Tag Archives: polen

Carl Schiøtz Wibye – Et vaklende Europa, ny viktig bok fra ex-ambassadøren

Carl Schiøtz Wibye Et vaklende Europa

  Herland Report: Les Et Vaklende Europa, ny bok fra Carl Schiøtz Wibye der han analyserer effektene av de siste årenes finanskriser, illegale innvandrerbølger og et svakt EU lederskap som ikke håndterer utfordringene som nasjonene står overfor, både i Øst og Vest Europa. Denne perioden er også preget av et svekket nasjonalt samhold som påvirkes av det rådende kulturradikale ideal: en …

Read More »

Statskupp i Hviterussland kan destabilisere Europa, sier Bjørn Ditlef Nistad

Forsøk på statskupp i Hviterussland kan destabilisere Europa, sier Bjørn Ditlef Nistad: Belarus color revolution 2020 photo Юрый Камісараў

  Herland Report: Bjørn Ditlef Nistad: I disse dager foregår det som åpenbart er et forsøk på fargerevolusjon og statskupp i Hviterussland. Etter alt å dømme utgår forsøket på statskupp i Hviterussland fra Polen og de baltiske statene, trolig med forbindelser til amerikansk etterretning. Ekstreme krefter i utkanten av Europa har altså kunne fremprovosere en krise som ikke bare truer …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×