The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

Hanne Nabintu selvbiografi “Respekt”: Opprøret mot sosialistisk rasisme

 

Hanne Nabintu Herlands bestselger Respekt er en politisk selvbiografi der hun forteller om sin oppvekst i Afrika sør for Sahara og det brutale møtet med jantelovens Norge.

bestselgeren Respekt Hanne Nabintu HerlandHer beskrives hvordan hun raskt forsto at kravet til å tenke likt og mene det samme sto særdeles sterkt i Norge.

Herland kom til Norge rundt midten av 1980-tallet og det kulturradikale konsensuspreget sto svært sterkt på denne tiden.

Les om boken i Aftenposten, der artikkelens omtale av sosialistisk rasisme ble hard å svelge for de kulturradikale.

Bokens avsløring av hvor rasistisk venstresiden egentlig er, i sitt fokus på hudfarge istedenfor en persons kvalifikasjoner, vakte nasjonal debatt.

Vanligvis hører vi om rasisme på høyresiden, men få omtaler den massive rasismen fra venstresiden som Norge har lidd under i så mange år.  Boken ble raskt en bestselger og toppet Bestselgerlisten.

Herland forteller om sin oppvekst i borgerkrigsherjede Congo, om besteforeldrenes i Oslo der hun opplevde kjærligheten til det tradisjonelt norske som kom til å bety så mye for henne som voksen.

For enhver som er lei av ensrettetheten i norsk offentlighet og konsensuskulturens stramme grep, bør kjøpe denne boken og føle gleden over å lese boken som ser verden fra en helt annen vinkel. NRK Aktuelt med Ole Torp, 2012.

 

Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år. Herland er en av de få som er en uredd og fri intellektuell som ofte kommer med uventede og sylskarpe synspunkter som bryter med det politisk korrekte. Kjøp den her!

 

En av de alvorligste effektene av den kulturradikale 1960-talls multikulturalismen er at den bidrar til utviklingen av parallelle virkeligheter der muslimer og andre ikke-vestlige utgjør isolerte enklaver på kant med majoriteten, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Mer enn noen gang utgjør dette en fare for nasjonalt samhold. Debatten om den sosialistiske rasismen aktualiseres i dag over hele Europa, der arbeidsledighet, økonomisk nedgang og samfunnsutfordringer preger hverdagen til millioner av mennesker.

USA har de senere årene vektlagt et såkalt “Identity Politics” fokus som vektlegger dyrkingen av etnisk, religiøs og kjønnstilhørighet heller enn nasjonal tilhørighet på tvers av etnisitet og kjønn. Det samme har lenge pågått i Europa og bidrar til å splitte befolkningen, heller enn å forme en felles nasjonal tilhørighet.

La oss derfor se på multikulturalismens svakheter og iboende rasisme som en kilde til splid, diskriminering og forskjellsbehandling i en nasjon.

Multikulturalismen er en raseteori som skiller skarpt mellom etniske identiteter og stakkarsliggjør de som ikke kommer fra vestlige land, som man dermed implisitt insinuerer at disse er det “synd på”.

Dette innebærer en aktiv rasistisk holdning der hudfarge bestemmer hvordan du behandler en person. Det er en variant av sosialdarwinismen, som estimerte at den vestlige kultur er på toppen av enhver rangstige og andre kulturer dermed er lavere på den kulturelle skalaen.

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Den politiske selvbiografien “Respekt” beskriver også erfaringene av at multikulturalisme som gradvis har hvisket ut stoltheten over å være europeer.

Det ble nærmest ikke lov å være verken nasjonalist eller stolt over landet sitt. 

Besteforeldrenes villa blir i boken symbolet på det tapte Norge, de tapte verdiene, dette vakre i det tradisjonelle europeiske som er betydelig truet av globaliseringen og vår reaksjon på den.

Hun forteller i boken om møtet med mennesker som kalte henne “rasist” fordi hun påpekte svake og umoralske sider ved innvandrere.

I Respekt defineres konseptet med “den sosialistiske rasismen” som Herland mener multikulturalismen innebærer, – et skille mellom “oss og dem” basert på etnisk og religiøs tilhørighet.

Herland forklarer om dette autoritære ved norsk venstreside som kontrollerer både media, forlagshusene og universitetene her til lands, en merkelig “venstresidetenkning” som egentlig ikke følger de opprinnelige venstreside-idealene som handler om toleranse og solidaritet nettopp med de som kommer utenfra.

Hvor kom endringen i venstresiden fra, som omgjorde de opprinnelige idealene til en karrikatur av seg selv?

Man har forlatt venstresidens opprinnelige idealer og blitt autoritære. Møtet med dette autoritære er historien du leser om i Respekt. Boken er like aktuell i dag. Kjøp den HER.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×