Herland Report Newsletter
Helge Lurås Hanne Nabintu HErland Report

Helge Lurås og Hanne Nabintu Herland debatt: Russland, islam og Europa

 

Herland Report: Helge Lurås og Hanne Nabintu Herland er begge internasjonale nordmenn med bred erfaring fra utlandet. Mange ganger innebærer en slik erfaring at man får nye perspektiver på gamle konflikter.

Mediedebatten i Norge har lenge hatt en tendens til å være preget ensidig av kulturradikalt tankegods. Det kan virke som om premissene for debatten stoppet i 1968.

Det er nå over femti år siden det kulturradikale 1960-tallet, der ny-marxistene tok makten i Norge. Som kjent betegnet lederne for 1960-talls studentrevolusjonen seg nettopp som ny-marxister.

Verden har derimot utviklet seg videre. I dag er det ikke mulig å forenkle vår komplekse virkelighet ned til 1968 tidens virkelighetsoppfatning. Vi trenger nye synsvinkler på verden.

Hør samtalen mellom Lurås og Herland om Russland, islam, Europa, Saudi Arabia og EU.

 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Helge Lurås og Hanne Herland debatt: Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Check Also

Pfizer annual revenue: AP

Pfizer annual revenue expected to reach $101.3 billion in 2022, thanks to COVID jab, which doesn’t prevent infection or spread

  Pfizer got plenty of free help from the federal government, which bullied and harassed …

How the West lost its Greatness: New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland

Books by Hanne Nabintu Herland that explain how the West lost its Greatness

  Get the books about how the West lost its greatness from historian of comparative …