Siv Jensen CNN Getty

Al Qaida – ISIS har lenge vært vestlig alliert, la oss avslutte samarbeidet

 

Herland Report: Hvorfor er det fortsatt så vanskelig for oss å erkjenne at Al Qaida affilierte grupper er våre samarbeidspartnere i Midtøsten?

Det ble jo dokumentert av amerikanske DIA rapporter og Wikileaks for mange år siden nå.

Saken kommer opp igjen med FRPs utgang fra regjeringen. La meg først gratulere FRP og partileder, Siv Jensen med avgjørelsen, som kan tolkes slik at partiet lenger godtar ISIS’ linje. FRP er villig til å forlate regjeringen over de såkalte ISIS kvinnenes retur til Norge, angivelig betalt av den norske stat. Det er jo fantastisk, særlig hvis Jensen forstår rekkevidden av FRP bruddet med nåværende norsk utenrikspolitikk.

Regjeringen henter nå, i likhet med andre vestlige land, hjem kvinner og barn av de samme ISIS leiesoldatene som har vært brukt i forsøket på å fjerne Assad regimet i Syria. Det gikk jo som kjent dårlig, og nå skal de “hjem igjen”.

Allerede i 2014 ble det dokumentert at Al Qaida ble regnet av amerikanerne som våre samarbeidspartnere. Norske aviser skrev også om dette. Det er dokumentert for mange år siden at Al Qaida jobbet sammen med ISIS. Nå kommer altså deres Idlib-ISIS relaterte koner og barn tilbake til opprinnelseslandet.

Men hvorfor er det så vanskelig for oss å erkjenne at Al Qaida og ymse leiesoldatgrupper slik som ISIS lenge har vært våre samarbeidspartnere i Midtøsten?

Er det ikke nettopp derfor vi tar “dem hjem til Norge igjen” etter endt arbeid? Man lyktes jo ikke i å fjerne Assad, som vel var målet med Syria engasjementet? Det har jo bare i bistand-nødhjelp til militsgrupper kostet oss over 10 milliarder, ifølge rapporter.

 

Julian Assange wiki leaks herland report
Julian Assange ble hyllet av mediene i 2010. Aftenposten skrøt hemningsløst over rettighetene til Wikileaks materialet. I dag er Assange angivelig døende i et britisk fengsel, noe de samme mediene sier omtrent intet om. Aviseiernes fokus har skiftet i mellomtiden.

 

 

Et tilbakeblikk: Selv holdt jeg på frem til 2015 med å publisere svært mange kronikker i norske aviser om Midtøsten forhold, som i ensidig grad blir fremstilt i tråd med våpenprodusentenes og de amerikanske makthavernes økonomiske interesser.

Jeg mente at det ville tjene offentlighetens interesse å få større kunnskap om de reelle maktforholdene bak mediefortellingenes fasade. Der tok jeg feil og sluttet derfor å skrive kronikker. Det gikk opp for meg at avisenes debatt-sider er “ytringsfrihetens” underholdning for folket, mens de reelle samfunnsendringene fattes i helt andre og lukkede rom, skriver Hanne Nabintu Herland, grunnlegger av Herland Report.

Nettopp fordi de amerikanske mediene eies med over 90 % kun av 6 konserner som også eier de multinasjonale selskapene med eierinteresser i Midtøstens kriger, samt med bred lobbyvirksomhet mot Kongressen, sier det seg selv at mediene ikke lenger er interessert i å skrive kritisk om krig. Redaktører og journalister ville i så fall temmelig effektivt miste jobben.

Den internasjonale korporative overtagelsen av eierskapet i vestlige medier har vært en glitrende strategi for å få stengt ned den frie presse. Nå må aviser som VG kun omtale materiale som passer for annonsører, politisk korrekte grupperinger og for øvrig tekkes regjeringens linje.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Og regjeringens utenrikspolitiske linje avgjøres neppe i Norge, men bestemmes utenfra, fra våre allierte. Følger VG ikke det ønskede spor, mistes alt fra pressestøtte til statsstøtte til annonseinntekter og mye mer?

Jeg spør: I hvilken grad forringes demokratiet når maktapparatet er sammensveiset med den økonomiske elitens interesser?

 

ISIS viste seg å være et Obama initiativ

 

Medierevolusjonen der dagens vestlige virkelighetsoppfatning slår betydelige sprekker, muliggjøres gjennom Edward Snowden, Wikileaks, Judicial Watch, Vice, Breitbart og andres avsløringer av hva som skjer bak Washington-maktens lukkede dører.

Det som kommer til overflaten, åpenbarer en særdeles villighet blant ledende amerikanere til å bidra til destabilisering i Midtøsten, for i neste rekke å selv profittere økonomisk på dette.

