Double Jabbed die at rate Six Times higher than Unvaccinated: Herland Report

Vi er ikke vant til motgang, nå kommer verdens kriser til Norge

Herland Report: Nå kommer verdens kriser til Norge: Vi er ikke vant til motgang. Hva skjer når verdens kriser kommer til Norge? 

Generasjonen som opplevde den andre verdenskrig vet godt hva tomme hyller i matbutikker betyr. Egne spisskammers fantes i mange hus i gamle dager der man lagret mat.

Siden det kom velferdsstaten og for Norges del, oljepengene ble fra 1980-tallet brukt stadig mer til å bevilge trygder av mange slag. Heimevern og forsvar ble nedbygd, til protester fra så mange av oss. Nå sitter vi her med høyere arbeidsledighet enn under krigen.

Skaden som nå påføres landet ved at våre ledere viser økonomisk uansvarlighet ved å stenge ned landet økonomisk vil antagelig være mye verre for landet vårt enn selve Corona viruset.

Nå kommer verdens kriser til Norge: En av mine venner på Facebook kommenterer at de unge ikke er vant til motgang. Vi har levd på en sovepute med oljen i Norge, som gjør at nordmenn sover mer enn andre i livet, er min erfaring.

Vi er oss selv så inderlig nok. Det skaper holdninger som gjør at vi sakker akterut i vår selvgodhet. Folk er så inderlig overbevist om at vi er verdens beste i det meste.

De unge har vokst opp i denne kulturen og sett sine foreldres holdninger. Når vanskeligheter kommer, står man uten håndteringsmekanismer.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Curling-generasjonen er et begrep: Foreldre går foran sine bortskjemte unger og feier gulvet for dem så de ikke skal støte på livets realiteter.

Selvgodhet produserer likegyldighet og et slags kulturelt overmot. Folk leser ikke verdenslitteraturen på samme måte, man ser heller på Skavlan og velger såkalt “lett underholdning” heller enn dyp refleksjon. Fordi troen på Gud har blitt avskaffet av våre ny-marxistiske 68er ledere, har folk heller ikke kunnskapen om den åndelige verden og dens oppskrift på veien til indre fred.

Kunnskapen om historiske verdier, europeiske tradisjoner har vært knust under de ateistiske 68erne, de kulturradikale som nå i årtier har gjort alt de kan for å knuse troen på tradisjonelle Europa. Det kan se ut som de snart nå har lykkes.

 

Nå kommer verdens kriser til Norge: Hanne Herland på John Bunyans grav.
Nå kommer verdens kriser til Norge: Fra et besøk ved John Bunyans grav i London. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Nå kommer verdens kriser til Norge: Kunnskapen i Norge er særdeles lav, etter min mening. Språket vårt gjør også at mange ikke leser engelsk, fransk, tysk og vår betydning som intellektuell kapital er lav.

Vi vet lite om hva som skjer i verden, utenfor VG propagandaen. Folk sier at de holder seg oppdatert, men da henviser de til “jeg ser Dagsrevyen hver dag” uten selv å forstå hvilken kulturradikal propaganda kanal NRK er. Og at det er deres egne skattepenger i milliardklassen som finansierer dette.

Hvordan kan nordmenn godta at mange milliarder av deres egne penger går til å finansiere dette? Lokale sykehus har vi ikke råd til i Norge, nå med nedleggelser og sentralisering, men statsministeren gir likevel gjerne milliarder bort til utlandet. Hvorfor godtar nordmenn dette? Men det gjør de altså så gjerne.

En av mine slektninger sier ofte at nordmenn er mest “opptatt av å spise bløtkake.” Implikasjonene blir at bare “vi får bløtkaken vår” så har det spilt svært liten rolle for oss hvor mange som lider i verden. Libya krigen, for eksempel.

Det har omtrent vært umulig å få nordmenn til å bry seg om andres lidelse. Men nå bryr vi oss veldig om vår.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen som gjennomsyrer media. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur betydelig. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. EllerDet Nye Babylon, en av Herlands siste bøker her. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Marxist West: Marxist America: Herland Report

Western Marxist “Liberalism” is vastly different from Traditional Liberalism – John Locke

  Let us take a closer look at how some of our well-known Western values …

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×