrudd, noe som bekrefter poenget. Tatt i betraktning at en nylig undersøkelse fra Harvard International Review viser at det er ingen gruppe som europeere misliker mer enn muslimer, kunne det være klokt av Raja å for en gangs skyld holde kjeft og ta inn over seg Hauglis poeng.

Min prognose er at det skal gå mange år til før nordmenn våkner av snillismens samfunnsfiendtlige dvale som gjennomsyrer den multikulturelle håndteringsmodellen for innvandring. Det har lenge vært avgjørende å ta oppgjøret med 68’er generasjonens multikulturalisme, som mener at man bør sette tilside egne kulturelle idealer og forstå ikke-vestlige på deres egne premisser.

Man skal forstå og unnskylde ”de andre,” nettopp den type holdning som gjennomsyrer de såkalte dialogmøtene som stadig holdes på Litteraturhuset i Oslo.

På sikt medfører dette en raseorientert forskjellbehandling som stakkarsliggjør innflyttere og fører til enveis-toleranse. Holdningen er i realiteten at ”vi” er annerledes enn ”dem.”

Nå sist kom denne besynderlige utviklingen til uttrykk gjennom historien til etnisk norske Mari Morken (16) som ble så mobbet av ikke-vestlige i Groruddalen i Oslo at hun måtte bytte skole.

Klassekampen slo opp den hjerteskjærende saken lørdag 8. mai i forbindelse med at den svenske forskeren Maria Bäckmann var i Oslo for å referere til en studie som viser hva som skjer når etniske svenske blir minoritet i eget land.

Bäckmann kom urovekkende frem til at svenske piker ble stemplet og kalt med de verste skjellsord fordi de var kristne og lyshårede. Mange farget håret mørkt for å unngå å bli hetset. Norske Mari Morken, som har lignende erfaringer, spør: ”Hvorfor er det rasisme hvis vi kaller dem mørke og ikke rasisme hvis de kaller oss hvite?”

Hun forteller om et liv i Oslos drabantmiljøer der det var negativt å være hvit og ukvemsordene haglet om kristendom og norsk kultur. Først nå, tre år etter overgangen til en vestkantskole, våger Mari å være blond igjen, etter år med sjikanerende bemerkninger om at hun som etnisk norsk er hore og billig.

Og tall fra Utdanningsetaten er klare: Etnisk norsk elever er i mindretall ved 58 av 136 grunnskoler i Oslo. Andelen elever med utenlandsk bakgrunn ligger på 40 %. SLAGMARK Gaza-opptøyene på Karl Johan i fjor ledet som kjent til betydelige hærverk der de færreste ikke-vestlige som deltok ble straffeforfulgt eller erstatningspliktige.

Hærverkstoget med frekke maskerte minoritetsungdommer som ropte ”død over jødene,” fikk altså gå uforstyrret omtrent uten konsekvenser i ettertid.

I den sammenheng uttalte en pike fra Rabita-moskeen til Klassekampen at mange i det muslimske ungdomsmiljøet ”er mot de norske” og at ”mange har fordommer mot nordmenn akkurat som nordmenn har fordommer mot oss.”

Den raseorienterte antipatien er altså voksende begge veier og segregeringen et økende faktum. Men det gjennombyråkratiserte, sosialistiske og likegyldige Norge vil mest sannsynligvis våkne til handling når det er for sent.   Dagen 2010

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com[/author]
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Afghanistan Drug Poppy Getty

The American Hegemony is over due to sweeping technological changes in warfare, business and finance

  American political, economic, and military global hegemony—sustained by America’s past economic productivity, the dollar’s …

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×