Eksklusivt intervju med Saga illustratør viking, Anders Kvåle Rue fra Olavs Menn, Hanne Nabintu Herland Report

Eksklusivt intervju med Saga illustratør viking, Anders Kvåle Rue fra Olavs Menn

 

Herland Report: Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland samtaler med den kjente Saga illustratøren av Flatøybok og viking, Anders Kvåle Rue som leder Olavs Menn om vikingtiden, norske konger, Olav Haraldsson og vikingenes verdier.

Kjøp Saga Flatøybok her, en utgivelse der professor Torgrim Titlestad, en av Norges ledende eksperter på vikingtid, er redaktør. Det finnes intet annet tilsvarende verk som forteller så inngående om den felles kulturelle og historiske arven vi skandinaver deler. – Fra H.M. Kong Harald Vs forord.

Hva var årsaken til at vikingtidens hardbarkede, massive og nådeløse krigere vendte seg til Kvitekrist på sine ferder nedover i Europa?

Hvilken kraft kom de i kontakt med som førte til at de vendte seg bort fra sin tidligere norrøne tro?

Rue deltar på Herland Report med TV programmet om vikingenes verdier sammen med nestleder i Olavs Menn, Øystein Rivrud.

I forbindelse med vår VIKING TV serie på engelsk på YouTube, med Georg Olafr Reydarsson, Halvor Tjønn, Lars Magnar Enoksen med flere, fokuserer vi på Vikingtid og norsk storhetstid på 1250 tallet.

Vi har også en rekke artikler om temaet på Herland Report.

Anders Kvåle Rivrud: – Jeg er imponert over mye ved vikingtidens folk. Iøynefallende er hvordan kulturen oppmuntret til heroiske bedrifter. Det var dramatiske og kreative tider, og enkeltmenneskers handlinger forandret historiens gang.”

 

Foto fra vikinggruppa i Telemark, foto: Olavs Menn. Den ledes av den berømte Saga illustratøren, Anders Kvåle Rue og Øystein Rivrud. Se TV programmet med Rue og Rivrud her!

 

Herland Report logo gravatarReligionshistoriker Hanne Nabintu Herland, grunnlegger av Herland Report: – Som kjent kunstner og illustratør for Flatøybok og andre viktige historiske kilder til sagaene, kan du fortelle oss hva som først fikk deg interessert i temaet vikingtid?

Anders Kvåle Rue: – Jeg var fascinert av vikingtiden helt fra barndommen. Særlig ble jeg kjent med denne historien og kulturen gjennom lesing av Snorres kongesagaer.

Popularisert viking-underholdning fantes knapt på denne tiden, men illustrasjonene og ordene i den klassiske Snorre-boken fenget meg.

All slags «action» er jo spennende for en guttunge, indianere og cowbyer, politi og røver, osv. Men den dramatiske vikingtiden, var jo mitt eget lands historie, derfor sto denne i en særstilling.

Som voksen ble jeg personlig grepet av Olav Haraldssons liv og gjerning i sin samtid, og rolle som helgen og symbol. Dette førte til opprettelsen av vikinggruppa «Olavs Menn».

 

Vikingmuseet, foto Herland Report. Eksklusivt intervju med Saga illustratør viking, Anders Kvåle Rue fra Olavs Menn
Dragehode fra vikingtiden. Foto: Herland Report, Vikingmuseet i Oslo.

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: – Hva synes du er det mest fascinerende ved denne epoken i skandinavisk historie?

Anders Kvåle Rue:Jeg er imponert over mye ved denne tidens folk. Noe som er iøynefallende er hvordan kulturen oppmuntret til heroiske bedrifter.

Det var dramatiske og kreative tider, og enkeltmenneskers handlinger forandret historiens gang.

 

RELATERTE ARTIKLER OM VIKINGTID:

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: –Det internasjonale aspektet, med ledere som Harald Hardråde og Olav Haraldsson som reiste over hele Europa må jo ha påvirket Norge?

Anders Kvåle Rue: – Helt klart. Det å samle nordmennene i et kongerike var i seg selv en handling inspirert av utviklingen Europa.

Olav Haraldsson så et stort forbilde i Karl den store, og oppkalte både et av skipene, og sønnen sin etter ham.

For Harald Hardrådes del er jo det bysantiske elementet særlig sterkt tilstede, og hadde han ikke falt ved Stamford Bridge, var trolig Norge blitt innlemmet i den ortodokse kristenhet.

 

Titusenvis deltar på vikingmarknader over hele Europa, der den opprinnelige vikingkulturen er i fokus med smeder lager våpen på gamle måten, syersker syr klær på samme måte som man antar de gjorde det i vikingtiden, man øver opp ferdigheter til pil og bue skyting, rir hest, bedriver glimabryting og så videre. Her lærer man både historie og ferdigheter i et levende miljø. Foto fra Olavs Menn i Telemark, som vektlegger karakterbygging hos unge menn basert på vikingtidens konstruktive idealer.

