What is Happiness? Herland Report

NY BOK TYRANNI med personlige historier fra Kongo til Norge – et raseorientert samfunn

 

Herland Report: Hanne Nabintu Herlands bok Tyranni – hvordan venstresiden ble den nye herskerklassen beskriver hennes kultursjokk i møte med Norge. KJØP DEN HER!

NY BOK fra Hanne Nabintu Herland TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen
NY BOK fra Hanne Nabintu Herland: TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen.

Betegnelsen “utlending” brukes ofte kun som betegnelse på mennesker med mørkere hud som flytter til Norge, mens etnisk norske som kommer flyttende til landet – slik som Herland – faller dermed utenfor denne betegnelsen.

Hun bruker den derimot om seg selv, som “utlending” og fremmed for det norske den gangen hun først kom hit.

Boken Tyranni forteller en lang rekke av disse historiene, om hvordan det var å flytte til Norge på 1980-tallet.

Følelsen av å komme inn i et samfunn under streng informasjonssensur preget Herland og har siden blitt reflektert i det hun skriver.

Spørsmålet som Herland stiller i boken er: Hvorfor er Norge så raseorientert? Både på venstresiden såvel som høyresiden fremgår dette som en sterk kategoriseringsteknikk basert på etnisk tilhørighet heller enn personlige kvalifikasjoner og kompetanse. Hun mener dette utgjør et brudd med de klassiske, vestlige verdier.

Norge Idag skriver: Herland gir det hele en personlig vri ved å skildre sitt eget møte med det norske samfunnet, da hun kom til Norge på midten av 1980-tallet etter å ha vokst opp i et militærdiktatur i Kongo.

 

Ny bok av Hanne Nabintu Herland TYRANNI. Hvordan venstresiden ble den intolerante herskerklassen, Herland Report
Hanne Nabintu Herlands bok Tyranni beskriver kultursjokk i møte med Norge. Spørsmålet som Herland stiller i boken er: Hvorfor er Norge så raseorientert? Både på venstresiden såvel som høyresiden fremgår dette som en sterk kategoriseringsteknikk basert på etnisk tilhørighet heller enn personlige kvalifikasjoner og kompetanse.

 

Kultursjokk fra Kongo til Norge

 

NY BOK TYRANNI med personlige historier fra Kongo til Norge – et raseorientert samfunn: Herland: «Min oppvekst var preget av jevnlige koleraepidemier, utbrudd av farlige sykdommer, stammekriger, etniske stridigheter, borgerkriger og militsgruppers angrep, og at vi stadig måtte flykte for livet», skriver hun i boken.

«Menneskerettigheter hadde ingen av oss hørt om. Da jeg flyttet til Norge, var jeg takknemlig for å komme til et samfunn preget av de verdiene som lå i arven fra mine forfedre, og kunne ikke forstå hvorfor norske sosialistiske ungdommer fortalte meg at tradisjonelle verdier som skapte nasjonal stabilitet var forkastelige og burde utraderes», forteller hun om sitt møte med Norge.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Slik skildrer hun møte med norsk akademia:

«Da jeg begynte å studere ved Universitetet i Oslo, oppdaget jeg raskt at historiske, vestlige verdier ble til de grader foraktet av de knallharde nymarxistene og sosialistene som styrte der.

De som uttrykte at det tradisjonelle Europa hadde fantastiske verdier som vi burde fastholde – denne kulturen som hadde gjort Vesten til vår tids sterkeste og mest vellykkede sivilisasjon – disse ble fortalt at de var rasister. Og jeg, som kom fra Afrika der millioner på millioner drømmer om nettopp å flytte til Europa, fikk sjokk. Hvem hadde indoktrinert de unge i Europa om at deres egen kultur var for intet å regne og burde utsaneres?»

 

Den sosialistiske rasismen

 

NY BOK TYRANNI med personlige historier fra Kongo til Norge – et raseorientert samfunn: – Det er en sterk rasisme innebygget i sosialismen. Man mener det automatisk er synd på mennesker med mørk hud. Det er rasistisk å si, fordi da sier du egentlig at de er lavere enn deg. Dette er det veldig viktig at vi tar oppgjør med i Norge, slik at vi kan komme tilbake til det sentrale kristne prinsippet om likeverd uansett rase, religion, etnisk tilhørighet, kjønn eller status, mener Herland.

Hun viser til at ideene om raseorientering kan spores tilbake til nazismen, og at sporene derfra kan finnes både på venstre- og høyresiden i dag. Dette omtales bredt i boken.

– Venstresidens rasisme sier at det er synd på alle innflyttere. Derfor får man ikke lov å snakke på samme måte om en med mørk hud, som man ville gjort overfor en etnisk norsk, og man får ikke avkreve dem den samme ansvarligheten.

– På høyresiden finner du noe av den samme rasismen, bare motsatt. «Bare vi får alle utlendingene ut av Norge, vil Norge bli et bra land.»

Det ville Norge ikke bli. Da ville vi sitte igjen med alle de intolerante ateistene og de som har bidratt til å ødelegge Europas rykte internasjonalt. For det er det ikke utlendingene som har kommet de siste 20 årene som har gjort, det har vi drevet med selv fra 1970-tallet og utover. Les hele intervjuet i Norge Idag.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon.

På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Liberals want a Race War: Herland Report, Getty

The Liberals want a Race War: People should Walk Away

  For many decades, liberal Democrats have pretended to care about so-called “people of color” …

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

Globalists push for the total destruction of sovereign nations in quest to dominate them all

  Globalists, who intend the destruction of sovereign nations, have labeled concerns with mass immigration …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×