Eksempelvis ISIS, som i årevis har vært fremstilt som «islams barbari» og «muslimers galskap», viser seg altså å være et Obama/Clinton initiativ, til og med delvis og indirekte finansiert av Obama administrasjonen og dens allierte. Det kan dermed argumenteres for at Norge har vært alliert med et USA som støtter Al Qaida grupper i Midtøsten.

Og de bakenforliggende maktstrukturene og avdemokratiseringen av Vesten er skremmende. De siste årenes globaliseringspolitikk har ikke ført til mer likeverdig fordeling av godene, men det stikk motsatte. I dag eier 62 individer over halvparten av verdens verdier, ifølge Oxfam.

Hvis de samme styrtrike enkeltpersoner som profitterer på krigene i verden også har eierinteresser i mediene, styres virkelighetsoppfatningen lett dit man vil.

Over 90 % av amerikanske medier kontrolleres nå av 6 mediehus.  Det er min påstand at planting av feilinformasjon har blitt så utbredt, og mangelen på objektiv journalistikk så stor, at medias rolle nå er å være et mikrofonstativ for disse eliters ønsker. La meg ta fremveksten av ISIS som eksempel.

Siden 2014 har vi hørt om terrorgruppen ISIS som plutselig oppsto i nord Irak, plutselig gikk fra å være noen få hundre mann til å bli verdens rikeste sunni-jihadiske gruppe, over natten fikk enorme mengder vestlige våpen og like plutselig hundrevis av Toyota pick-up biler, samt full pressedekning i samtlige ledende aviser. Du verden, hvilke fenomenale ISIS fotografier som fylte mediene.

Disse, ble vi fortalt, representerte noe enda verre enn Al Qaida. ISIS snakket raskt om et muslimsk kalifat – som pussig nok korresponderer med de rikeste oljefeltene i Irak og Syria – og her skulle en islamsk stat bli virkelighet.

Dette skulle gjøres gjennom halshugging, overgrep, massedrap på andre muslimer og gjennom å terrorisere både sivilbefolkningen og verden forøvrig. Slik skulle man skape seg en politisk plattform for Den Islamske Staten, og alle muslimer ville etterhvert støtte seg til denne planen, både i Europa og i USA såvel som i Midtøsten.

Skrekkscenarioet var satt. Omtrent alle gikk fem på og ensidig la skylden på «islamsk barbarisme mot Vestens frihetsverdier».

 

New Left Tyranny, by bestselling author Hanne Nabintu Herland
“In New Left Tyranny, Hanne Nabintu Herland shows that the neo-Marxist New Left created a dysfunctional society by abandoning the working class and attacking traditional values. As a consequence, social cohesion dissolved into selfishness and a lack of personal responsibility. Western societies have been fragmentized into the hate politics of Identity Politics and are dissolving into towers of Babel as they succumb to massive alien immigration. This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist. In the US, buy it here! In the UK, Europe use this link or browse for the book on the regional Amazon portal in your country.

 

Judicial Watch dokumenterte i 2014 at Al Qaida er vår samarbeidspartner

 

Wikileaks og Judicial Watch’ arbeid i 2014, 2015 er viktigere enn noen gang, der USAs Defence Intelligence Agency betegnet Al Qaida i Irak som “våre samarbeidspartnere.”

Det var Judicial Watch som, etter flere år med rettssaker mot den amerikanske stat for hemmeligholdelse av informasjon som angår offentligheten, fikk disse dokumentene frigitt.

Så kom organisasjoner som Judicial Watch, som i årevis har kjempet en innbitt juridisk kamp innad i USA for frigivelsen av hemmeligholdte dokumenter under Obama administrasjonen. Etter å ha anlagt saker i flere år uten å nå frem, ble dokumenter tilslutt frigitt og betydelige mengder lovbrudd blant politiske eliter dokumentert.

Et av disse, er en rapport fra USAs Defence Intelligence Agency datert 12. august, 2012 – lenge før ISIS kom til overflaten.

Situasjonen i Syria ble definert slik: «Salafister, Det Muslimske Brorskap og Al Qaida i Irak  er de viktigste opprørsgruppene i Syria. Vesten, Gulf nasjonene og Tyrkia støtter disse.  Det er nå en mulighet til å etablere et salafist-jihadistisk område i Øst Syria for å isolere Syrias shia-vennlige regjering, noe som er nøyaktig hva opprørerne i Syria (altså våre allierte, ovenfor definert som Al Qaida, salafister etc) ønsker. Dette skaper en ideell atmosfære for Al Qaida i Irak å kunne returnere til sine opprinnelige byer som Mosul og Ramadi, samt skape grobunn for en forenet kamp mellom sunni-jihadist gruppene i Irak og Syria, imot de som anses av disse som en felles fiende (Syria).»

