Jesus Kristus Urdu Bible Herland Report

Mitt forhold til Islam og Riktig God jul til Alle Muslimer! – Nabintu

 

 

Herland Report: Mange nordmenn spør meg om mitt forhold til islam. Nettopp fordi Norge ligger bak en slik massiv Jernmur hva gjelder tilgangen til nyansert informasjon, fordi våre medier i en så til de grader ny-marxistiske, nektes nordmenn informasjon om hva som skjer i verden.

Dette har blant annet gjort at mange mange ukritisk svelget medias unyanserte fremstilling av islam og Midtøsten.

[pullquote]Når vi nå feirer jul, husk at Jesus er den største profet hos muslimene foruten Mohammed. Det er lett å snakke med en muslim om Jesus. Vi feirer Jesu fødsel sammen denne julen! [/pullquote]

Et liberalt samfunn skulle jo være liberalt og tolerant for alle. Man skulle godta meningsforskjeller og ulike måter å leve på. Det betyr også at muslimer bør respektere den norske kulturen og dens tradisjonelle verdier.

Norge er ikke et muslimsk land. Det betyr derimot ikke at nordmenn ikke kan respektere de som tilhører denne religionen og har kommet til Norge. Respekten må gå begge veier.

Slik er det ikke i Norge, der toleransen omtrent kun gjelder de som har den kulturradikale, “progressive” og ny-marxistiske virkelighetsoppfatningen.

Andre grupper i samfunnet undertrykkes, demoniseres og latterliggjøres i ren totalitær, kulturradikal stil.

Kristne, muslimer og jøder faller utenfor de “hvis perspektiv vi vil fremme” hos progressive ateister, og utsettes dermed for en lang rekke demoniserende teknikker. Nordmenn ender dermed opp med å tro alt mulig rart om muslimer, som ikke stemmer med virkeligheten.

La meg derfor forklare mitt syn på islam og muslimer, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

 

 

Islam som verdenskultur

 

Islam er en verdensreligion som har tilhengere fra en lang rekke kulturer med tilsvarende mange “kirkesamfunn” eller denominasjoner.

Hanne Nabintu Herland Report
Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud – som når millioner årlig med samtaler og artikler fra ledende vestlige intellektuelle.

Lokalt såvel som nasjonalt innad i den enkelte kultur er det store variasjoner i praksis og fokus, men noen sentrale fellesnevnere.

Mange grupperinger har et liberalt syn og praksis, andre mer fundamentalt og andre igjen, ekstremistisk. Her er hele bredden.

Islam har 1.4 milliarder etterfølgere i verden. Kristendommen har rundt 2.3 milliarder og er på tilsvarende måte praktisert ulikt i ulike kulturer, med mange lokale kirkesamfunn og med enkelte sentrale dogmatiske fellestrekk.

I all hovedsak er kristendommen delt opp i tre segmenter som også i stor grad følger kulturelle grenser: Ortodokse, katolske og protestantiske grupper.

Midtøsten som geopolitisk slagmark

 

På grunn av at Midtøsten har betydelige naturressurser og olje, har den geopolitiske kampen de siste 30 årene – og mer- handlet om kampen om ressursene.

Etter 9/11 fikk religionen islam helt plutselig et voldsomt fokus i mainstream mediene. Den kalde krigen var over, nå ble Midtøsten et brått fokus som “fiendeterritorium”. Over natten, ble islam plutselig den store faren som måtte bekjempes.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Siden har vi sett terrorgruppe etter terrorgruppe få førstesidefokus i omtrent alle aviser. ISIS “truet Norge med angrep”, terroraksjoner på europeisk jord og så videre. ISIS terrorgruppen fikk voldsom vestlig medieoppmerksomhet i omtrent samtlige vestlige medier.

Mange av disse gruppene har jo vist seg å være finansiert av USA, og merk: Norge er alliert med USA. Vi bruker altså leiesoldater, jihadister eller hva man vil kalle dem i kampen for å sikre kontroll over Midtøstens ressurser.

Forskjellen i dag er at maktkampene foregår globalt. Dette bildet har samlet fortalt nordmenn, og gitt et inntrykk av at “alle muslimer er terrorister” for å sette det på spissen.

Dette er jo intet nytt, slikt har pågått siden tidenes morgen når store riker kjemper om makt. Her på Herland Report har vi skrevet om det i årevis.  Dagbladet glimtet til forleden, med Jan O. Egeland, og journalisten fortjener å bli navngitt, for det er jo unikt at norske medier nevner slikt som her ble slått opp.

Det gjaldt Afghanistan, en artikkel som viste at det amerikanske folk ble ført bak lyset. Vi gikk jo inn i Afghanistan for å finne terroristen Osama bin Laden, ikke sant? Han gjemte seg jo i Torabora hulene der sammen med terrorist-muslimene? Så hvorfor er vi fortsatt i Afghanistan, så mange år etter? Leter vi forsatt etter bin Laden? Historiene slår følgelig sprekker, for den som våger å være rasjonelt tenkende.

