Carl Schiøtz Wibye Et vaklende Europa

Carl Schiøtz Wibye – Et vaklende Europa, ny viktig bok fra ex-ambassadøren

 

Herland Report: Les Et Vaklende Europa, ny bok fra Carl Schiøtz Wibye der han analyserer effektene av de siste årenes finanskriser, illegale innvandrerbølger og et svakt EU lederskap som ikke håndterer utfordringene som nasjonene står overfor, både i Øst og Vest Europa.

Denne perioden er også preget av et svekket nasjonalt samhold som påvirkes av det rådende kulturradikale ideal: en splittende identitetspolitikk og stadig mer svekkede politiske ledere i møtet med overnasjonal styring.

Carl Schiøtz Wibye Hanne Nabintu Herland Report
Carl Schiøtz Wibye i Herland Report TV opptak, 2017. Wibye er forøvrig også forfatter av I Terrorens Rike som ble behørlig dekket av Herland Report. Se både TV intervjuene her og her, samt les om boken her.

Et vaklende Europa. Vår skjøre sivilisasjon sett fra Øst handler likevel først og fremst om Wibyes spennende reiser i Øst Europa –  som han kaller vår sivilisasjons frontlinje.

Nordmenn er svært opptatt av USA, påpeker han, ofte så mye at vi dermed mister kunnskapen om landene rundt oss, slik som de tidligere Sovjet pregede statene i Øst Europa.

Wibye var tidligere Norges ambassadør i Warszawa, Beograd og Skopje, og med dette som bakteppe tar Wibye oss med på en reise gjennom nettopp Polen, Serbia og Nord-Makedonia.

Her er det mye å lære om Øst Europa, en del av vårt kontinent som mange vet forholdsvis lite om. Fortellerformen i boken gjør historiene lettlest, vi følger Wibye på mange av hans spennende reiser der han forsøker å se verden fra flere synsvinkler.

 

Et vaklende Europa. Vår skjøre sivilisasjon sett fra Øst er utgitt på Document.no som skriver om den: “Europa nærmer seg en eksistensiell krise, der demografien er skjør, kultur og tradisjoner er i oppbrudd, økonomien sliter og protestbevegelser sår tvil om kompetansen til politikere uten noen klar strategi.

Med globaliseringen presses Europa politisk av verdens stormakter og dominerende teknologiselskaper, og demografisk av porøse yttergrenser.

Det er ikke gitt at velstanden og livskvaliteten kan opprettholdes. I verste fall kan det ende både med vold og totalitære systemer.

Hvordan skal vårt kontinent finne en vei videre i denne brytningstiden, der pandemien har komplisert bildet ytterligere?”

 

Herland Report banner Subscribe Newsletter
The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading and supporting our investigative work. Follow the new trends and subscribe to The Herland Report news site. It is a great place to watch interviews/read articles from leading intellectuals, thought leaders from across the political spectrum.

 

Bokens beskrivelse fortsetter: “Europa må kombinere det beste fra nasjonalstatene og det overnasjonale samarbeidet, mener den erfarne norske diplomaten Carl Schiøtz Wibye.

Det kreves nå kompromissvilje hos partene i et splittet Europa: Regjeringer i Øst-Europa som er skeptiske til EUs sentralmakt, må innse at unionens institusjoner fyller en viktig rolle, men Brussel må også erkjenne at et Europa uten fungerende nasjonalstater vil bli svakt med masseinnvandring og politisk korrekthet.

Les Et Vaklende Europa av Carl Schiøtz Wibye
Dette er en viktig bok. Kjøp den her.

Vesteuropeere forstår sjelden østeuropeeres syn på saken, for de har liten kjennskap til den strabasiøse historien, identiteten og nasjonalstoltheten i landene de anser som Europas bakgård, men som snarere er vår sivilisasjons frontlinje.

I denne boken tar forfatteren oss med på en historisk, kulturell og politisk reise gjennom Polen, Serbia og Nord-Makedonia, alle tre land han har vært utstasjonert i som diplomat og skaffet seg unike kunnskaper om.

Som i den tidligere boken Terrorens rike (2017), hvor han skrev om Saudi-Arabia etter å ha vært norsk ambassadør der til lands, hører vi stemmen til noe så sjeldent som en diplomat uten filter.”

Høyst relevant blir dermed spørsmålet: Hvorfor fremstår EU så svakt? Hvorfor viser vi så liten respekt for nasjonal suverenitet?

Hvorfor velger EU å være så opptatt av hvordan pengene skal fordeles, men ikke av hvordan god økonomi skapes? Hvorfor er man så ensidig opptatt av rettigheter, men ikke av plikter?

Hvorfor omfavnes den identitetspolitikken som svekker nasjonalt samhold basert på likeverd og splitter befolkningen i særinteresser og smågrupper?

Hvem tjener på en disintegrert befolkning som ser ut til å “hate hverandre”? Hvorfor er vi så opptatt av USA, men ikke av landene rundt oss – slik som Øst Europa?

Kort sagt, hvem tjener på å splitte Europa og svekke nasjonalt samhold i en tid der vi er mer splittet enn på mange tiår? Les boken Et vaklende Europa, kjøp den her! 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Liberals want a Race War: Herland Report, Getty

The Liberals want a Race War: People should Walk Away

  For many decades, liberal Democrats have pretended to care about so-called “people of color” …

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×