Corona skandalen: Solberg lydig tjener til milliardær Bill Gates og hans nettverk?

 

Herland Report:  Regjeringen Solberg er lydige tjenere for verdens nest rikeste mann, Bill Gates? Er regjeringen Bill Gates slaver? Det kan se ut til at føydalismen gjeninnføres under nåværende regjering.

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Er det Norges folk og dets interesser, arbeiderne, bedriftslederne, skattebetalerne som tjenes eller styrtrike oligarker som leker pandemieksperter for å tjene milliarder på det?

Hvorfor hørte regjeringen så slavisk på Bill Gates? Regjeringen trodde Corona best ville bekjempes ved å stenge ned det økonomiske blodomløpet i landet, slik Bill Gates sa. Man ville ikke lytte til Folkehelseinstituttets eksperter som nærmest årlig håndterer influensaepidemier.

Forskere verden over reagerer på det sterkeste, men blir ikke lyttet til. Bill Gates er i alle kanaler og styrer tydeligvis mye også her i Norge.

Regjeringen reagerte i panikk da man under påvirkning fra verdens nest rikeste mann og oligark som så gjerne vil udemokratisk styre oss, Bill Gates, og hans WHO kontrollerte kanaler kommuniserte at århundrets største epidemi var på vei.

Opptil en tredjedel kunne dø, ble det antydet i tidenes skrekkscenario.

Glemte regjeringen Solberg konsekvensanalysen i frykt og fulgte Bill Gates i blind lydighet?

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Det innebærer at kvinneregjeringen Solberg har sendt landet ut i tidenes finanskrise med tap av jobbmuligheter for en hel generasjon unge, samt mye av deres pensjonspenger. For ikke å nevne de ekstreme psykiske belastningene dette har hatt på befolkningen, Dagens Næringsliv skriver at selvmord ofte femdobles.

Hva med alle kreftsyke som ikke får behandling, hjertepasienter, livslysten til eldre og de med andre sykdommer? I Dagens Næringsliv har ledende økonomer nærmest skreket ut sine advarsler, men regjeringen lytter til ingen av oss. De hører kun på Bill Gates?

Når ble oligark Bill Gates valgt av folket i Norge til å styre vår helsepolitikk og økonomi?

Var det ikke Corona som skulle bekjempes og ikke norsk økonomi som nå er i ferd med å brekke ryggen?

Når ble den vestlige oligarken som eier vaksiner, helseforetak, distribusjonskanaler, betaler milliarder til WHO, styrer NGOs, «valgt» til leder for norsk pandemihåndtering og ikke Folkehelseinstituttet?

Jeg kan ikke huske å ha gått til stemmeurnen og valgt ham til å styre Norges helsevern?

Da vil jeg mye heller styres av leger med spisskompetanse på pandemier, som ikke fremstår kjøpt og betalt av milliardær Gates, slik som Folkehelseinstituttets leder, Camilla Stoltenberg.

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Herland Report banner
Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, that is reaching millions yearly. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum – free from political correctness.  Hanne Nabintu Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, known from the media for sharp analysis.

 

Regjeringen blåser i pandemieksperter og hjelper heller milliardæroligarker

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  I milliardærklubben Davos får verdens rikeste møte politikere og privat kapital flyter sammen med skattebetalernes penger, slik at milliardærene nå også får kontroll over statskasser?

De er jo så glade i penger. Om dette vet Børge Brende meget.

Nettopp kontrollen over skattebetalernes penger ble suksessoppskriften til British East India Company som til dags dato antagelig har vært verdens mest lukrative. Altså, gjeninnføringen av føydalsamfunnet med overherrer som eier alt.

Har vi noen aning om hva som egentlig driver Gates? Hvorfor vil han ha kontroll over verdens helsepolitikk? Hvem tror han egentlig at han er?

Mannen kalles nærmest gal av Robert Kennedy og mange i USA, med messiansk forestillinger om seg selv. Elon Musk er mildt sagt rasende på ham.

I India ble folk dødssyke av vaksinene hans, så mange at India la ned forbud mot Gates vaksinene.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Rundt 500 000 barn ble paralysert som følge av bruk av Gates vaksiner. WHO bekreftet problemet i 2017.

Kennedy sier at tre fjerdedeler av alle som har polio i verden i dag har det som følge av at man tok Gates vaksine mot polio.

