Tag Archives: aid industry

Israel and Aid Dependency in Gaza: The never ending need for hand outs from the West

Israel over 90 % vaccinated: Helrand Report

  Herland Report: Aid Dependency in Gaza: As numerous Arab nations such as Bahrain, United Arab Emirates, Morocco, Sudan have forged peace agreements and business deals with Israel the past year, the Palestinian Authority has been somehow left in the dust of past grievances. Understandably, Hamas seems immensely happy about the latest conflict with Israel, as the mainstream media returns to …

Read More »

Foreign Aid a form of drug addiction #Gaza, Gerald Steinberg

The West does not understand the Middle East - Dr. Gerald Steinberg Herland Report

  Herland Report: We recently sat down with Dr. Gerald Steinberg, discussing foreign aid a form of drug addiction, the politization of Foreign Aid, as billions are funneled to “poor countries” but never seem to reach the poor. The same countries that receive billions of dollars, tend to remain poor regardless of however much is given. The current culture of …

Read More »

African Union blame Norway for Sudan Civil War 2013: Political Foreign Aid

Africa Gaddafi reaction USA Herland Report

  Herland Report: Norway’s role in the politization of NGOs using foreign aid as a means to control African countries has received much criticism over the years. Remarkably little of this harsh criticism is reflected in the mainstream Norwegian media. The Norwegian involvement in South Sudan, both in setting up the state and consequently the following civil war is an …

Read More »

Norge, verdenskjent for bruk av bistand for å kjøpe innflytelse

Terje Tvedt Rights Herland Report

  Herland Report: At bistandspenger så aktivt brukes som politisk pressmiddel i fattige land er en av Norges mest mislykkede prosjekter de senere årene. Bruken av norske NGOs til å presse frem norske interesser, gjør bistandsfeltet til kanskje Norges mest aktive bidrag til korrupsjon verden over. Det gjelder Syria, afrikanske land, politikken med rause pengeutdelinger til Brasil og så videre. …

Read More »

Norge bruker bistand politisk – Pål Steigan

Rasjonell debatt er å diskutere sakens innhold: Pål Steigan

  Norge bruker bistand politisk: Professor Terje Tvedt har gjort en grundig studie av den ideologiske endringa i norsk offentlighet i forholdet til omverdenen. Det viser seg at de «frivillige organisasjonene» er blitt kooptert av staten og omdannet til redskaper for norsk politikk. Organisasjoner som Kirkens nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen og Norwac er blitt instrumenter for norsk utenrikspolitikk og samtidig …

Read More »

Norwegian Aid Industry Syria funds Al Nusra in Idlib – Eva Thomassen

Norwegian Aid Industry Syria: East Aleppo CIty Council Eva Thomassen Herland Report Syria

  Norwegian Aid Industry Syria: At The Herland Report, we strive to acquire knowledge about several aspects in a conflict. What has angered many in the West is the biased coverage of the Syria war in the mainstream media. We need journalists who are critical, who examine a variety of perspectives. The Syria war led to over 10 million displaced, …

Read More »

VG avsløringer rundt Syria hjelpeorganisasjoner: Hvor går pengene egentlig?

The Quest for Mental Health: Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report

  En lang rekke VG artikler bekrefter at det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved hvor bistandspenger egentlig havner og foreta grundige undersøkelser rundt dette. Det er slett ikke gitt at de ender der hjelpeorganisasjonene “rapporterer” om. Nettopp derfor trenger vi både krigsreportere og kritiske journalister som graver i denne typen stoff. Vi har sett nærmere på en …

Read More »

Faktafeil fra Tore Bergsaker Faktisk om Syria, Eva Thomassen

Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida:

  Herland Report: Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida: Med Tore Bergsaker artikkel viser Faktisk, som eies av de ledende medier, at de tjener deres politiske interesser gjennom støtte til den ensidige fremstillingen av konflikten i Syria. Bergsaker serverer faktafeil etter faktafeil i VG analysen av sosiolog og krigsreporter Eva Thomassens arbeid. Man delegitimerer hele Faktisk prosjektets …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×