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: –Hvilke verdier mener du var vikingtidens viktigste?

Anders Kvåle Rue: – Vikingtidens verdier var mange, men for oss i dag er det mest konstruktivt å løfte fram det som var byggende og positivt.

Da er det naturlig å trekke fram egenskaper som: Mot, handlekraft, kreativitet, livsvilje, raushet, trofasthet, standhaftighet.

 

Hanne Nabintu Herland: –Utdyp gjerne de personlige kvalifikasjonene som vikingene vektla særlig som dyder.

Anders Kvåle Rue: – Ja, jeg kom nok inn på mye av dette i spørsmål 4. Men i tillegg kan jeg nevne to interessante begreper frå denne tiden.

«Drengskapr» var det man ventet av en ærbar mann. At han var ærlig, praktiserte «fair play». At han var «hel ved». For ledere gjaldt noe ekstra, de skulle være «Mikilsmadr», altså menn som tenkte og handlet stort.

For disse var forventningen at de ledet med visjon, brakte framskritt, og gjennom sine prosjekter brakte ære til sine menn og sitt folk.

 

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: –Norges og Nordens storhetstid som rike kan vel legges til rundt 1250. Kan du fortelle om de verdier som sto sentralt for Håkon Håkonsson og Lagabøte i formingen av norsk storhetstid?

Anders Kvåle Rue: – Her er vi inne i tidlig middelalder, og jeg skal ikke påberope meg å være ekspert her. Men at Olavs-arven var viktig for begge disse kongene er åpenbart.

For begge var Kristendommen en bærebjelke både for nasjonen og personlig.

 

Eksklusivt intervju med Saga illustratør viking, Anders Kvåle Rue fra Olavs Menn, Øystein Rivrud, Hanne Nabintu Herland Report
Den kjente Saga illustratøren, Anders Kvåle Rue i Herland Report studio sammen med lederen for Olavs Menn i Telemark, Øystein Rivrud. Se programmet her!

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: –Fortell svært gjerne utdypende om innholdet i Flatøybok.

Anders Kvåle Rue: – Flatøybok er et sagaverk, skrevet på Island på slutten av 1300-tallet. Det er unikt på mange måter, bl.a. p.g.a dets volum – altså store tekstmengde.

Hovedtemaet er Norges historie, og særlig kongenes, fra en mytisk urtid og fram til og med Kong Håkon Håkonssons liv. Men denne hovedlinjen er hele tiden beriket med småhistorier om mennesker fra Island, og andre Vesterhavsøyer.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Slik sett kan man tydelig se hvor stor vekt forfatterne la på Islendingenes rolle i «Norgesveldet». Verket har tidligere ikke vært komplett oversatt til norsk.

Bare dét er utrolig. For her er det fantastisk mye «nytt» og spennende å lese om for den saga-interesserte.

For den som kjenner de klassiske kongesagaene vil mye være kjent, men Flatøybok ser ut til å ha hatt et større tilfang av kilder og informasjon, som de velger å berike historiene med. Her kommer f.eks. for første gang historien om hvor Olav den hellige er født, og det er til manges overraskelse i dagens Midt-Telemark.

Jeg blir slått av hvor fargerik fremstillingene er. Historier som Snorre Sturlasson nok la til side, er kommet med her – til stor glede for oss i dag.

For meg er Flatøybok kanskje det fremste eksempelet på at det intellektuelle og åndelige miljø i Norden, ønsket å skape en «Nordisk Bibel».

Altså at på samme måte som Bibelen for det aller meste handler om Guds plan med og gjerning med Israel, så ville man samle et lignende bokverk om menneskene i Norgesveldet.

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

Herland Report logo gravatarHanne Nabintu Herland: –Hva kan vi lære av vikingtiden i dag?

Anders Kvåle Rue: – Svært mye. En av mange prisverdige innstillinger, er at man ikke skulle klage eller gi opp, men alltid se etter muligheter og gjøre sitt beste.

 

Hanne Nabintu Herland: –Hvordan arbeider dere i Olavs Menn for å implementere viktige vikingverdier som kan hjelpe unge menn i dag?

Anders Kvåle Rue: – Først og fremst gjennom å videreformidle saga-historiene og visdommen derfra. Kunnskapen om saga-skriftene er dessverre som oftest svært lav, selv blant «fanatiske» nåtids-«vikinger».

Vi prøver å gjenfortelle de gode og byggende historiene, peke på gode rollemodeller, og sitere gammel visdom, som fra Håvamål.

 

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×