Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Scanpix

FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder som sendes ut av landet

 

Herland Report: Det er fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer skarpt på at regjeringen Erna Solberg ukritisk sender milliarder til utlandet.

Et så rikt land som Norge blir som kjent omsvermet av internasjonale krefter som ønsker tilgang på Oljefondet vårt, for å påvirke våre politikere til å bevilge millarder nettopp til dem.

Men det norske Statens Pensjonsfonds avkastning tilhører det norske folk der politikere kun er forvaltere av nasjonale ressurser.

Det er ikke politikeres sjongleringspenger i det de ønsker seg posisjoner blant verdens rike eliter. #Davos.

Det vi trenger i Norge i årene fremover er ansvarlige politikere som har nasjonalstaten Norges beste for øye. 

FRPs holdninger tegner godt i en tid der vi mer enn noen gang trenger våkne politikere som ikke lar seg utnytte i internasjonale pengemaktspill:

1. Det var et meget godt tegn at FRP valgte å forlate regjeringen over finansieringen av ISIS spørsmålet.

2. Flere FRP politikere har vært kritiske til regjeringen Solbergs bruk av FN globalistpin heller enn det norske flagget på jakkeslaget. Abid Raja kalte til og med sin FN pin “my precious” i en tweet, med henføring til ringen i Ringenes Herre. Det er greit å vite, for det er altså ikke det norske som er Abid Rajas mest verdifulle flagg?

3. FRP med Siv Jensen i spissen stiller seg nå kritisk til regjeringen Solbergs millarder som sendes ut av landet i en vanskelig tid.

“– Når statsbudsjettet for 2021 skal spikres, mener vi at bistandsbudsjettet må ned. Norge gir uforholdsmessig mye per person enn de aller fleste land i verden. Vi ligger skyhøyt over målet til FN,” sier Jensen til Nettavisen.

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Rignts.no
Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Heldigvis har vi FRP og Siv Jensen. FRP hadde i det minste vett til å forlate regjeringen over ISIS spørsmålet i januar. Bare det er jo en betydelig bragd og viser gjennomføringsvilje. Foto: Rights.no.

 

Ligger lojaliteten internasjonalt og globalistisk eller støtter Solberg nasjonal suverenitet for Norge?

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet: Vi har lenge påpekt det problematiske ved at Solberg bevilger milliarder ut av landet, noe som gir henne stor favør blant WHO, FN og i andre internasjonale fora.

Både som FN leder og nasjonalstaten Norges leder, befinner Solberg seg i en problematisk interessekonflikt. Vi skal selvsagt delta internasjonalt og støtte internasjonale avtaler, men ved hvilket punkt blir dobbeltroller problematisk og på bekostning av nasjonale interesser?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Nettopp bevilgninger til utlandet gir Solberg en sjanse til å bli utnevnt, etter endt statsministerrolle i Norge, til godt betalte internasjonale stillinger.

Denne praksis har pågått lenge, og vi mener det er meget uheldig at Norge deltar på denne typen internasjonal elitekultur (for å si det meget pent.)

Elitekulturen fungerer slik at politikere bevilger store beløp til NGO og internasjonale organisasjoner når de sitter ved makten, for deretter å “bli belønnet” med millionbetalinger i ledende stillinger etter endt politisk karriere.

Når det samme skjer i Afrika kaller vi det politisk korrupsjon. Man kjøper seg en favør og tilgang til miljøer man ellers ikke hadde hatt tilgang til.

For eksempel, en kineser eller finansmann fra Vesten leverer en koffert med penger på bordet til en politiker, og får deretter kontrakten.

Eller motsatt, en politiker bevilger “en koffert” med penger til en internasjonal organisasjon og får deretter en godt betalt stilling i det samme systemet.

Men når hvite mennesker og nordmenn gjør det samme som afrikanere kritiseres for, heter det ikke korrupsjon. Vi kaller det “å hjelpe de fattige barna i Afrika” eller “demokratiutviklingspenger” eller “altruisme”.

Hvis denne praksisen ikke snart avsluttes, og man får tettet milliardregnet som siler ut av norsk statskasse, regner vi med at Erna Solberg og et par av hennes nærmeste vil få fine tilbud om sentrale internasjonale stillinger med millionlønn straks de forlater politikken.

Det kan være som ledere i WHO, FN eller Bill Gates systemet. La oss vente og se hva det blir til.

Alternativt vil disse tiltre stillinger innen Davos strukturen, World Economic Forum eller andre globaliststrukturer der ledende politikere har donert milliarder fra skattebetalernes nasjonale midler mens de satt i politiske posisjoner.

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Herland Report banner
Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Solberg er passe arrogant overfor nordmenns behov, men villig til å donere millardene ut av landet

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Nordmenn får beskjed om at fødeavdelinger må legges ned fordi vi ikke har råd, slik som i Kristiansund og man har ikke penger til fysioterapeuter til de gamle, må skjære ned over hele landet og så videre, mens milliardene ruller ut av landet.

Det er følgelig ikke sant at vi ikke har penger til fødeavdelinger. Sannheten er at Solberg heller vil gi disse pengene til organisasjoner som WHO, FN og andre?

Gir det Solberg tilgang til makt i miljøer hun ellers ikke ville ha tilgang til?