Sykdommen polio har eksplodert i verden etter at Gates begynte med sine vaksiner mot sykdommen. Epedemier i Congo, Afghanistan, Filipinene er alle knyttet til dem som fikk Gates polio vaksine, skriver Kennedy. Gates har i mange år vært opptatt av behovet for å begrense befolkningsveksten.

Mener regjeringen Solberg at dette er en god samarbeidspartner for Norge, og at å donere milliarder til CEPI sameid med Gates gir et riktig signal midt i tidenes verste finanskrise for Norge?

Gates er manisk opptatt av nye vaksiner som han selv eier, og stor motstander av naturlig håndtering av influensaepidemi gjennom folkeimmunisering. Da vil det jo ikke bli det samme behovet for vaksiner, og Gates taper penger.

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Herland Report
Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Herland Report.

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Gates tar rollen som statslederes venn, hvis de bevilger penger fra skattebetalernes penger til hans arbeid. Nylig og mens norske bedrifter blør 1.2 milliarder om dagen, takket Bill Gates regjeringen Solberg for 2.2. milliarder til CEPI vaksinearbeid.

“Stiftelsen Bill og Melinda Gates er et privat foretak trenger den kun å redegjøre til 3 personer. Bill, Melinda og Warren Buffett. Det er bekymringsverdig. Sophie Harman ved Queen Mary universitet i London, har undersøkt stiftelsen og sier det er svært underlig at en så stor aktør innen global helse kommer under så lite kritikk utenfor akademiske kretser,” skriver Dagfallet.

Våre statsledere er bemerkelsesverdig villig til å blidgjøre millardæroligarker og bruker milliarder av skattebetalernes penger mens de befinner seg i politiske posisjoner.

Når man går av som statsminister, blir de samme tilbudt ledende stillinger hos dem hvis agenda de hjalp frem i politikken?

Når afrikanere foretar denne typen sammenblandinger av roller, kaller vi det korrupsjon. Når vi hvite gjør det, heter det “humanitært arbeid for å redde verden”.

 

Gates så for seg århundrets pandemi, det ble århundrets finanskrise fordi politikere trodde på ham?

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Bill Gates er en av verdens beste økonomer. Han vet alt om hvordan en økonomi fungerer, hva som styrker den, hva som svekker den. Skrekkscenarioet som Gates varslet om Covid-19 har så langt vist seg å være feil.

En svært kort sammenligning, en lengre finnes her: Rundt 650 000 dør årlig fra vanlig sesong influensa, så langt har rundt 100 000 dødd med Covid-19.

Tall for Italia, viser at  68 000 døde med vanlig sesonginfluensa mellom 2013-2017. I år har 19 000 dødd med Covid-19 med utflatet kurve. Kina med utflatet kurve har i overkant av 3000 døde, man må ta høyde for underrapportering.

Tall for Norge: Rundt 900 dør gjennomsnittlig per år i Norge på grunn av vanlig influensa, noen år mye mer, opp mot 1400, ifølge helsemyndighetene. (Artikkelen med tittel “Rekordmange influensasyke” har siden blitt slettet fra FHIs sider).

I 2016, døde 1700 nordmenn av influensa. Om det skrev mediene omtrent ingenting. Hvorfor hadde ikke VG og andre aviser dødsbarometer da, med direktesendinger i media?

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Herland Report subscribe
Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading. More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. Follow the trend and subscribe! 

 

En rekke pandemieksperter har gitt klare advarsler mot isolering av befolkningen, av mange årsaker, deriblant faren for oppblomstring når nedstengingen oppheves. Dette ville heller ikke regjeringen lytte til.

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Man måtte stenge ned absolutt alt i månedsvis, sa Gates, helt til hans vaksine var klar? Er han grepet av total stormannsgalskap? Og hvorfor er Solberg så fascinert av Gates?

Mannen sier faktisk at økonomiene våre må forbli stengt i månedsvis, hvilket innebærer total kollaps av Vesten økonomisk.

Tenk tragediene for millioner som mister jobb, kollaps hos små og mellomstore bedrifter, selvmord, nød blant gamle, en hel generasjon unge med tapte arbeidsmuligheter? Bryr Gates seg ikke om dem?

Covid-19 har hittil produsert langt færre dødsfall i verden enn vanlig sesonginfluensa og for Norge svært lave tall. Dette har Herland Report skrevet om nå i lang tid.

 

Regjeringen fulgte ikke Folkehelseinstituttets råd, men kun Bill Gates?

