Mental Health and God: Getty Heland Report

Vi minnes i påsken Jesu lidelseshistorie i en tid der så mange lider


 

Herland Report: I dag feirer vi Jesu lidelseshistorie midt i en tid der så mange mennesker lider i krig, terror og dramatisk økonomisk nedgang.

I dag minnes vi Jesu død sammen med 2.3 milliarder kristne og troende rundt om i verden og alle andre som respekterer påskens budskap.

Jesus Kristus’ revolusjonerende tanker om menneskets genuine verdi, at vi skal bidra til å bringe fred mellom folkeslag og godhet i verden er et universelt budskap, skriver religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report, Hanne Nabintu Herland.

Vi minnes hvorledes Han strakte seg ut mot mennesker uansett etnisk opprinnelse, religion, politisk tilhørighet.

Vi minnes hvorledes grunnleggende verdier som kommer fra det jødisk-kristne verdigrunnlaget har påvirket vår kultur på det sterkeste, blant annet tanken om at alle mennesker har en grunnleggende verdi.

Han deltok aktivt i sin samtid, mange av historiene om ham hendte på fester, i offentlige sammenhenger, i selskaper og brylluper.

Han trakk seg ikke tilbake og isolerte seg i lukkede grupper, men var et aktivt irritasjonsmoment for datidens eliter og religiøse ledere som han kalte hyklere og kalkede graver.

 

Vi minnes Jesu lidelseshistorie: Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Vi minnes Jesu lidelseshistorie: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. 

 

Vi minnes Jesu lidelseshistorie: De ble så sinte på ham at de tilslutt drepte ham – denne mannen som kontroversielt ble født i en stall milevis fra kongens slott, ble hyllet av astrologer som kom fra Østen og enkle hyrder.

For dem viste han seg, ikke for de rike og mektige i kongens slott.

Han ble de fattiges forsvarer, de undertryktes forsvarer, de farløses far og med et liberalt syn og forhold til kvinner som sjokkerte jødene i hans samtid.

Han definerte ydmykhet, å sette andre først, å vaske andres “føtter”, å respektere andre som en av de største verdier, og sa “salige er de fattige i ånden, for de skal se Guds rike”.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi minnes Jesu lidelseshistorie: Kristus var tydelig på at hans rike var ikke av denne verden, han var ikke en politisk leder – likevel ble omtrent alt han gjorde politisert og havnet i sentrum av verdensbegivenhetene.

Jesus var heller ikke en militær leder, ikke ett eneste sted beskrives Jesus som en som tok et sverd og hogg det mot andre.

Hans våpen var av et annet slag, og Jesus beskriver hvorledes den troende skal overvinne det onde med det gode. Graden av livsvisdom i Jesu ord er så betydelig at Bibelen beskrives som den viktigste boken i Vestens sivilisasjon med en påvirkningskraft over hele dagens verden.

I dagens Europa sier rundt 80 % at de er kristne, ifølge Encycl. Brittanica, rundt 80 % sier det samme i USA.

I Norge alene viste den brede internasjonale undersøkelsen ISSP 2008 at rundt 70 % tror på en Gud og 84 % er tilknyttet et trossamfunn.

Andre deler av verden kan trekkes frem, i Russland er rundt 70 % kristne, i Kina alene regner man nå med at rundt 200 millioner er kristne.

Dette er betydelige tall som viser at i takt med verdens modernisering, har vi et like stort behov for troen på Gud som på ingen måte står svakere i dag enn den gjorde i tidligere tider.

Dette skjer til tross for den massive religionsfiendtligheten vi utsettes for, massive anti-religionsfrihetstendenser særlig i Vesten fra et politisk korrekt media og politisk-ideologiske eliter som stadig forsøker å kue befolkningens tro på Gud og det overnaturlige.

Det er en kosmisk historie vi leser om i Jesu lidelseshistorie, om Guds dramatiske kjærlighet.

Hans lidelse er et eksempel for oss, at vi også skal lide over det onde som skjer i verden og bruke våre liv til å gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med.

Kristus åpnet en port av nåde og åndelig, konkret kraft som kan hjelpe oss til å overvinne det onde i oss selv, samt gir filosofisk kunnskap og bevissthet om hva som egentlig er viktig og meningsfylt i livet. Dette er et tverrpolitisk budskap som går ut til alle mennesker.

Jeg anbefaler alle å se Mel Gibsons film “The passion of the Christ” – og reflektere over meningen med livet og hva vi kan gjøre for å leve mest mulig fokuserte liv, slik at vi kan bidra med mer kjærlighet, ærlighet og rettferdighet i verden, – og mindre egoisme. God påske!

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Religious Revival in Russia: The Kiev Lavra Monastery complex has been the center for Christianity in Russia for centuries. CBN

How Atheist Communism produced Religious Revival in Russia and caused its return to Christianity

  As Americans now turn to Marxism in the hope of a better and more …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×