Det rasefokuserte Norge: Herland Report

Hanne Nabintu Herland om Libya, flyktningstrømmen, islam og innvandring

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herland om Libya og andre tema som står sentralt i hennes tenkning: – Det er avgjørende at de troende ikke legger seg på den samme linje som man ser tendensen til i dag – å  legger muslimene for hat, sier Hanne Nabintu Herland til Norge Idag.

Hun sammenligner det med førkrigstiden i  Europa, som har lange tradisjoner på å legge én bestemt gruppe for hat.

Hanne Nabintu Herland kaller krisen som har pågått lenge i Midtøsten for ”vår tids Holocaust”.

– I vår tid skrives det mange bøker om 2. verdenskrig. Det er flott. Siden det er så lenge siden, er det trygt å skrive om krigsseilerne og landssvikerne, for de lever ikke lenger.

– Vi liker å skrive om det som er fjern fortid, men skriver ikke om den ondskapen som skjer i vår egen tid, sier hun.

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen og andre tema som står sentralt i hennes tenkning: Hanne Herland
Hanne Nabintu Herland om Libya krigen og andre tema som står sentralt i hennes tenkning: New Left Tyranny author, bestselling Scandinavian author, Hanne Herland is a regular contributor to the leading Conservative outlets in the United States. The book is available on USA Amazon, UK Amazon here . «This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist

 

Gufs fra tiden før krigen

 

Hanne Nabintu Herland ser store likhetstrekk med vår tid og slik det var i Tyskland før 2. verdenskrig.  Da var det en liten maktelite som preget samtidens propaganda og hadde kontroll over media.

– Og befolkningen ble reddere og reddere. De færreste våget å si sin egentlige mening, og ytringsfriheten ble strupet, samtidig som man snakket om hvor stor ytringsfrihet man hadde. Slik ble friheten i Tyskland strupet slik at befolkningen stilletiende godtok det makthaverne drev med, sier hun.

 

Vår tids kyniske reaksjon

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen og andre tema som står sentralt i hennes tenkning: Herland ser store paralleller til i dag.

– Vi lever i en tid da dagens Holocaust skjer i Midtøsten uten at vi nevneverdig bryr oss. Men på merkverdig og kynisk måte godtar disse krigene og at hundretusener lider og sulter i hjel, fordi det skjer så langt unna oss, sier hun og nevner grusomme bilder av  ungdommer ned i 12-årsalderen som tortureres og korsfestes av militsgrupper på torgene.

– Men vi reagerer ikke, fordi det skjer mot en annen etnisk gruppe enn vår egen, og det rammer ikke nordmenn, sier hun.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Holocaust betyr massemord

 

Hanne Nabintu Herland orienterer om at ordet Holocaust ikke bare er blitt brukt om utryddelsen av jøder under 2. verdenskrig. Men på 1800-tallet var det betegnelsen på massemord, gjerne massedrap med ild. Den armenske massakren da tyrkerne drepte en million kristne, ble det betegnet som et Holocaust, selv om det ikke gjaldt jøder.

– Norge er en del av et internasjonalt samfunn som egentlig har regler for beskyttelse av det universelle menneskeverdet.

– Men vi reagerer ikke, fordi dette er en annen etnisk gruppe enn oss som blir drept. Vi er bare opptatt av menneskerettigheter når det gjelder “hvite mennesker” – det vil si amerikanske og europeiske borgere, og lukker øynene når det går ut over syriske og arabiske folkegrupper, hevder Hanne Nabintu Herland.

Hun retter oppmerksomhet mot Vestens bidrag til folkemordet i Libya, som er ett av vår tids verste eksempler på overgrep. Hun og et par til har ytret at Jens Stoltenberg burde stevnes for domstolen i Haag for forbrytelse mot menneskeheten etter det Norge var delaktig i.

– Vi var mer enn villige i 2011 til å bidra til NATOs ødeleggelse av Libya. Vi slapp hele 588 bomber. Jagerpilotene har siden beskrevet i NRK Brennpunkt hvorledes det var temmelig tilfeldig hva man traff. Uten å ha tilstrekkelig kunnskaper om det vi gjorde, forårsaket vi folkemord. Libya var Afrikas rikeste stat, godene var fordelt i hele befolkningen. De hadde høyere levestandard enn Italia og Australia ifølge FN, sier Hanne Nabintu Herland, og minner om at det var bare hun og omtrent et par kommunister som var de eneste i Norge som protesterte.

