Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Syria sjokk og propaganda: Herland Report

TV intervju: Syria sjokk og propaganda – Kari Jaquesson

 

Herland Report: Syria sjokk og propaganda: Norges fitness coach-dronning og TV personlighet, Kari Jaquesson samtaler med Herland Report om sin Syria reise, om hvordan hun la merke til at det samme mønsteret gjentok seg i Syria som vi så i Irak krigen, Libya krigen og andre konflikter. Se programmet her.

Vi snakker om Syria, Libya, at mediene ofte ensidig viser kun et perspektiv i Midtøstens kriger. Hvorfor har vi ikke mer nyansert journalistikk? Hva skjedde med idealet av at journalisten skulle beskrive det han så mest mulig objektivt?

Robert McNamara er kjent for å stå sentralt i opptakten til Vietnam krigen. På sine eldre dager bidro han til dokumentaren The Fog of War, der han hevdet at nettopp fordi USA tok side i en borgerkrig, mistet man oversikten over hva som egentlig skjedde. Og tapte krigen.

Når man kommer utenfra, blir det enda viktigere å belyse flere sider av konflikten. Nettopp derfor har Herland Report TV flere intervjuer med Kari Jaquesson. Hun har i flere år forsøkt å få frem et annet perspektiv enn det vi ofte hører temmelig enstemmig i avisene våre.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Vi er utsatt for at moderate og mer “sekulære” muslimske grupper i Midtøsten demoniseres, slik som Mubarak, Assad og Gaddafi, mens radikale islamister og Al Qaida affilierte grupper paradoksalt nok hylles i norske medier. Hvordan havnet vi her? Se programmet her.

Den vestlige ensidige mediestøtten til Al Qaida affilierte gruppers syn på hva som skjer i Midtøsten bør få en viss motbør, mener mange. Hvorfor den ensidige hyllesten av en fraksjon i en borgerkrig? Burde ikke medienes rolle være å beskrive flere sider ved saker, ikke bare det ene perspektivet som våpenindustrien tjener på? Herland Report forsøker å se virkeligheten fra flere vinkler. Se TV programmene våre med Kari Jaquesson på engelsk her og her. Norske programmer finner du her og her.

 

 

READ MORE:

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

 

The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig.

Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

READ MORE: 

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten.

Syria sjokk og propaganda:
Syria sjokk og propaganda: Kari Jaquesson.

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Bidragsyteres oppfatninger representerer ikke nødvendigvis Herland Report redaksjonelle linje, men vi tror på diversitet, pluralitet og tillater der for saklig, rasjonell og kunnskapsorientert debatt basert på et bredspektret meningsmangfold. Vi har også en livstilseksjon som omhandler parforhold, sex, helse, familie, åndelighet og verdier.

«Revolusjonerende» Pål Steigan, steigan.no –         «Noe helt nytt i Norge» Kari Jaquesson  –        «Kjemisk fritt for politisk korrekthet» Halvor Tjønn  –       «Frisinnede programmer» Hans-Erik Husby, alias HankVonHelvete   –         «Radikale WEB TV samtaler som gir ny kunnskap» Walid al-Kubaisi

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Synthetic foods: The Tech and Chemical industries' push for synthetic biology, gene edited foods Getty

Synthetic foods: The Tech and Chemical industries’ push for lab grown foods

  The GMO industry — which is funded, propped up and defended by the tech …

Karl Marx ill.Socialist hatred of Free Speech: Herland Report Painting, c.1920, by P. Nasarov und N. Gereljuk.

The Socialist hatred of Free Speech: Read shocking quotes from Marx, Lenin, Marcuse and other founding fathers

  Many have been shocked to see the Left’s merciless repression of free speech for …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite