Herland Report med Usman Rana

Herland Report TV kanalen ble en stor suksess i 2017, internasjonalisering venter i 2018

 

Herland Report: The Herland Report TV kanalen ble årets suksess for oss i 2017, med flere millioner views på bare få måneder. TV kanalen er tilknyttet nettstedet The Herland Report der profilerte internasjonalt kjente fritenkere, intellektuelle, aktivister og forfatteres artikler publiseres, såvel som skandinaviske journalisters arbeid.

Vi når nå millioner årlig og tar opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall.

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Vi vet at mange i Norge og i Europa forøvrig er mektig lei av medienes ensidige fremstillinger av virkeligheten, og synes det er hyggelig med informasjonsartikler og TV programmer som gir bredt rom for den gode samtalen.

Tanken er at disse samtalene – som ikke er intervjuer, men samtaler mellom to parter – kan gi rom for øket kunnskap om ulike tema, som blir betraktet fra noe annerledes vinkler enn det vi ofte blir presentert for i de ledende mediene.

Vi er ikke ute etter heftig debatt i TV studio, men den gode samtalen slik at mennesker kan lære noe konstruktivt om et tema.

Vår målsetning er ikke å bli spesielt store, men å levere kvalitetsmateriale som kan bidra til øket kunnskap innen ulike felt. Ønsket er at seeren får noe nytt å tenke på, og deretter, basert på egen kunnskap, gjør seg opp sin egen mening.

Vi leverer samtaleprogrammer på rundt 25 minutter med ledende intellektuelle, forfattere, aktivister og fritenkere.

Noe av utfordringen med de etablerte mediehusene, er at dyptpløyende programmer uteblir. Kommersialiseringen gjør at “lett underholdning” prioriteres, mens befolkningens behov for dyptpløyende analyse og breddekunnskap om mange tema i større grad nedprioriteres.

Herland Report studio, with Iben Thranholm.
Herland Report studio, with Iben Thranholm.

Når vi har TV debatter, er det omtrent to minutter på hvert tema, noe som er altfor lite til å kunne se bredden innenfor feltet. Ofte polariseres debatten ned til den klassiske skyttergravstenkningen, der målet er å skape splid og krangel heller enn øket kunnskap om vår pluralistiske virkelighet.

Bare i et land som Norge er det mange spennende, intellektuelle som kan bidra med bredde og spenst, det har vært meget spennende å samtale med slike personer i det vi hittil har fått til.

2018 innebærer en ytterligere internasjonalisering av arbeidet, da det har vist seg å være god interesse fra utlandet for The Herland Report TV kanalen.

Et mål er å bringe verdifulle skandinaviske stemmer til det engelske og internasjonale markedet, der man selvsagt ikke leser norsk og dermed mangler kunnskap om en rekke spennende stemmer som befinner seg i Norge og i Skandinavia.

Se gjerne første program med den danske teologen og journalisten, Iben Thranholm, som er en av Danmarks mest fryktede samfunnsdebattanter.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Hun har markert seg som en sjeldent uredd fritenker som hevder at Europas svøpe er den åndsfattigdom som nå preger vår ekstrem-materialistiske kultur.

Hun sier at vi har mistet de indre verdier, mistet den moralske tenkningen som handlet om nestekjærlighet og solidaritet. I dag preges vi av en åndelig kulde og mangel på medmenneskelig varme, dette bidrar til å som svekke hele kulturen vår.

 

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×