Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Erna Solberg Nettavisen Herland Report

Medias frykt-journalistikk blir en hovedårsak til økonomisk nedgang?

Herland Report: Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Corona krisen illustrerer en så massiv mediemakt og påvirkningskraft, at det denne gangen kan vise seg å være en hovedårsak til tidenes finanskrise og kanskje tidenes verste nedgang i norsk økonomi, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Frykt pumpes uten sidestykke så våre statsledere langt overgår helsemyndighetenes forslag til tiltak og ender opp med å sterkt skade norsk økonomi.

Ebola ble omtalt 16 millioner ganger i media, HIV viruset 69 millioner, SARS 66 mill. og Corona 2 milliarder ganger hittil, ifølge Covid-19 Data Pack. Helt uten kritisk realisme har man kastet seg på bølgen etter råd fra bestemte miljøer.

Med statlige tiltakspakker løses noe, og man sender regningen for sin egen ukontrollerte fryktkultur ned til skattebetalerne og bedriftseierne. Vi som lydig betaler skattene til staten og de som eier bedrifter må betale for politikeres historiske lavmål av frykt og inkompetanse.

 

Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Hanne Herland Report.
Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? “The Herland Report in Scandinavia is courageous truth-telling and very impressive. Outstanding work. A very important source of information and thoughtful comment from around the world.”  Dr. Paul Craig Roberts, leading American economist.

 

Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Men, hva kan vi si? Det er vi som temmelig likegyldig har stemt inn disse politikerne år etter år, som nå raserer landet på grunn av sin egen frykt og mangel på evne til å tenke klart og velge de riktige løsningene, kanskje først og fremst.

Corona skulle bekjempes, ikke norsk økonomi og statens inntekter. Tiltakene som skulle innføres, slik helsemyndighetene anbefalte, la vekt på kloke valg som vi alle bør følge for å unngå Corona spredning.

Og mediene der medielederne er ansvarlige, har med sin enighetskultur, jantelov og sosialistiske gruppestyre omtrent forbudt realisme, og man sammenligner ikke tall fra vanlige influensaer med Corona viruset og skiller heller ikke mellom hvem som dør kun av viruset eller de som dør med viruset i kombinasjon med andre underliggende sykdommer.

De som forsøker å mane til realisme utsettes for de styggeste anklager. Som vanlig. Og dette har vi jo levd med i tiår nå, at de som setter lys på andre sider enn den kulturradikale vedtatte oppfatning, demoniseres uten sidestykke i de samme mediene.

Noen tall: 650 000 dør årlig av vanlig influensa på verdensbasis, sier WHO. CNN rapporterte 80 000 døde av vanlig influensa i 2018 i USA. Hvor var de fete medieoverskriftene og dagsrapportene og “live” sendingene om det?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Rundt 900 dør gjennomsnittlig per år i Norge på grunn av vanlig influensa, noen år mye mer, opp mot 1400 ifølge Helsemyndighetene. Hvorfor skrev Dagbladet, VG og Aftenposten ikke særlig om det? Hvorfor hadde ikke mediene sine dødsbarometer da? Hvorfor sammenligner ikke mediene vanlige influensatall med Corona?

Hva gjelder Italia så har de Europas eldste befolkning, gjennomsnittsalder for døde er 79.5 år, 70 % menn, med to eller flere andre diagnoser, ifølge steigan.no. Italia mangler først og fremst pustemaskiner, noe de har unlatt å kjøpe inn i årevis.

2 millioner i Italia var registrert smittet av vanlig influensa bare i år, tall viser visstnok at rundt 17 000 er vanlige dødstall i landet for årlige influenser. Hvorfor sammenligner ingen tall fra vanlige influensaer og Corona? Fordi sjefsredaktørene har sagt at det er ulovlig? Og i så fall, hvorfor sier de det?

Nå har de i alle fall klart å skremme vettet av vår regjering, statsminister Erna Solberg og et helt statsapparat.

 

Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Kjøp RESPEKT bestselger, Hanne Herland.
Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Kjøp den her!

 

Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Hodeløst har man handlet som om Corona forsvinner ved at man stenger ned hele landets økonomi. Man har skreket opp om at eneste løsning er nedstenging av landet, selv om Folkehelseinstituttet ikke anbefalte dette.