Å skape inntrykket av at “muslimer er farlige” har vært viktig for media, for da er nordmenn straks villige til å donere milliarder av sine skattepenger til krig i Midtøsten “mot disse terroristene” og for øvrig ellers finansiering av mye rart via NGOs etc.

Og slik får statene finansiert den geopolitiske krigen gjennom skatteseddelen. Du betaler moroa, for å si det slik. Regningen skyves over på befolkningen! Det var litt om det geopolitisk bildet.

 

Strategi: Å likestille ideologisk ekstremisme med islam

 

For det andre, har vi siden 1970 tallet sett fremveksten og milliardbetaling for misjonering av den saudi arabiske wahhabismen.

Denne islamismen kaller mange islam. Men det er betydelige forskjeller, som heller ikke våre ubegripelig sløve medier skriver om. Der står det om kjendiser, sex, hedonisme og billige TV programmer.

Når wahhabister og dagens ekstremister sier de vil “kutte hodet av alle kristne og jøder” og den slags, tror nordmenn – fordi mediene ikke forklarer forskjellen på wahhabisme og islam – at igjen, “muslimene vil drepe oss alle”.

Nå er Saudi Arabia som har hatt denne wahhabismen og betalt milliarder for å fremme den, vår nærmeste allierte.

Det har altså vært vår nærmeste allierte som har brukt milliarder på å infiltrere muslimske miljøer først i Midtøsten, og radikalisert disse, for deretter å infiltrere Europa miljøer med den samme radikale ideologien. Det er denne ideologien vi kaller radikalisering, i stor grad.

I de fleste muslimske land, anser vanlige muslimer samt lærde denne formen for radikalisering som ikke-islam.

Da ISIS drepte 21 koptiske kristne på stranden i Libya, sa muslimene i Egypt der kopterne kom fra siden at arabisken til ISIS soldatene var med sterk vestlig aksent.

Det er følgelig mange grupperinger som vanlige muslimer ikke kan forstå hvor plutselig kom fra. Dette inntrykket gjelder bredt over Midtøsten, jeg har selv reist betydelig i regionen og samtalt med mange vanlige muslimer om dette. Dette bekrefter også ledende jødiske forskere, som jeg har intervjuet.

Den ekstreme forfølgelsen mot kristne i Midtøsten har sett en dramatisk økning i samme takt med at de styrtrike olje-wahhabistene har gjort sitt inntog i regionen og betalt skoler, moskeer, litteratur og utdanning for fattig muslimsk befolkning lokalt. Under Ottomanerne var Midtøsten mer liberalt, men det er også sant at kristne og jøder også her ble regnet som mer annenrangs borgere.

Islam har alltid vært favorisert i muslimske land, toleransebegrepet er ikke det samme som det vestlige, muslimer praktiserer flerkoneri og en rekke andre forskjeller som også er grunnleggende mellom tradisjonell islam og vestlig tenkning.

Tradisjonell islam kan ikke sies å være liberal, og i hvert fall ikke hedonistliberal som det norske kulturradikale samfunnet ser ut til å forfekte.

Selv har jeg min tro forankret i det kristne budskapet. Det forhindrer derimot ikke at jeg har en grunnleggende respekt for muslimer og ingen problemer med å respektere at islam både som religion og mangespektrede kulturer ser verden fra en annen vinkel enn meg.

 

Herland Report banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia. 

 

Wahhabistene har særlig fra 1970-tallet følgelig kjøpt seg venner ved å bruke milliarder på misjonsvirksomhet, for å si det slik, over hele Midtøsten.

Wahhabistene og ekstremister står nå midt i den samme misjonsvirksomheten i Europa og USA, der man bruker betydelige midler for å kjøpe seg enda flere venner blant vestlige muslimer, vestlige politikere, donerer til universiteter og så videre. Dette er jo godt kjent materiale, de er også godt aktive i Oslo.

Men Saudi Arabia er i dramatisk endring under Mohammad bin Salman, landets kronprins. Om dette har Herland Report en rekke artikler.

En historisk oppsummering av Saudi Arabias forhold til landets religiøse ledere, finner du i TV programmene våre med Norges tidligere ambassadør til Saudi Arabia, Carl Schiøtz Wibye her og også her.

Men dette forstår heller ikke nordmenn, fordi mediene våre sammenblander alt sammen – med vilje, tror jeg – for å skape et inntrykk av at “alle muslimer er farlige”. Igjen, vi lever jo her bak jernmuren i NOrge og nektes nyansert informasjon om hva som egentlig skjer i verden.

 

Hvilke verdier har Vesten fra kristendom?

 

Vi har blitt så historieløse i dag at mange sikkert ikke engang er klar over at en rekke av våre sentrale friheter kommer fra kristen filosofi. Disse verdiene bør vi beholde og det bør kreves at muslimer eller andre som flytter til Europa, respekterer disse.

Historikerne Joel Colton og Robert R. Palmer, professor ved Yale og Harvard, skriver i sin bok  A History of the Modern World – et av tidenes mest anerkjente historieverker og brukt ved mer enn tusen studiesteder – at kristen filosofi var revolusjonær ved å inkludere alle mennesker i sin definisjon av menneskeheten.