 

I strid med kristen tradisjon

 

Hanne Nabintu Herland om Libya og andre tema som står sentralt i hennes tenkning: – I Syria er nå over ti millioner på flukt. Dette burde stå høyt på kristnes agenda å reagere kraftig, det har vært kristen tradisjon å reagere på urett mot folkegrupper. Det har vært en sterk konservativ tradisjon i europeisk historie å gå kraftig ut og advare mot denne type overgrep. Derfor reiste misjonærer til Afrika, for å hjelpe mennesker de så var undertrykt.

– Men i Norge i dag er det nesten ingen reaksjoner på denne type ondskap, sier hun.

 

Norsk utenrikspolitikk en skandale

 

Hanne Nabintu Herland om Libya: Herland kaller norsk utenlandspolitikk under Erna Solberg såvel som Jonas Gahr Støre for ”en total skandale”.

– Fordi vi har utenrikspolitiske ministre som ikke aner hva de driver med.

– Men nå i 2015 har de plutselig fått sjokk over flykningstrømmen som de selv har vært med å skape i land som Libya. Når det skjer i et lite land som Norge, da reagerer vi, fordi det blir et problem for vår egen etniske gruppe, sier hun.

 

Nå får vi regningen

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: Da er ”hundre-og-ett” ute, når hundretusener av flyktninger fra Libya og Midtøsten står ved Europas dør, og vi får regningen på vårt bord og må betale den med våre skattepenger. Da bryr vi oss plutselig, sier Hanne Nabintu Herland.

Det har vært snakk om at de arabiske landene ikke tar imot flyktningene.

– Det gjelder kanskje Saudi-Arabia og et par land til. Vi ser at mange av de omkringliggende landene har tatt imot mange millioner. Libanon har tatt imot to millioner. Og Jordan har 1,4 millioner, og Tyrkia over to millioner flyktninger fra Syria. Og vi får nå 25.000 – 30.000 inn i Europa i døgnet. Gjennom Italia og over havet fra Libya, og gjennom Tyrkia og nordover.

– Vi kan forestille oss hvordan det er å overvintre i Syria, i utbombede leiligheter, der veggene er borte. De tenner et bål i leiligheten og er på konstant leting etter noe å spise. Det er en vanlig hverdag for en syrer, skildrer hun.

 

– USA ikke et demokrati

 

Hanne Nabintu Herland hevder at vi ikke har fulgt med i timen, hvis vi ikke har fått med oss de endringene som har skjedd i USA.

– Om vi ikke har lagt merke til at USA har gått fra å være et demokrati som er styrt at folkeviljen til å bli et oligarki, sier hun. Og definerer oligarki som et land der kun en håndfull kapitalsterke mennesker styrer på vegne av befolkningen.

– I USA er det de største internasjonale selskapene som styrer. De styrer alt fra media til våpenindustrien, sier Herland. Hun ser dette bla.a. som et resultat av at USA har blitt avkristnet.

 

Resultat av avkristning

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: – Slik blir det med land som har forlatt respekten for kristendom og solidaritstanken. Man kan forestille seg effekten når man fjerner kristendommen fra vestlig kultur. Da blir det ikke snakk om nestekjærlighet og hensyn til andre, ikke om ærlighet og rettferdighet. Hva slags grådighet og ondskap vil vi oppleve da? Spør hun. 74 prosent av amerikanerne er imot ethvert krigsengasjement i Midtøsten.

– Obamas deltagelse i krigene i Syria og Libya var i strid med amerikansk grunnlov, der det kreves at det må søkes mandat i kongressen før man går til krig. Han gjorde det på tross av landets grunnlov og imot folkeviljen. Det man ser i USA i dag er foruroligende, sier hun.

 

Ødeleggende for Europa

 

Hanne Nabintu Herland om Libya: – Når ikke-demokratiske eliter tar makten i et land, bør Europa reagere og distansere seg, påpeker Herland og nevner at det omtrent bare har vært Tysklands forbundskansler Angela Merkel som protesterer. Da hele Europa nektet å feire 70-årsjubileet for da russerne forsvarte oss under 2. verdenskrig, var hun den eneste som dro til Putin og deltok, dagen etter. Og hun deltok med det ytterst minimale under Libya-krigen. Og hun har flere ganger påpekt at amerikansk etterretningspolitikk er ødeleggende for Europa.

– Vi har en gryende protest i Europa mot det amerikanske hegemoniet, den må bli brutalt sterkere, sier Hanne Nabintu Herland.

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: Herland Report banner Subscribe Newsletter
Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe to The Herland Report news site. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.

