Tag Archives: bløtkake

Vi er ikke vant til motgang, nå kommer verdens kriser til Norge

Double Jabbed die at rate Six Times higher than Unvaccinated: Herland Report

Herland Report: Nå kommer verdens kriser til Norge: Vi er ikke vant til motgang. Hva skjer når verdens kriser kommer til Norge?  Generasjonen som opplevde den andre verdenskrig vet godt hva tomme hyller i matbutikker betyr. Egne spisskammers fantes i mange hus i gamle dager der man lagret mat. Siden det kom velferdsstaten og for Norges del, oljepengene ble fra …

Read More »