Neste setning er mildt sagt avslørende: «ISI kunne etterhvert også erklære en islamsk stat, gjennom sin union med ulike terroristbevegelser i Irak og Syria.» USA er altså klinkende klar over hvilke allianse-akser man befinner seg langs, skriver åpent om Vestens samarbeid med Al Qaida, samt antyder muligheten for at Al Qaida i Irak burde utvikles til en «islamsk stat» som fra nord kan angripe Syria. Obama administrasjonens allierte defineres som sunni-wahhabistiske Saudi Arabia, hvis leder Kong Saud er verdens desidert rikeste mann, samt Qatar og Gulfstatene.

Siden bekrefter utenriksminister, John Kerry den amerikanske støtten til og finansieringen av ISIS. The Last Refuge offentliggjorde 1. januar, 2017 i sin helhet en halvtimes samtale som Kerry hadde hatt den 22. september, 2016 med rebellgrupper i Syria.

Her bekrefter Kerry angivelig at USA gir dem våpen.  Kerry uttrykker at USAs mål i Syria er å fjerne den sittende regjering med den hensikt å styrte Assad. Her er amerikanerne altså villige til, på fremmed territorium og i andre folks nasjonale stater, å bruke terrororganisasjoner som ISIS for å tvinge sin vilje igjennom.

Moderate terrorgrupper var alliert med Al Qaida, og vi visste det

 

Det har nå i årevis vært klart at de såkalte «moderate terrorgrupper» ofte er alliert med Al Qaida fraksjoner og ISIS.  The Washington Institute og andre bekrefter at ISIS har mottatt hundrevis av millioner dollar fra mektige personer i Saudi Arabia, Qatar, Tyrkia, – land som alle er USAs allierte.

ISIS i Pakistan hevder også at USA finansierer dem.  Dette angår Norge, som aktivt bistår opprørsgrupper i Syria, noe regjeringen og utenriksminister Børge Børge, med sin tette kontakt med USA, selvfølgelig var fullstendig klar over. Å henvise til «uvitenhet om de faktiske forhold» blir i denne sammenheng sludder.

Der Spiegel fikk tak i ISIS organisasjonskart i 2015, i kjølvannet av en ISIS’ strategisk leders død, Haji Bakr. Kartet viste seg å være en blåkopi av organisasjonsmodellen for CIAs hemmelige operasjoner, der ISIS’ lederskap ikke fremsto fokusert på religiøsitet eller islam, men heller på overvåkning og etterretning kombinert med militære operasjoner.

Planene forklarer hvordan Syria skulle tas over og hvordan sørge for at lokale muslimer ble infiltrert i maktovertagelsen.

Lokal infiltrasjon skulle blant annet gå gjennom moskeer og Koran skoler, ISIS ledere skulle gifte seg med døtre til lokale ledere, for å dermed få innpass i samfunnet. Å få oversikt over hvem som betalte stedets imam og hvor mye han ble betalt, var også viktig.

Nå pågår en ny medierevolusjon i USA med Donald Trumps holdninger, der Washingtons hauker som i årevis har kunnet presentere disse løgnene nå støter på motstand.

Når president Donald Trump gjentatte ganger har hevdet at Obama er ISIS grunnlegger, samt at Obama/Clinton administrasjonen aktivt har støttet ISIS, og at terrorgruppen ikke kunne ha fungert uten denne støtten, så henger det sammen med informasjonen i lekket materiale. Helt sentralt her står Judicial Watch’ arbeid.

Det burde fremstå som et paradoks for vestlige medier at så mange i Midtøsten opprinnelig ønsket Trump hjertelig velkommen som president. Man forstår at kampen mot sunni-terrorisme, gjør at drastiske tiltak må innføres i en overgangsfase for å få kontroll over situasjonen.

Eksempelvis, Trump har gjentatte ganger uttalt at det var en stor feil å fjerne Libyas Muammar Gaddafi. Man anser Trump som et håp for å få slutt på amerikansk deltagelse i hjerterå krigføring i land som Irak, Libya og Syria.

Trumps presidentperiode vil tids nok vise hvorvidt Trump vil evne å bryte igjennom den massive neo-con maktstrukturen i USA eller om han raskt vil bli et talerør nettopp for de samme som la kraftige føringer på både Bush og Obama før ham.

Som menneskerettighetsforkjemperen Malcolm X uttrykte det: “Media er det mektigste organet på jorden. De har makten til å fremstille den uskyldige som skyldig og gjøre den skyldige uskyldig. Det er makt, fordi de kontrollerer opinionen og massene.” Endelig slår disse maktkonstellasjonene sprekker. De pågående massive maktkampene i USA, mellom Demokratene og Donald Trump reflekterer nettopp dette.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem FOX

Democrats have openly been calling for a Final Solution on Trump problem

  It became cliché that Donald Trump was the embodiment of all evil and needed …

Donald Trump shooting: The closest we've come to WWIII Downplaying the assassination attempt on Donald Trump: FOX.

Instantly downplaying the assassination attempt on Donald Trump: How the despicable Mainstream Media constantly twists the truth

  No doubt there will be a lot of speculation about the assassination attempt of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×