Bill Gates er allerede verdens nest rikeste mann. Hvorfor er det så viktig for Gates å holde seg inne med det norske oljefondet, har ikke han nok penger fra før?

Det samme gjelder Hillary Clinton og andre fra det globalistiske elitemiljøet. Hvorfor er de så veldig interessert i å holde seg i nærheten av bevilgningene fra vår regjering? Vil de påvirke Norges måte å bruke penger på internasjonalt, slik at de kan berike seg på oss?

Clinton Foundation fikk over 1 millard fra Norge, bevilgningene stanset regjeringen Solberg straks Clinton ikke ble president. Er det bare “barna i Afrika” og “altruisme” som norske regjeringsledere så ydmykt tenker på?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Getty
Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Nå sier WHO at Sverige modellen var den beste. På EU møtet 10 mars sa de omtrent det motsatte. Da viste WHO tall at millioner kom til å dø i Europa på kort tid. Dr. Tedros ord var en hovedårsak til at Erna Solberg straks stengte ned landet økonomisk og overhode ikke lyttet til nasjonale pandemieksperter i Norge, slik som Folkehelseinstituttet. Det var en direkte årsak til den massivt forverrede situasjonen for norsk økonomi.

Hvorfor henviser KRF til WHO tall når de vet disse har vist seg å være fundamentalt feil?

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  KRFs bistandsminister, Dag Inge Ulstein, henviser i Nettavisen til WHO tall om at 190 000 kan dø i Afrika og at Norge «må redde disse». Han forsvarer regjeringen Solbergs posisjon. Dette blir direkte flaut.

Har Ulstein ikke engang fått med seg at WHO tallene har vært katastrofalt feilaktige, både for Europa der WHO anslo at millioner kom til å dø av corona, samt at i Afrika der nesten ingen hittil har dødd av viruset?

Er det faktisk mulig at Ulstein fortsatt tror på WHO etter alt dette?

Hvorfor henviser han til WHO tall når WHOs feilestimater tidlig i mars har bidratt nettopp til å forverre denne økonomiske krisen så betydelig?

Det var nettopp WHO tallene som Dr. Tedros rapporterte i EU møtet 10 mars, som bidro til at EU og Norge stengte ned sine økonomier. Han estimerte rundt 3.5 % døde blant de smittede og 60-70 % av befolkningen ville bli smittet. Det betyr rundt 150 000 døde i Norge og millioner for Europa.

Har Ulstein ikke engang fått med seg den internasjonale skandalen over hvor alvorlig denne feilrapporteringen viste seg å være? Folkehelseinstituttet og nasjonale pandemieksperter har hele tiden advart mot nedstenging av samfunnet, men Solberg har ikke vært villig til å lytte til disse.

Herland Report har vi advart mot nedstenging av samfunnet fra første øyeblikk. Les mitt åpne brev til statsministeren her.

 

Hanne Herland Report
Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland leder til daglig The Herland Report, som publiserer artikler fra et internasjonalt nettverk av vestlige intellektuelle. Herland Report har også en YouTube seksjon, der vi har en lang rekke TV intervjuer med ledende vestlige tenkere, forfattere og aktivister.

 

Fantastisk at FRP Siv Jensen reagerer på Solbergs milliarder ut av landet:  Hadde KRF Ulstein visst om WHOs skandaløse feilvurderinger, ville han selvsagt holdt seg for god til å henvise til WHO.

Imperial rapportens sjokktall viste at 510,000 kunne dø i Storbritannia uten lockdown, mens 250 000 kunne dø selv med isolasjonsstrategien. Det var da denne kom på bordet, at Boris Johnson og regjeringen bestemte seg for å forlate Sverige strategien med folkeimmunitet.

Rapporten viste seg å ikke være fagfellevurdert og fremstår mer som et notat. Forfatteren, Dr. Neil Ferguson har siden mistet jobben, og har i historien tatt grovt feil både hva gjaldt Ebola og Svineinfluensaepidemien.

Vet bistandsministeren intet om det heller? Isåfall betyr dette at norske ministre ikke leser aviser?

 

Heldigvis har vi Siv Jensen og FRP

 

Heldigvis har vi FRP og Siv Jensen. I mange år har vi visst at store deler av pengene som ukritisk bevilges til uhjelp går til korrupsjon. Det bidrar også til urettferdig fordeling, dette har det vært skrevet mye om i årenes løp.

Resultatene for bistand har vært svært dårlige lenge. Men, og dette vil norske KRF politikere ikke snakke om: Man vet godt at Norge kjøper seg en posisjon internasjonalt ved å bevilge millioner til “uhjelp”.

I flere tiår har man visst at mye av pengene går til korrupsjon, som i Afrika er kontinentets største svøpe. Likevel fortsetter man ukritisk med uhjelpskravet.

Det kan hevdes at KRFs uhjelpspolitikk har bidratt aller mest til å opprettholde korrupsjonen i afrikanske land, der ledere flokker seg rundt “hvite menn” for å få “kofferter med penger”. I Kenya har det lenge vært klaget over uhjelpen som kenyanerne mener er en hoveddriver for at korrupsjonen fortsetter.

FRPs tre viktige reaksjoner blir dermed svært viktige tegn i tiden på den voksende motstanden mot denne typen ukultur i det politiske Norge.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×