Helge Lurås Hanne Nabintu HErland Report

Helge Lurås og Hanne Nabintu Herland debatt: Russland, islam og Europa

 

Herland Report: Helge Lurås og Hanne Nabintu Herland er begge internasjonale nordmenn med bred erfaring fra utlandet. Mange ganger innebærer en slik erfaring at man får nye perspektiver på gamle konflikter.

Mediedebatten i Norge har lenge hatt en tendens til å være preget ensidig av kulturradikalt tankegods. Det kan virke som om premissene for debatten stoppet i 1968.

Det er nå over femti år siden det kulturradikale 1960-tallet, der ny-marxistene tok makten i Norge. Som kjent betegnet lederne for 1960-talls studentrevolusjonen seg nettopp som ny-marxister.

Verden har derimot utviklet seg videre. I dag er det ikke mulig å forenkle vår komplekse virkelighet ned til 1968 tidens virkelighetsoppfatning. Vi trenger nye synsvinkler på verden.

Hør samtalen mellom Lurås og Herland om Russland, islam, Europa, Saudi Arabia og EU.

 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Helge Lurås og Hanne Herland debatt: Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×