Det vulgære Norge: Herland Report banner

Kirkens politiserte elite har fullstendig mistet gangsynet

 

Herland Report: Sakset fra Nettavisen kronikk: “Vi lever også i en tid der kirkens elite omtrent totalt har mistet gangsynet. Man har brukt årtier på å diskutere uvesentligheter, som om det ikke er selvsagt at Gud elsker de blant oss som er annerledes like mye som enhver annen.

Og folket har respondert. I henhold til ISSP 2008 stiller kun 2 % av oss jevnlig til gudstjeneste, mens over 70 % tror på en Gud. I Europa sier over 80 % at de tror at Jesus Kristus er Guds sønn.

Kun 2-6 % i verden er ateister, bare omlag 2 % er tilknyttet Human Etisk Forbund i Norge.

Kirkens lederskap leder altså kirken inn i en bakevje der fåtallet ønsker å følge dem, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Den amerikanske sosiologen George Barna og andres forskning på temaet viser sjokkerende at det ofte er de mest troende som også forlater kirkene og danner nye fellesskap på utsiden.

De føler at de må ut av de politisk korrekte organisasjonene for å finne det genuint åndelige.

Man krangler altså om marginale detaljer, heller enn å rette blikket mot de store linjene, det som egentlig teller – at kirkens oppgave er å lære oss mennesker hvordan vi kan elske hverandre, være solidariske og finne åndelig kraft til å overleve i denne vanskelige verden der vi støter på så mange utfordringer.

 

RELATED ARTICLES:

 

Jeg anklager dagens biskoper for å være mest opptatt av å tekkes det politisk korrekte etablissementet, – og få ære og berømmelse fra sekulære miljøer, heller enn å være åndelige ledere som taler Roma midt imot.

For kirkens rolle er først og fremst åndelig, ikke politisk. Man plikter å lære mennesker opp til nestekjærlighet, bort fra det ensidige fokus på materialisme, egoisme og selvrealisering.

Religionens hensikt er å lære mennesker gode leveregler som gjør at de får bedre og lettere liv, slik at de i neste rekke kan hjelpe andre til det samme.

Vi har nok sekulære institusjoner, om ikke også kirken skal være en sosialdemokratisk folkekult kun med politisk innhold i samsvar med Arbeiderpartiets tenkning.

 

I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

I dag tyranniseres vi av kirkeledernes veike smil og mildt snakk om utvannet venstresidepolitikk. Dette frustrerer de mange på grasrotnivå som ser dagens biskoper lede kirken inn i bakrus heller enn ut i åndelig frihet.

Dette nevnte jeg ikke da jeg nylig deltok under Bislettmessen i en fullsatt Fagerborg kirke. Det var ikke nødvendig. For der møtte jeg grasrota.

Det glitrende gospelkoret HIM fikk nesten taket til å løfte seg, sogneprest Sunniva Gylver, kjent fra avisen Vårt Land, var både smart og klok.

Vi snakket om det som kirken egentlig handler om: Åndelig tro på det overnaturlige i jakten på å få hjelp til å bli et bedre menneske. Jeg fortalte om at det å være en troende er for meg en åndelig erfaring, en anerkjennelse av at mennesket ikke bare er kropp.

Vi har også en sjel og en ånd som evner å ta kontakt med det som er større enn oss, det som er utover det synlige.”

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×