Judicial Watch dokumenterte allerede i 2015 at Al Qaida var vår samarbeidspartner i Syria

 

Herland Report: Wikileaks og Judicial Watch’ arbeid i 2014, 2015 er viktigere enn noen gang, der USAs Defence Intelligence Agency betegnet Al Qaida i Irak som “våre samarbeidspartnere.”

Det var Judicial Watch som, etter flere år med rettssaker mot den amerikanske stat for hemmeligholdelse av informasjon som angår offentligheten, fikk disse dokumentene frigitt.

Så kom organisasjoner som Judicial Watch, som i årevis har kjempet en innbitt juridisk kamp innad i USA for frigivelsen av hemmeligholdte dokumenter under Obama administrasjonen. Etter å ha anlagt saker i flere år uten å nå frem, ble dokumenter tilslutt frigitt og betydelige mengder lovbrudd blant politiske eliter dokumentert.

 

Hanne Nabintu Herland, TV2
New Left Tyranny author, bestselling Scandinavian author, Hanne Herland is a regular contributor to the leading Conservative outlets in the United States. The book is available on USA Amazon, UK Amazon here . «This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist

 

Et av disse, er en rapport fra USAs Defence Intelligence Agency datert 12. august, 2012 – lenge før ISIS kom til overflaten.

Situasjonen i Syria ble definert slik: «Salafister, Det Muslimske Brorskap og Al Qaida i Irak  er de viktigste opprørsgruppene i Syria. Vesten, Gulf nasjonene og Tyrkia støtter disse.  Det er nå en mulighet til å etablere et salafist-jihadistisk område i Øst Syria for å isolere Syrias shia-vennlige regjering, noe som er nøyaktig hva opprørerne i Syria (altså våre allierte, ovenfor definert som Al Qaida, salafister etc) ønsker. Dette skaper en ideell atmosfære for Al Qaida i Irak å kunne returnere til sine opprinnelige byer som Mosul og Ramadi, samt skape grobunn for en forenet kamp mellom sunni-jihadist gruppene i Irak og Syria, imot de som anses av disse som en felles fiende (Syria).»

Neste setning er mildt sagt avslørende: «ISI kunne etterhvert også erklære en islamsk stat, gjennom sin union med ulike terroristbevegelser i Irak og Syria.»

USA er altså klinkende klar over hvilke allianse-akser man befinner seg langs, skriver åpent om Vestens samarbeid med Al Qaida, samt antyder muligheten for at Al Qaida i Irak burde utvikles til en «islamsk stat» som fra nord kan angripe Syria.

Obama administrasjonens allierte defineres som sunni-wahhabistiske Saudi Arabia, hvis leder Kong Saud er verdens desidert rikeste mann, samt Qatar og Gulfstatene.

Siden bekrefter utenriksminister, John Kerry den amerikanske støtten til og finansieringen av ISIS. The Last Refuge offentliggjorde 1. januar, 2017 i sin helhet en halvtimes samtale som Kerry hadde hatt den 22. september, 2016 med rebellgrupper i Syria.

Her bekrefter Kerry angivelig at USA gir dem våpen.  Kerry uttrykker at USAs mål i Syria er å fjerne den sittende regjering med den hensikt å styrte Assad. Her er amerikanerne altså villige til, på fremmed territorium og i andre folks nasjonale stater, å bruke terrororganisasjoner som ISIS for å tvinge sin vilje igjennom.

Moderate terrorgrupper var alliert med Al Qaida, og vi visste det

 

Det har nå i årevis vært klart at de såkalte «moderate terrorgrupper» ofte er alliert med Al Qaida fraksjoner og ISISThe Washington Institute og andre bekrefter at ISIS har mottatt hundrevis av millioner dollar fra mektige personer i Saudi Arabia, Qatar, Tyrkia, – land som alle er USAs allierte.

ISIS i Pakistan hevder også at USA finansierer dem.  Dette angår Norge, som aktivt bistår opprørsgrupper i Syria, noe regjeringen og utenriksminister Børge Børge, med sin tette kontakt med USA, selvfølgelig var fullstendig klar over. Å henvise til «uvitenhet om de faktiske forhold» blir i denne sammenheng sludder.

Der Spiegel fikk tak i ISIS organisasjonskart i 2015, i kjølvannet av en ISIS’ strategisk leders død, Haji Bakr. Kartet viste seg å være en blåkopi av organisasjonsmodellen for CIAs hemmelige operasjoner, der ISIS’ lederskap ikke fremsto fokusert på religiøsitet eller islam, men heller på overvåkning og etterretning kombinert med militære operasjoner.

Planene forklarer hvordan Syria skulle tas over og hvordan sørge for at lokale muslimer ble infiltrert i maktovertagelsen.

Lokal infiltrasjon skulle blant annet gå gjennom moskeer og Koran skoler, ISIS ledere skulle gifte seg med døtre til lokale ledere, for å dermed få innpass i samfunnet. Å få oversikt over hvem som betalte stedets imam og hvor mye han ble betalt, var også viktig.

Nå pågår en ny medierevolusjon i USA med Donald Trumps holdninger, der Washingtons hauker som i årevis har kunnet presentere disse løgnene nå støter på motstand.

Når president Donald Trump gjentatte ganger har hevdet at Obama er ISIS grunnlegger, samt at Obama/Clinton administrasjonen aktivt har støttet ISIS, og at terrorgruppen ikke kunne ha fungert uten denne støtten, så henger det sammen med informasjonen i lekket materiale. Helt sentralt her står Judicial Watch’ arbeid.

Det burde fremstå som et paradoks for vestlige medier at så mange i Midtøsten opprinnelig ønsket Trump hjertelig velkommen som president. Man forstår at kampen mot sunni-terrorisme, gjør at drastiske tiltak må innføres i en overgangsfase for å få kontroll over situasjonen.

Eksempelvis, Trump har gjentatte ganger uttalt at det var en stor feil å fjerne Libyas Muammar Gaddafi. Man anser Trump som et håp for å få slutt på amerikansk deltagelse i hjerterå krigføring i land som Irak, Libya og Syria.

Trumps presidentperiode vil tids nok vise hvorvidt Trump vil evne å bryte igjennom den massive neo-con maktstrukturen i USA eller om han raskt vil bli et talerør nettopp for de samme som la kraftige føringer på både Bush og Obama før ham.

Som menneskerettighetsforkjemperen Malcolm X uttrykte det: “Media er det mektigste organet på jorden. De har makten til å fremstille den uskyldige som skyldig og gjøre den skyldige uskyldig. Det er makt, fordi de kontrollerer opinionen og massene.” Endelig slår disse maktkonstellasjonene sprekker. De pågående massive maktkampene i USA, mellom Demokratene og Donald Trump reflekterer nettopp dette.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×