Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
Olavsfestdagene, Hanne Nabintu Herland, Adresseavisa, Avsett Biskopene

Olavsfestdagene – Adresseavisa: Herland vil avsette biskopene – de er politikere, ikke åndelige ledere

I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Statens lange arm inn i kirkelige maktkorridorer har gitt oss svake biskoper som i stor grad er politikere.
De snakker om tema som sammenfaller med Arbeiderpartiets statutter, som klima og oljeboring. Svært sjeldent snakker de om grunnleggende kristne dogmer. Jeg håper vi kan avsette en del av biskopene vi har nå.

– De som kjenner debatten er klar over ståstedet mitt. Jeg ønsker meg en åndelig kirke som kan hjelpe nordmenn, for i dag vet nordmenn nesten ikke hva kristendom er.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

«Var Jesus kommunist?», var spørsmålet Olavsfestdagene stilte debattantene i Vestfrontmøtet.

Nabintu Herland argumenterte for at Norge må gå bort fra «grådighetskulturen», og heller se til Jesus’ opprinnelige verdier.

– Vi trenger en god dose gammeldags kristendom i landet vårt. Hadde Jesus kommet i dag, hadde han gjort opprør, sa Nabintu Herland.

Hun utdyper for Adresseavisen etter debatten. – I Norge har vi et bestemt kulturelt og religiøst fundament, vi står for en humanisme, vi har en kristen bagasje og vestlige, skandinaviske tradisjoner. Det bør vi fastholde i møte med endringene.

Det er viktig å ha en tydelig identitet i møte med nye mennesker som kommer fra andre kulturer.

– Den norske kulturen er på mange måter pluralistisk i utgangspunktet, og religionsfriheten er kjempeviktig.

Vi skal være et samfunn som dyrker pluraliteten, samtidig som vi fastholder kjernen i vår kulturelle identitet i møte med det nye.

I panelet foran vestfronten sto (f.v.) professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, religionshistoriker Hanna Nabintu Herland, daglig leder Erik Hillestad for Kirkelig Kulturverksted og prest i Kirkens Bymisjon Kari Veiteberg. NRK-profil Tomm Kristiansen ledet debatten. (Foto: Håvard Haugseth Jensen)

Nabintu Herland mener viktigtiden står i sentrum av norsk identitet. Hun omtaler vikingtidens juridiske system og den selvstendige bonden som «norske trekk».

 

Herland Report banner
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

 – Og det var sterke, frie kvinner i vikingtiden. Jeg vil også vektlegge en sterk kristendom hvor bistand og det å bry seg om andre har vært viktig.

Den opprinnelige kapitalismen hadde i seg protestantiske verdier, som i dag har forsvunnet, lød resonnementet til Nabintu Herland under debatten.

– Europa i dag har vist hvor ille det har gått. Du får det samme enten du stemmer på Høyre eller Ap. I dag er partiene preget av en negativ kapitalisme der elitene styrer, sa hun.

Professor Grytten var uenig med Nabintu Herland.

– Nabintu Herland svartmaler situasjonen. Setter man opp ei liste over hva kirken har fått til, kan de skryte på seg mye. De har bidratt til helse, utdanning og omsorg for andre i hundrevis av år.

Hillestad ved Kirkelig Kulturverksted kritiserte Nabintu Herlands utspill. – Vi har ingen grunn til å svartmale, og det nytter ikke å prøve å gå tilbake i tid.

Det holder ikke å si at vi skal skjerpe oss. Vi må finne en balansegang mellom styre og frihet og balansere løpsk kapital, sa Hillestad.” Sakset fra Adresseavisa.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

Alan Greenspan and Economic Ethics: US Economy Destroyed: Does Western Civilization Have a Future New York turning into Hellhole as Residents flee the Democrat run City, Herland Report

Alan Greenspan and Economic Ethics: We cannot build the economy without an ethical foundation

  A study of requirements for the optimal functioning of Capitalism quickly uncovers the need …

NEW BOOK: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite - by Hanne Nabintu Herland Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

NEW BOOK: The Billionaire World. How Marxism serves the Elite – by Hanne Nabintu Herland

  In the West, the ultra-rich own almost everything. Private investment corporations such as Blackrock, …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite