http://hannenabintuherland.com/europa/consesrvative-revolutions-edmund-burkes-wnd/ Reuters Syria

De massive krigstragediene i Midtøsten er vår tids overgrep: Holocaust

 

Hanne Nabintu Herland: Det er tid for å reflektere over de massive tragediene som skjer i Midtøsten. (Foto: Khalil Arshawi, Reuters)

I Syria, Libya og Irak lider millioner av mennesker under de brutale geopolitiske maktkampene der Vesten er langt mer delaktige på en destruktiv måte enn vi ofte får inntrykk av i media.

Vi reagerer rettmessig når Paris terror og flyktningekatastrofer også rammer oss, men Midtøsten har levd med dette i årtier, skriver Hanne Nabintu Herland i Vaart Land.

Kong Abdullah II av Jordan påpeker at over hundre tusen muslimer er drept i det han betegner som tredje verdenskrig. Terrorangrep har i årevis foregått i Bagdad, Mosul, Fallujah, Maalula, Damaskus, Tripoli, Sirte, Kabul, Nairobi, Garissa, Mali, Nigeria og mange andre steder.

Midtøsten er vår tids holocaust. I Irak har den kristne befolkningen gått fra 1.4 millioner før den amerikanske invasjonen i 2003, til færre enn 200 000. Det var tall før ISIS angrep den kristne byen Mosul og andre steder der kristne har hatt tilhold siden Jesu tid.

Midtøsten vår tids overgrep Hanne Herland Washington photo
Midtøsten vår tids overgrep. The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall. Nettstedet ledes av religionshistoriker Hanne Nabintu Herland. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.
Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

 

Midtøsten vår tids overgrep: Midtøstens ortodokse kristne er en gruppe vi hører lite om. De stiller seg ofte solidariske med sine muslimske naboer og som i Syria, står kraftfullt på president Bashar al-Assads side, ettersom de ser hans sekulære tilnærming til samfunnet kombinert med respekt for minoriteter som avgjørende.

De mener ofte at Vesten preges av svertekampanjer mot Assad som ikke stemmer med virkeligheten. Pan-arabismen, troen på at nasjonale, sekulære verdier heller enn religiøsitet eller etnisitet bør forme arabisk identitet, er en tanke som opprinnelig kom fra syriske kristne.

Under pan-arabismen hadde kristne ledende stillinger i arabiske land, under islamismen og Det Muslimske Brorskap er det som kjent vanskelig å få til. I Egypt måtte hundre tusen kristne flykte bare under Brorskapets første regjeringsår, ifølge Al Arabiya.

Det nye er at terror og flyktningekatastrofer nå rammer Europa.

I Stalingrad lignende Syria har over 10 millioner lenge vært på flukt. Libanon alene har tatt imot to millioner flyktninger fra Syria, ikke en ledig leilighet er å oppdrive i Beirut. Tyrkia har registrert 2.2 millioner flyktninger, Jordan 1.4 millioner.

I 2015 har over 750 000 mennesker krysset Middelhavet på vei til Italia, ifølge BBC. Hundretusenvis kommer også inn i Europa gjennom Tyrkia. I tillegg kommer store mørketall, mange registrerer seg ikke. Disse flyter inn i grenseløse, forsvarsløse og ultraliberale Europa.

 

 

SUBSCRIBE-newsletter-Feature-photo-Herland-Report Midtøsten vår tids overgrep
Midtøsten vår tids overgrep: Følg Herland Report Nyhetsbrevet, som tusenvis av andre, meld deg på her!

 

Midtøsten vår tids overgrep: Den italienske avisen Il Messaggero skrev allerede i februar, 2015 om ISILs planer om å sende flyktningestrømmer og jihadister til Europa. Libya hadde under Muammar Gaddafi en avtale med Italia fra 2009 som innebar at Gaddafi skulle sørge for å holde den illegale flyktningindustrien i sjakk.

