Tag Archives: senter mot antisemittisme

NEW Horrific Anti-Semitism in Jeremy Corbyn Labour, did little to stop it

jeremy corbyn labour antisemittism UK Getty.

  Herland Report: New secret files emerge that blow apart Labour claims that anti-Semitism is dealt with, ‘suspended or expelled’ members. Days before the UK election, report states that over 130 unresolved cases still linger, Labour members who have said all Jews must be exterminated, call for the extermination of Israel, ask for the “extermination of every Jew on the …

Read More »

Hvorfor det er viktig å snakke sant #Israel

Putin Netanyahu moscow military parade 2018 israel Russia good relations Cyptrus Mail

   Herland Report: Michal Rachel Suissa: Ny kunnskap har alltid vært skapt av noen få enkeltindivider som har fremsatt hypoteser og teorier som strider imot hva flertallet av forskere mener. Overskriften er lånt fra et foredrag som i høst ble holdt av vitenskapsteoretikeren Stephen Meyer.  Hans anliggende er problemene innenfor biologisk vitenskap med å få anerkjent alle konsekvensene av de …

Read More »

Hamas tvang tusener av sivile som levende skjold for Hamas – Michal Rachel Suissa

Det vulgære Norge: Herland Report banner

  Det er kun når boligområder og barnehager i Gaza treffes at dette angår “det internasjonale samfunn” som de vestlige journalistene kaller seg selv. Det som engasjerer “verdenssamfunnet” er det som mediene kaller “drap på ubevæpnede demonstranter” og som gir anledning til å fordømme Israel for noe Israel ikke har gjort. Det er ikke politisk korrekt å fortelle at Hamas …

Read More »
Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×