Det vulgære Norge: Herland Report banner

“Saringass” i Khan Sheikhum og spekulative medieløgner – Bjørn Ditlef Nistad

 

Herland Report: Etter giftgassangrepet på den syriske landsbyen Khan Sheikhum 4. april i år har norske massemedier vært fulle av oppslag om at Assad-regimet stod bak angrepet, og at nervegassen sarin sannsynligvis ble benyttet. Men sarin ville gjort at de ubeskyttede hjelpearbeiderne omkom.

Alt tyder på at angrepet ble gjennomført ved hjelp av klor eller en annen mindre farlig giftgass – og at hjelpearbeiderne var klar over hvilken type gass som var blitt benyttet, og at det ikke var farlig å berøre ofrene.

At et fjernsynsteam var til stede da giftgassangrepet fant sted, og filmet ofrene tyder også på at angrepet var iscenesatt, skriver Bjørn Ditlef Nistad for Herland Report.

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

Herland Report: Merk også denne artikkelen om Swedish Doctors for Human Rights’ analyse av White Helmets video der barn drepes i filmen og det fremstilles som om White Helmets redder disse. Les også norsk ekspert om dette til Herland Rapporten, at det som gjøres i barnekroppen er mord. Les også Øyvind Moes glitrende kronikk om at det finnes ikke bevis for at Bashar al-Assad har brukt kjemiske våpen i Syria.

Nistad skriver: Jevnfør dette Aftenposten-oppslaget 6. april. Eller dette VG-oppslaget 13. april, som trekker linjer til nazistenes jødeutryddelser under annen verdenskrig

En sammenlikning av  bilder fra redningsarbeidet etter gassangrepet med lett tilgjengelige opplysninger om hvor farlig sarin er, ville imidlertid ha avslørt at sarin umulig kan ha blitt benyttet under angrepet – og at angrepet trolig var en provokasjon fra de islamistiske terroristenes side som ble gjennomført med et ”hjemmesnekret” kjemisk våpen, for eksempel klorgass.

En video som ble laget like etter gassangrepet, viser redningsarbeidere som håndterer døde og sårede uten annet verneutstyr enn munnbind.

Sarin er imidlertid en særdeles farlig nervegass, angivelig 25 ganger farligere enn cyanid. Og ikke bare innånding av gassen, men også hudkontakt med den er dødelig.

Eller som det står i artikkelen om sarin i den engelske utgaven av Wikipedia: ”Sarin is highly toxit, whether by contact with the skin or breathed in.”

Dersom det var blitt brukt saringass under angrepet på Khan Sheikhum, ville de ubeskyttede hjelpearbeiderne ha omkommet.

Alt tyder på at angrepet ble gjennomført ved hjelp av klor eller en annen mindre farlig giftgass – og at hjelpearbeiderne var klar over hvilken type gass som var blitt benyttet, og at det ikke var farlig å berøre ofrene.

At et fjernsynsteam var til stede da giftgassangrepet fant sted, og filmet ofrene tyder også på at angrepet var iscenesatt.

Dertil kommer, slik jeg skriver i min kommentar Løgnene om Syria (6. april), at det er fullstendig ulogisk at Assad-regimet ved et giftgassangrep skulle ha provosert Trump-administrasjonen og andre vestlige regjeringer til å trappe opp støtten til den syriske opposisjonen.

Alt tyder på at vi med 95 prosent sikkerhet kan fastslå at giftgassangrepet på Khan Sheikhum ble gjennomført som en provokasjon fra de islamistiske terroristenes side, og ikke av Assad-regimet.

Hvorvidt amerikansk etterretning også var involvert i denne krigsforbrytelsen er for tidlig å si.

Det er i det minste påfallende at angrepet fant sted like i forkant av Xi Jinpings statsbesøk til USA 7. april.

Mange har tolket det amerikanske rakettangrepet på en syrisk flybase etter giftgassangrepet, som fant sted mens Donald Trump spiste sjokoladekake med Xi, som en advarsel vel så mye til kineserne med tanke på en mulig amerikansk militæraksjon mot Nord-Korea som til Assad-regimet.

Russiske tv-kanaler og aviser har hatt en mengde kommentarer og reportasjer om at det umulig kan ha blitt brukt saringass under angrepet på Khan Sheikhum, og at angrepet trolig er iscenesatt av de islamistiske terroristene. Og internasjonale eksperter har blitt intervjuet om dette.

Jevnfør dette intervjuet med professor Marcello Ferrada De Noli, leder av Swedish Doctors for Human Rights.

Vestlige ”mainstream” massemedier og deres russlandskorrespondenter har tilsynelatende ikke oppfattet disse kommentarene, reportasjene og intervjuene som viktige nok til å bli videreformidlet.

For å avsløre historien om det angivelige saringassangrepet på den syriske landsbyen som fake news trengs det imidlertid ikke internasjonale eksperter. Det holder å konsultere Wikipedia.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The existential light of Christmas

The existential light of Christmas: The humble son of Mary symbolizes the most remarkable revolution of love in world history.

  Christmas is a time of year where billions around the world commemorate the birth …

Why we Celebrate Christmas: St. Nicholas and why we celebrate Christmas, Herland Report

Why we Celebrate Christmas: St. Nicholas, Santa Claus and the birth of Jesus

  Initially a Christian feast celebrating the birth of Jesus Christ, Christmas has been appropriated …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×