The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

ABC Nyheter anmelder bestselgeren ALARM: Alarmerende om kulturkrise

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herlands bestselgende bok, Alarm! Tanker om en kultur i krise er et kampskrift og oppgjør med «de forsteinede kulturradikale oppfatningene som altfor lenge har preget norsk offentlighet».

«Det er mitt håp at disse samfunnskritiske og religionsfilosofiske tekstene kan bidra som tankevekkere inn i det norske samfunnet», skriver Hanne Nabintu Herland i sin Alarm-bok.

Ron Paul Herland Report
Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, som når millioner årlig. Her i samtale med Dr. Ron Paul, tidligere presidentkandidat i USA og leder for The Liberty Report. Følg Herland Report TV, klikk på bildet og se programmene.

 

Sakset fra ABC: Noen vil nok fnyse av en del påstander. Det er iallfall ingen grunn til å stille seg likegyldig.

Religionshistorikeren har skarpt skyts og belegger sine synspunkter med solid dokumentasjon, spesielt henvisning til litteratur som bidrar med sentrale poenger.

Hun hevder at det er grunn til stor uro over en rekke sykdomstrekk ved dagens samfunn.

«Fordi det så lenge er blitt lagt ensidig vekt på materielle verdier og vitenskapelig etterprøvbarhet, mangler kulturen en tilsvarende vekt på moralsk energi.

 

RELATERTE ARTIKLER:

1960-tallets brudd med sentrale etiske prinsipper har ført til en betydelig verdioppløsning.

Dette har åpnet for en hedonistisk samfunnsutvikling der egoisme, hensynsløshet og mangel på grensesetting er i ferd med å bli sosialt akseptert.

Etter å ha kjent normoppløsningens selvdestruktivitet på kroppen, ønsker vi en større vekt på solidaritet, samhold, personlig ansvar og selvbegrensning.»

Alarm! Tanker om en kultur i krise
Klikk og kjøp boken her.

Forfatteren underslår ikke at det opp gjennom årene har vært god grunn til kritiske blikk på enkelte religiøse holdninger og aktiviteter, men slike fakta bør «likevel ikke skygge for det faktum at religionen har gitt betydelige, konstruktive bidrag til samfunnsutvikling gjennom historien».

Hanne Nabintu Herland har tydeligvis sett det som maktpåliggende å være en vekkerrøst i tiden.

Slike røster trengs, ikke bare med tanke på mindre justeringer hist og her, men fordi det åpenbart er behov for gjennomgripende endringer.

Massemediene omtaler daglig forhold som viser at rikets kulturelle tilstand er i ulage. Alarm-boken, som ble lansert 2. mars, 2010, gir god oversikt over problemstillingene.

Den er også egnet til å gi engasjement og innsikt i hvordan man skal få bukt med kulturkrisen, iallfall få fjernet de mest plagsomme utvekster. Her stilles det krav til trossamfunn og individer på forskjellige plan.

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. The articles and TV programs are to be used as pieces of information that should be considered as part of the bigger picture when seeking to acquire a full overview regarding a specific subject. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×