Dette er en milliardindustri, der hver flyktning betaler rundt 3000 dollar for å komme til Europa, ifølge Al Jazeera. Da Libyakrigen begynte, suspenderte Italia avtalen.

Gaddafi ga i mars, 2011 et intervju til fransk TV der han advarte mot at «millioner av afrikanere vil komme over til Europa dersom sikkerheten i Libya forsvinner.»

Nå brukes flyktningestrømmen som islamistisk krigsstrategi. Gaddafis fetter, Ahmed Gaddaf al-Dam fortalte i samtale med Daily Mail mars, 2015 at ISIL, nå med kontroll over flyktningeindustrien, planla å sende 500 000 flyktninger fra Libya i løpet av året.

Jihadister rekrutterte afrikanere i de destabiliserte områdene, som følge av at Libya har gått i oppløsning. Disse trenes opp i treningsleire som soldater og loves «hvite jomfruer» hvis de foretar reisen til Europa, hevdet al-Dam. Blant disse ville det være skjult hundrevis av jihadister, som deretter vil angripe i Europa. I løpet av de to neste årene, ville Europa få sitt 9/11, sa han. Han minnet også om at ISIL nå besitter saringass og andre kjemiske våpen.

Vi kommer ikke fra at Norge og andre vestlige land har et betydelig medansvar i den flyktningekatastrofen vi nå opplever. Det hjelper ikke å late som om vi er skyldfrie.

Vi var mer enn villige i 2011 til å bidra til NATOs ødeleggelse av Libya basert på indisier og politisk press. Vi slapp hele 588 bomber. Jagerpilotene har siden beskrevet i NRK Brennpunkt hvorledes det var temmelig tilfeldig hva man traff. En ny sentralbank ble opprettet i Benghazi timer etter NATO invasjonen Libyas oljefond og rikdom ble ifølge The Guardian konfiskert av vestlige banker.

Da krigen var over, vaiet Al Qaida flagget over Libya. Abdelhakim Belhadj ble Tripolis militære guvernør. Han ledet Al Qaida affilierte LIFG, som sto både på FNs og USAs liste over terrororganisasjoner.

Republikanernes leder, John McCain kunne ikke få fullrost Belhadj, og omtalte ham som en «modig slåsskjempe og libysk patriot» som ledet sitt folk «til friheten», bort fra «despoten Gaddafi.» At den samme Belhadj ble ISILs nye leder i Libya i 2015, må fremstå noe pinlig. Også for Norge, som var mer enn villige til å sønderbombe Libya, – i tråd med Al Qaidas ønske.

NATOs bidrag til folkemordet i Libya er et av vår tids verste eksempler på Vestens overgrep. NATO har gått fra å være en transatlantisk forsvarsallianse til en maktpolitisk angrepsallianse mot svake stater der særlig amerikanernes interesser er truet.

 

 

Midtøsten vår tids overgrep: Libya var før krigen Afrikas rikeste stat med høyere levestandard enn Italia og Australia ifølge FN, gratis skole, gratis helsevesen og rett til studiestipend i utlandet for menn og kvinner, arbeidsledighetstrygd og stønad på $ 50. 000 ved familieetablering.

I løpet av de siste 40 årene økte lese- og skriveferdighet fra 10 til 90 %. I Norge har ingen politiske ledere stått til ansvar for folkemordet i Libya. Man kan anta at dette er det nye idealet, at ledere slipper å stå til ansvar for sine handlinger. Kun afrikanere eller serbere sendes til den internasjonale krigsdomstolen i Haag.

Det er urett som dette, urett som vi er ansvarlige for, som rammer oss midtskips gjennom både flyktningekriser og terror. Hvorfor er vi så apatisk likegyldige når terroren rammer andre, mens engasjementet kun kommer for dagen når det er oss selv det gjelder? La oss reflektere rundt disse alvorlige spørsmål. Kronikk i avisen Vårt Land, 14.12.2015

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×