Poenget var å dempe spredningen av Corona, ikke ødelegge norsk økonomi som er hele grunnlaget for vår såkalte “velferd” – som nå effektivt strupes og skades vesentlig.

Norske helsemyndigheter anbefalte aldri nedstenging av økonomien eller skoler. Det var det regjeringen Solberg som gjorde og er ansvarlig for effektene av, sannsynligvis på grunn av mediehysteriet.

Etter min mening ha vi mediestyrte politikere som ikke tar lederansvar med basis i rasjonelle fakta og dermed unødig ødelegger folkets ressurser.

Jeg husker da Jens Stoltenberg var statsleder, da skrev avisene om at det første han gjorde om morgenen, på statsministerens kontor, var å lese avisene. Utfra hva som sto der, ble det bestemt hvem som skulle få hva og legges vekt på den dagen. Altså, mediemakten og medieeierne overtar kontrollen på demokratiet vårt?

Hvem eier mediene i dag? Hvem får jobbene som sjefsredaktører i våre aviser? De beste eller de som er raskest og mest villige til å være “ja mennesker” og adlyde ordre?

Hvilket samfunnsansvar praktiserer de i praksis? Er de der for å presse frem en ideologi, smile og “si ja” og skrive det de får beskjed om fra høyere hold, eller å beskrive realiteten?

Er profitt det eneste de har tenkt på? Hvilket ansvar har de for befolkningens ve og vel? Hvor viktig er det for de å kommunisere objektive fakta og ikke en sensasjonsorientering for å selge aviser? Disse er ikke demokratisk valgt, tjener de folket eller seg selv og sin egen karriere?

 

 

Og i hvor mange tiår har vi lidd under det kulturradikale tyranni der medienes rolle har vært å fremme 68er bevegelsens oppfatninger. Les om holdningene til 1968er revolusjonens far, Herbert Marcuse som foreskrev diskriminering av majoritetsbefolkningens meninger samt de “uønskede minoritetene,” det vil si de som var uenige med de kulturradikales synspunkter.

De elendige medielederne vi har er nå også ansvarlige for å rasere norsk økonomi og fellesskapets verdier. Det var de som valgte strategien å pumpe frykt i stedet for å sikre rasjonelle sammenlignende fakta.

Medias fryktkultur en hovedårsak til økonomisk nedgang? Hvorfor har vi tillatt den ikke-demokratisk valgte, elitestyrte fjerde statsmakt – media, å utvikle seg i så ekstremistisk retning som vi nå ser? Hvorfor godtar vi at rundt 8 milliarder eller mer, ifølge Aftenposten, går fra våre skattepenger til å finansiere denne mastodonten som aldri hadde klart seg uten disse pengene?

Folket finansierer sin egen ideologiske propaganda. Og vi synes tydeligvis at det er greit, ellers ville folk protestert: På NRK lisensen, for eksempel.

Pressestøtten skulle skape bredde, men har i årevis vært misbrukt til å konsolidere et meningsmonopol som gjør at omtrent alle avisene sier det samme. Vi vet det, men godtar likevel NRK lisensen, for eksempel.

Folk synes det er helt greit å betale inn lisens som en stats-skatt til og med, enten man ser på norsk TV eller ikke. Jeg ser aldri på norsk TV, kun på et hotellrom en gang i blant som en sosiologisk sjekk på temaer som tas opp. Jeg tvinges likevel til å betale NRK linsensen, selv om NRK overhode ikke interesserer meg.

Et folk som er så slapt fortjener de elendige politiske lederne vi har. Vi har selv valgt dem. Og de donerer milliarder til utlandet, vi reagerer ikke på det heller.

Nå har vi mistet hundrevis med milliarder, kanskje mest på grunn av våre lederes hysteri. Og det har media klart å plante inn i dem.

Vi lever i et land og i en verden der vestlige medier har betydelig ansvar i krisen som nå kalles verdenshistoriens største finanskrise. Og vi skal lide i årene fremover fordi vi tillot dette å skje.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen som gjennomsyrer media. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur betydelig. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. EllerDet Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Private Corporate Interests now Rule the West: National Interest is identified as Racism, Fascism

  In the Western World the legitimate national interest of people has become identified with …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×