 

Belønnet for rask krigsvilje

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: Hun ser hvordan USA holder styring også over norsk utenrikspolitikk. Det fikk hun se under Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011.

– Jeg vil anta at det var på grunn av rask krigsvilje at Jens Stoltenberg ble belønnet med sin nåværende stilling i Nato. Det ble bestemt på telefon fra USA og bare sendt et par sms til de andre partilederne, uten at det ble tatt noen debatt om det i Stortinget, sier Herland.

70 prosent av Natos inntekter kommer fra USA.

– Det betyr at Stoltenberg bare kan stå og logre når det bestemmes fra USA hva han skal gjøre, sier hun og kaller ham en ”tafatt og blek nikkedukke”.

 

Den tredje verdenskrig

 

Kong Abdullah II av Jordan betegner som tredje verdenskrig når over hundre tusen muslimer er drept. Terrorangrep har i årevis foregått i Bagdad, Mosul, Fallujah, Maalula, Damaskus, Tripoli, Sirte, Kabul, Nairobi, Garissa, Mali, Nigeria og mange andre steder. Og det rammer ikke bare muslimer. I Irak har den kristne befolkningen gått fra 1.4 millioner før den amerikanske invasjonen i 2003, til færre enn 200 000. Det var tall før ISIS angrep den kristne byen Mosul og andre steder der kristne har hatt tilhold siden Jesu tid.

– Over 100.000 muslimer har blitt drept, sier Herland og sammenligner det tallet med de få terrorofrene vi har hatt i Europa.

 

Legger skylden på muslimene

 

Hanne Nabintu Herland vil advare mot den forenklede oppfatning – at vi legger skylden på én gruppe mennesker: Muslimene.

– Jeg vil minne om at vi europeere opp gjennom historien har hatt tendens til å plukke ut én gruppe og legge den for hat. Vi så det i forkant av 2. verdenskrig. Da var det jøder, sigøynere, homofile og andre. Og vi fant ”fine” løsninger for å bli kvitt dem.

– Det ligger derfor nær den europeiske folkesjelen å plukke ut bestemte folkegrupper som er annerledes enn oss og legge all skyld på dem. Nå er det muslimene, og vi generaliserer alle innvandrere. Også den pakistanske kjøpmannen som kom til Norge på 70-tallet og har arbeidet hardt og betalt sin skatt. Og den glitrende flinke fastlegen, blir satt i samme kategori som kriminelle innvandrere. Til felles har de at de er muslimer, sier Herland.

 

Vi må følge Mesteren

 

Hanne Nabintu Herland om Libya: Herland oppfordrer alle kristne til å være de første til å følge Mesteren. Under  religiøs og politisk uro støttet han ikke én gruppe eller la ingen for hat. Han hadde hjerterom for alle; for romerske høvedsmenn, tollere og samaritanere, han nektet å bli politisk leder som skulle gå til angrep på andre.

– De troende står overfor et veivalg, sier Herland. Det er avgjørende at de som er troende ikke legger seg på samme linje som tendensen er i dag – å hate muslimer. Det er en blindvei.

– Mitt håp for kristne er at de åpner seg slik at de blir en del av storsamfunnet og bryr seg om det som skjer utenfor kirkedøra. For lukkede, isolerte grupper har liten gjennomslagskraft. De er bare fulle av menneskefrykt.

– Jesus var ikke en del av en liten lukket gruppe. En slik kristendomsform bryter med Mesterens utadrettede lære om å gå ut. Hvis ikke kristne kommer ut i en utadrettet kristendom der man gir sine liv for mennesker i samtiden, vil disse miljøene ikke ha en betydning i fremtiden, men derimot representere en åndsfattig, knugende religiøs fryktkultur, sier hun.

– I en tid med så store utfordringer har den ekte, genuint kristne troen evnen til å påvirke mennesket til å elske andre og vise solidaritet. Vi trenger kjærlighet mer enn noen gang i dag, i et samfunn der vi blir mer og mer egoistiske og der vi til og med bomber land uten engang å stilles til ansvar i ettertid.

– Kristne biskoper, menigheter og frikirker bør stå samlet og kreve en endring i vår kyniske utenlandspolitikk, avslutter Hanne Nabintu Herland. Hun siterer Arnulf Øverland ” Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

 

Eli Bondlid, Norge Idag.

 

Hanne Nabintu Herland om Libya krigen: Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

TV Interview: Racial awareness weakens America - Woodley Auguste

Censorship exists to prevent intellectuals from challenging existing institutions

  Censorship rears a beastly new head in every era. For “corrupting the minds of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×