Det var en fullstendig ny forståelse av verdien av det menneskelig liv.

Kristne arbeidet som ingen andre før dem for å lindre lidelse, og protesterte mot nedslakting av krigsfanger, mot slaveriet, mot gladiatorkamper. De forkynte ydmykhet og at alle mennesker er søsken

Mange er ikke klar over at det nettopp var kristne bevegelser som la grunnlaget for velferdsstaten i England.

Kristne bevegelser og vekkelsesbølger var de første til å gjøre opprør mot slaveriet. Lenge før det fantes et NAV, var det kirken og kristne bevegelser som sto for matutdeling til de fattige, hjalp de gamle, de syke og så videre.

Barmhjertighet med de nødlidende har siden Jesu tid vært et sentralt prinsipp og ideal hos de kristne. Dette skjedde lenge før sosialdemokratiet begynte å institusjonalisere omsorg, noe som ledet til den type system vi har i dag.

Professor Palmer sier det er umulig å overdrive den kristne filosofiens påvirkning på vestlige verdiers utvikling.

Det var kristendommen som introduserte prinsippet om likeverd – den revolusjonære tanken om at hvert eneste menneske, uansett klasse, kjønn eller rase, har en unik verdi.

Selv om dette senere skulle oppfattes som en sekulær idé og en av hjørnesteinene i det sekulære samfunn, er det ingen tvil om dens kristne opphav.

 

Islam som tradisjonell religion med Jesus som forbilde

 

Det har jo lenge vært en strategi at muslimer og kristne ikke bør samarbeide. Jeg har alltid opponert meg mot det.  Det samme gjelder for øvrig mine jødiske brødre. Vi bør alle arbeide sammen for å bidra til en verden der det er mindre hat og mer respekt for hverandres rett til å selv definere sin egen kultur.

Når vi nå feirer jul er det ingen andre som respekterer Jesus så høyt som muslimene. Hvis du feirer jul i De Arabiske Emirater eller andre steder, finner du avisene fulle av nyheter om feiringen av jul.

Pavens juletale siteres i sin helhet over dobbeltsider, juletrær og belyste bygninger hyller Jesu fødsel. Hør muslimsk lege, Trond Ali Linstad snakke om Jesus på Herland Report TV her.

 

Hanne Nabintu Herland ny bok Det Nye Babylon
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Jesus er den største profeten i islam foruten Mohammed. Maria, Jesu mor nevnes mange ganger i Koranen. Samtaler du med jøder, for eksempel, vil du finne en helt og fundamental annen og negativ holdning til Jesus.

Hvorfor snakker vi omtrent aldri om dette, denne lille biten av sannhet? Fordi, igjen, vi er omtrent totalt nedsnødd av det propagandapregede, negative mediefokuset som samlet ofte gir inntrykket av at “muslimer er terrorister”.

Igjen, å respektere en annens rett til å ha en annen religion betyr ikke at du selv ønsker å konvertere. Personlig har jeg ingen tanke om å konvertere til islam da jeg anser kristentroen praktisert genuint og ekte som en langt større kraft.

For meg personlig er islam ikke et svar. Jeg har min tilknytning sterkt i vestlig tradisjonell kultur med det kristne fundament. Men som sagt, religionsfrihet innebærer praktisert at jeg likefullt kan respektere en annens religion.

La oss nå si at de som ønsker å få “alle muslimer ut av landet” faktisk fikk til dette. Hvem vil sitte igjen i “potetlandet Norge” – som Øde Nerdrum med rette kalte Norge på NRK og som NRK selvsagt dermed måtte hetse ham for – når  “utlendingene” forsvinner?

Jo, den kulturradikale, ny-marxistiske ateisteliten i media, og alle de rabiate religionsfiendtlige og frihetsfiendtlige radikalerne som ser ut til å hate kristendommen og de tradisjonelle europeiske frihetsverdiene mer enn noen gang.

Disse som har sementert Norge inn i et Jernbur og lukket rom, uten tilgang til nyansert informasjon “utenfra”. Det er jo rene Sovjet.

Disse gutta, denne “gutteklubben grei” vil vi sitte igjen med. Med andre ord, tyranniet vil fortsette med uforminsket styrke. Alle vet jo at vi var gode Nazister under krigen, vi kan dette med å skape et totalitært tyranni der ingen forskjellighet respekteres.

Hvordan i all verden ser nordmenn for seg at noe som helst skal bli bedre da? Nei, la oss heller lese oss opp på faktakunnskap om tema og for Guds skyld, slutt å lese de norske avisene som legger opp til denne typen demonisering av enkeltgrupper.

Vi vet jo nå, at Norge ligger under et jernbur hva gjelder informasjon. Du vet jo nå, at informasjonen du får er grundig ny-marxistisk silt ut etter alle grovkapitalistiske krefters og globalistmetoder. Med det vil jeg si til alle mine muslimske venner: En riktig god jul i feiringen av Jesu fødsel og et godt nytt år.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×