 

Nettavisen sitat: “I sin rapport kommer Folkehelseinstituttet med anbefalinger om å oppheve flere av de sterke restriksjonene.

  • Anbefaler ikke begrensning på mobilitet innenlands, inkludert hytteforbud
  • Anbefaler ikke stening av alle ulike arrangementer
  • Anbefaler ikke stengte barnehager og barneskoler
  • Anbefaler ikke at staten skal ha reiseråd mot internasjonale reiser
  • Anbefaler ikke karantene etter utenlandsreise
  • Anbefaler ikke stengte grenser
  • Anbefaler ikke å droppe utsettelse av elektive prosedyrer og konsultasjoner på sykehus
  • Anbefaler ikke å stenge helsetilbud utenfor spesialisthelsetjenesten

Blant annet, gruppen som så på konsekvensen av stengte skoler og barnehager var usedvanlig klar i sitt råd:

«Ekspertgruppen kjenner ikke til at det i dag er lokale smitteutbrudd som forsvarer skolestengning. Gruppen vil advare mot å bruke skolestengning som et generelt «føre var tiltak» for å forebygge fremtidige smitteutbrudd ut fra de negative konsekvensene stengning har for barn og unge.

Det har i noe tid vært klar uenighet mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om hvordan pandemien skal møtes.

FHI har anbefalt en strategi med mindre inngripende tiltak, mens Helsedirektoratet har ønsket sterke tiltak.

FHI er derimot tydelig negative til nettopp strategien med å slå ned epidemien. De advarer mot å ha en nullvisjon. Argumentene er flere. Størst er frykten for at tiltakene er verre enn sykdommen:

«Smitteverntiltakenes antatte nytte må alltid veies mot deres sekundære effekter, særlig inngripende forstyrrelser i driften av samfunnet og kostnader. Vi må forsøke å unngå at tiltakene blir mer kostbare for liv, helse og samfunn enn epidemien ville blitt. Etiske forhold spiller også inn», skriver de i sin rapport.”

Sitat slutt. Les artikkelen her.

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates? Det Nye Babylon. Hanne Herland
Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Folkehelseinstituttets rapport ligger kun ute i versjon 3. Hvor er versjon 1? Har politisk press vært utøvet for å endre teksten? Går man så langt at man presser Folkehelseinstituttet politisk for å få dem til å endre sine konklusjoner? Journalister bør undersøke dette.

Det er forøvrig viktig å merke seg at regjeringen ville ikke lytte til råd fra Helsedirektoratet som ikke anbefalte nedstenging av skoler og økonomi.

Pr. 8.4 ville regjeringen heller ikke lytte til Folkehelseinstituttets siste råd der blant annet også fullstendig isolasjon for de gamle ikke anbefales.

 

Europas kvinneregjeringer raskest ute til å adlyde Gates?

 

Corona skandalen: Regjeringen Solberg er lydige tjenere til Bill Gates?  Forbes bekrefter at kvinneregjeringer var raskest til å implementere de ekstreme tiltakene som så effektiv rammet nasjonal økonomi.

De var svært raskt villige til å stenge ned økonomien, hvilket har gitt oss tidenes økonomiske nedgang. Dette etter Bill Gates råd.

Var de også de dyktigste til å reagere med angst og ikke lytte til nasjonens egne pandemieksperter?

Var de også raskest til å droppe konsekvensanalysen? Var de raskest til å handle i frykt? Var de også de mest øyeblikkelig villige til å adlyde oligarken Gates?

Man hørte heller på verdens rikeste milliardærer, kjent som tidenes mest skruppelløse forretningsmann, Bill Gates som har snakket om epidemier i årevis.

Vil du gi noe til de syke og svake, da må du gi det til verdens rikeste mann? Selvsagt er ingen og heller ikke regjeringen så naive at de tror på slikt.

Journalister, som de i Dagbladet, får grave i hvor mye Norge under Solberg har gitt av våre skattepenger til Gates milliardæren, hvilke fordeler Solberg regjeringen eventuelt får av dette, hvilke finansbindinger det er mellom Gates og Norge, samt hvilken tilgang denne oligarken har på norsk statskasse.

Han er overhode ikke demokratisk folkevalgt.

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Afghanistan Drug Poppy Getty

The American Hegemony is over due to sweeping technological changes in warfare, business and finance

  American political, economic, and military global hegemony—sustained by America’s past economic productivity, the dollar’s …

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×