Tag Archives: Michal Rachel Suissa

Hvorfor det er viktig å snakke sant #Israel

Putin Netanyahu moscow military parade 2018 israel Russia good relations Cyptrus Mail

   Herland Report: Michal Rachel Suissa: Ny kunnskap har alltid vært skapt av noen få enkeltindivider som har fremsatt hypoteser og teorier som strider imot hva flertallet av forskere mener. Overskriften er lånt fra et foredrag som i høst ble holdt av vitenskapsteoretikeren Stephen Meyer.  Hans anliggende er problemene innenfor biologisk vitenskap med å få anerkjent alle konsekvensene av de …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×