Det vulgære Norge: Herland Report banner

Kampen mot dobbeltmoral og maktmisbruk

 

Herland Report: Adresseavisens avsløringer av pedofilisaken der forhenværende biskop Georg Müller var involvert, vitner om den type journalistisk håndverk vi trenger mer av i Norge.

For kampen mot dobbeltmoral og maktmisbruk var en av kristendommens grunnlegger Jesus’ hovedsaker den gangen han tuslet rundt i kjortel og sandaler.

Datidens religiøse ledere ble så forarget over hans frittalende stil med opprop om ektehet, ærlighet og solidaritet med de laverestående i samfunnet, at de tilslutt drepte ham.

For mens De Hellige Skriftene krever medynk med de svake i samfunnet og godhet overfor barn, finnes det altså utro Kirkens tjenere som med frekkhetens nådegave mener seg berettiget til å beholde sine geistlige privilegier og fortsette i embedet til tross for at de er smertelig klar over sitt eget svik mot Kirkens lære.

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Hva slags samvittighet har menn som takker ja til å bli biskop, vel vitende om at umoralske forhold i eget liv fratar ham autoriteten til å lede noe som helst?

I henhold til Skriftene skal en som ønsker å ha et lederembete være uklanderlig, sindig, verdig, en kvinnes mann og ha et godt rykte fra dem som er utenfor (sitat).

Dersom Kirken og dets prester hadde tatt Skriftene mer alvorlig, ville menn som Müller måttet gå spissrotgang til skrekk og advarsel for andre som tror man slipper unna med den slags.

Den katolske kirkes tradisjoner om å la slike personer etter avsettelse fortsette praksis et annet sted, er skjerpende kritikkverdig.

For det er et grunnleggende skille mellom det faktum at Kristus i henhold til den kristne tro elsker alle mennesker, det være seg drapsmenn, pedofile eller andre forbrytere.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Like fullt er det klare krav til en uklanderlig etisk livsførsel til de som ønsker å ha autoritet som tilsynsmenn eller kirkeledere.

Det er forskjell på å påberope seg tittelen av å være forbilde og det å være en angrende synder som åpent og ærlig erkjenner sine feil.

Det ufordragelige ligger i den dobbeltmoralske falskheten. For også Kristus tok vel imot kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd og foreslo at den mann som var ren kunne kaste den første sten. Samtidig ba han henne gå bort og endre livsførsel.

For alle gjør vi feil. Det er en av årsakene til hvorfor spørsmål av moralsk art ofte har en flau smak i munnen: vi føler oss alle truffet på et eller annet nivå.

Utfordringen i slike saker som nå rammer Kirken, er at de innebærer straffbare lovbrudd i tillegg til brutale svik på Kirkens egen lære fra ledere som påberoper seg å gå foran som moralske eksempler for oss andre.

Taushetskulturen som preger en del kristne miljøer, er forkastelig umoralsk og bekrefter Kirkens noe kompliserte forhold til seksualitet.

Dette gjelder innen protestantisk pietisme så vel som andre retninger. Sølibatløftet for presteskapet ble dessuten innført i Den katolske kirke så sent som 1000 tallet av pave Gregor VII.

Dette ble øyensynlig gjort for å få slutt på en praksis der prester hadde barn både her og der. Dette ble nærmest familiedynastier som dannet maktgrunnlaget for en geistlig klasse som etter hvert ble problematisk. Maktmisbruket som nå kommer for dagen, viser tilsvarende klanderverdig mangel på samsvar mellom liv og lære.

Opprenskingen gir en betydelig glede og lettelse, ikke minst fordi hemmelighold av denne typen bidrar til å svekke Kirkens genuine glød. Det hadde vært ønskelig å få den samme type avsløringer i protestantiske rekker.

Dersom en prest eller kirkeleders seksualpraksis bryter med Krikens lære, bør dessuten personen ha vett nok til å frivillig fratre sin stilling, vel vitende om egen uverdighet i forhold til embedskravet om uklanderlighet.

Midt i en mediestormen der man lett kan få inntrykk av at noe er galt med Kirken og dens budskap i sin helhet, er det likevel grunn til å fremheve det den katolske biskopen, Bernt Eidsvig nylig påpekte: – hittil i Norge har det kun vært tre kjente overgrepstilfeller, hvorav to av disse skjedde på 1950 tallet.

Dette er et svært lavt tall. IRIS undersøkelsen om oppvekst og skolegang I utlandet, som ble publisert 2010, der misjonslederes barns oppvekstvilkår på utenlandske skole sto i fokus, viste at 7 % av barna opplevde seksuelt misbruk på kristne skoler.

Sett i sammenheng med at rundt 15 % av dagens sekulære norske barn erfarer seksuelt misbruk, et tall som er såpass høyt at det reflekterer et reelt samfunnsproblem, er det åpenbart at misjonsledere er langt mer moralske enn en gjennomsnitts sekulær nordmann.

Skulle den samme tendensen vise seg å være gjeldende for Kirkens ledere, kan det dermed se ut til at det er like mange, om ikke færre pedofile blant Kirkens menn enn blant vanlige folk.

Washington Post refererte nylig til forskning som viser at rundt 2 % blant katolske prester er pedofile, og tall fra den øvrige befolkningen ligger fra 2-5 %, ifølge The Guardian.

En rapport fra Universitetet i Winchester har vist at fra 1-5 % av alle menn har seksuelle fantasier om barn, så her varierer tallene.

Uansett viser statistikken at katolske prester ligger på samme nivå som I befolkningen forøvrig. Problemet er bare at folk flest ikke påberoper seg å være moralske forbilder som har tatt på seg oppgaven å gjenspeile Kristi godhet på jorden.

Dermed er det på sin plass at enkelte skjelver av frykt for nye avsløringer, både i protestantiske så vel som katolske rekker.

Foreløpig er det påfallende stille fra Den norske kirke. Kirken som helhet trenger ikke den type falskhet som altfor ofte preger maktelitenes konspiratoriske taushet.

Vi trenger ekte troende med nakne liv som har selvinnsikt og spiller med åpne kort.

Det er bare å håpe at andre kirkeledere som har mørkt mel i posen, tar ansvar og fratrer sine stillinger, slik at Kirken og vi andre kan slippe å oppleve mer av denne typen uverdig dobbeltmoral.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×