Kari Jaquesson Syria

Human Rights Watch reiser til Al Qaida kontrollerte områder i Syria uten problemer

 

Norges offisielle positive holdning til Syrias mange Al Qaida affilierte grupper, som vi også støtter, fremstår underlig.

De sekulære, moderate muslimske gruppene presenteres som “de vi bør motarbeide”, mens opprørsgrupper som Al Qaida støtter, presenteres som “de snille som vi bør støtte”.

Mens mediene skriver om terroristene i Midtøsten, støtter vi følgelig nettopp de samme gruppene. Kari Jaquesson har belyst utfordringen.

white helmets Nobel Helrand Report

 

Jaquesson adresserer problemet etter selv å ha vært på reise i Syria. Hun tar opp spørsmålet om hvordan det kan ha seg at vestlige forskere og hjelpearbeidere kun opererer i områder som er kontrollert av Al Qaida affilierte grupper.

 

“I forbindelse med et intervju 13.mai om min reise i Syria har Dagbladet innhentet kommentarer fra Al-Qaida-sympatisør Pål Refstad og visedirektøren i Human Rights Watch Ole Solvang.

Begge avfeier og forsøker å diskreditere meg. Solvang kommer med påstander som utløser en rekke spørsmål”, skriver Kari Jaquesson som hadde med seg fotograf Tor Lindseth til Syria, artikkel gjengitt med forfatterens tillatelse.

“Solvang sier at han har besøkt og operert i områder kontrollert av al-Qaida (Jabhat al-Nusra) og IS flere ganger i løpet av krigen. Når var du der sist og hvordan reiste du inn?

Leger uten Grenser og andre hjelpeorganisasjoner vurderte disse områdene som så farlige at de trakk ut sine egne ansatte for flere år siden.

Hvorfor regnes det som trygt for deg? Hvem stod for beskyttelsen og hvem skulle du beskyttes fra?

Er al-Qaida og IS som samarbeidspartnere av HRW å regne?

 

white helmets Nobel Helrand Report

 

Du forteller at ”HRW undersøker rutinemessig om sykehusene ble brukt til andre ting.” På hvilken måte og av hvem gjøres dette?

Hvilket sykehus ble inspisert av deg personlig  ”like etter et angrep”?

HRW ”kommuniserer regelmessig med White Helmets” (WH) og insisterer på at de er ”nøytrale”. Hva legges i begrepet?

På hvilken måte er følgende fakta med i vurderingen før dere konkluderte denne ”nøytraliteten”.

De er skapt av en britisk aktør innenfor militærindustrien så sent som i 2013, har et budsjett på flere hundre millioner dollar og finansieres av USA (USSTATE DPT) , Storbritannia (WIKI), de samme som ønsker regimeskifte i Syria. (flere lenker som dokumenterer dette er nå fjernet fra internett).

 

white helmets Nobel Helrand Report

 

(Karis bilder fra sykehuset som hadde fengselsceller i kjelleren, bilde fra kjelleren) Et betydelig antall av deres ”hjelpearbeidere” opptrer bevæpnet på bilder og videoer (GOOGLE),  i og ute av WH-uniform.

De hyller og jubler sammen med al-Qaida og IS (LIVELEAK), de har filmet og tatt ”selfies” mens de  plager og torturerer krigsfanger (VIDEO) de har overvært og muligens deltatt i minst en henrettelse (LIVELEAK).

Hvilken vekt har blitt lagt på en mengde vitnesutsagn fra øst-Aleppo om at de kun hjalp egne sårede stridende og ikke sivile (VIDEO1 VIDEO2  VIDEO3)?

Det finnes verken noen adresse eller telefonnummer til dem, hvordan skal skadde, syke og sårede ha fått tak i dem? Har dere telefonnummeret deres?

Du påstår at White Helmets har flere tusen medlemmer. På hvilken måte og av hvem er dette er dokumentert?

Har HRW tilgang på registre? Du opplyser at dere også bruker ”andre kilder”. Hvilke?  Du avviser at alle de militante gruppene er jihadister, kan du nevne i det minste én som ikke er det?

At USA, CIA eller Israel skulle stå bak jihadistene, faller på sin egen urimelighet.”  skriver Solvang. Det stemmer ikke.

Hillary Clinton har selv erkjent at USA finansierte mujahedins i Afghanistan allerede på 1980-tallet (CBS) og at de nå må ta konsekvensene av det (FOX),  Abu Al Ezz en leder i al Nusra opplyser at USA støtter dem direkte og indirekte (EXPRESS), USA har også finansiert Nour al-Din al-Zinki.

Medlemmer av denne gruppen skar halsen over på 12 år gamle Abdullah Issa og la udåden ut på internett (ADVARSEL: GRAFISK VIDEO).

Da pressetalsmannen i State departement Mark Toner ble spurt om USA ville trekke tilbake støtten til dem ville han ikke bekrefte dette (State Dpt ca 30:00).

 

McCain with Syrian rebels

 

Senator John MCain, en veldig pådriver for krig mot Syria har hatt møter med mange jihadistgrupper, også IS (FOX  og CNN) Et nokså utvidet samarbeid mellom jihadister og Israel er også dokumentert (TIMESOFISRAEL). Er ditt utsagn basert på til nå ukjent informasjon som motsier dette?

Jeg ser frem til å få svar på mine spørsmål visedirektøren i Human Rights Watch Ole Solvang.

Artikkelen først trykket i Dagbladet og gjengitt med forfatterens tillatelse. Jaquesson har ikke fått svar fra Human Rights Watch’ representanter.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them and SHARE the articles:
Thanks for reading! The best way to get around the internet censors and make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows. Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Europe should break away: Paul Craig Roberts, Hanne Nabintu Herland

Europe should break away from destructive Washington’s control and serve European interests

  Herland Report: European governments do not realize their potential to save the world from Washington’s …

Islamist demonization of Middle East Christians: Nabil H. Salama Executed by jihadists on the accusation that he was acting like a jihadist (Ayat Oraby, right)

Islamist demonization of Middle East Christians: Making it acceptable to kill and rape

  Herland Report: Islamist demonization of Middle East Christians: The recent execution of a Christian man by …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close