Herland ReportPål Steigan om tysk storkapital:

TV intervju: Pål Steigan om tysk storkapital betydning for nazismen

 

Herland Report: Pål Steigan om tysk storkapital: Kommunisten Pål Steigan er velkjent for sitt opprør mot det vestlige meningsmonopolet. Han er grunnlegger og daglig leder av det voksende nettstedet steigan.no.

Det har vært en glede å ha Steigan i studio en tid tilbake for å snakke om hvordan den tyske storkapitalen la grunnlaget både for Hitlers maktgrunnlag, men også for videreføringen av dagens EU.

Vi samtaler også om Libya krigen, som er en av de mest brutale overgrep mot en nasjon i nyere tid, og ser på årsakene til hvorfor ingen stilles til ansvar i Vesten for overgrepene mot Libya. Det blir en Pål Steigan analyse om tysk storkapital.

La oss i den anledning sitere Karl Marx: “The ideas of the ruling class are, in every age, the ruling ideas: i.e., the class which is the dominant material force in society is at the same time its dominant intellectual force.
Pål Steigan Herland Report Pål Steigan om tysk storkapital
Pål Steigan om tysk storkapital: Se programmet her! The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report YouTube TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, demokratiets svekkede stilling under globalismen og et Europa i forfall.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. 

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Vi arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre. 

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Øket kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

 

«Revolusjonerende» Pål Steigan, steigan.no –         «Noe helt nytt i Norge» Kari Jaquesson  –        «Kjemisk fritt for politisk korrekthet» Halvor Tjønn  –       «Frisinnede programmer» Hans-Erik Husby, alias HankVonHelvete   –         «Radikale WEB TV samtaler som gir ny kunnskap» Walid al-Kubaisi

Herland Report subscribe Pål Steigan om tysk storkapital:
Pål Steigan om tysk storkapital: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

China is not threatening American prosperity: Kishore Mahbubani AFP

China is not threatening American prosperity, but the U.S. lack of honesty and morality is

  This is the most important point for Americans to learn: China is not threatening …

How Billionaires Rule Weak Politicians and turn Governments into Servants of the Elite

  The separation of powers is now a relic from the past. Back in the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×