Faktafeil fra Faktisk om Syria, Norge og Al Qaida:

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Eva Thomassen

 

Herland Report: Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Hakim Khaidi har et innlegg i Klassekampen 9.august om sivilbefolkningen i Raqqa og Leger Uten Grensers hjelpeløshet. Khaidi er operasjonell leder i Leger Uten Grenser og er ansvarlig for Syria, Irak og Jemen.

Khaidi skriver at “Sivilbefolkningen er fanget inne i Raqqa by mens bakkekampene og flyangrepene er voldsomme”. I følge Khaidi, er det kurdere i Syrian Democratic Force (SDF) og den USA-ledede koalisjonen som kjemper om å befri Raqqa fra IS, skriver sosiolog Eva Thomassen og spør om norsk bistand støtter Al Qaida i Syria.

 Thomassen er sosiolog og krigsreporter med vekt på Syria krigen. Hun har mangeårig erfaring fra Syria, har bodd og arbeidet der, og i en årrekke reist til Syria under den pågående krigen. Hun samarbeider med en rekke av Vestens internasjonalt kjente aktivister og skriver artikler for å belyse den type fakta som skjules i vårt sensurerte mediebilde.

Se også Herland Report TV program med Eva Thomassen her, se et engelsk program her, også to Herland Report program på norsk her og her.

 

 

 

Millions watch Herland Report TV. Subscribe:

Eva Thomassen Herland Report Norsk bistand støtter Al Qaida?
Norsk bistand støtter Al Qaida I Syria? spør Eva Thomassen.

About the author

Eva Thomassen er sosiolog og krigsreporter med vekt på Syria krigen. Hun har mangeårig erfaring fra Syria, har bodd og arbeidet der, og i en årrekke reist til Syria under den pågående krigen. Hun samarbeider med en rekke av Vestens internasjonalt kjente aktivister og skriver artikler for å belyse den type fakta som skjules i vårt sensurerte mediebilde. Thomassen har i lang tid påpekt at medienarrativen vi presenteres for i Norge er svært farget av krigspropaganda og ikke i tråd med prinsippet om respekt for nasjonal suverenitet og internasjonal lov.

 

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Hakim Khaidi skriver videre at “Verken den ‘kurdiske administrasjonen’, dens ‘vestlige støttespillere’ eller’internasjonale organisasjoner’ har tatt de sivile med i dette ‘fullstendig militære regnestykket”.

Khaidi oppsummer med å si at “sivile som befinner seg i områder kontrollert av IS ikke er tatt med i beregningen. De blir overlatt til sin egen skjebne”.

Hvorfor har ikke aktørene Khaidi omtaler tatt sivilbefolkningen med i beregningen?

La oss se på hvem Leger Uten Grenser lister opp som ikke har tatt med sivile i ‘Det militære regnestykket.’
“Den kurdiske administrasjonen”, et ‘byråd’, i Raqqa, er en konstruksjon designet av USA som del av lokkematen USA bruker å få kurderne til å gjøre jobben som bakkestyrker for seg.

Hovedgevinsten er at USA har lovet kurderne egen stat eller føderasjon nord i Syria. Kurderne har dessverre gått seg vill og havnet i den amerikanske honningkrukka- der er det ikke honning, bare bier.

SDF er kurdisk milits. “Dens vestlige støttespillere” er USA og de andre landene i den USA-ledede koalisjonen som også Norge er en del av.

Hva gjør så USA i og rundt Raqqa i deres påståtte kamp mot IS? De har brukt fosforbomber over byen, de har gjentatte ganger bombet sivile, de har drept flere hundre kvinner, barn og menn, de ødelegger infrastruktur, de har bombet sykehus. De har bombet sentra for flyktninger som har klart å ta seg ut av Raqqa.

” Internasjonale organisasjoner”  formoder jeg er såkalte humanitære hjelpeorganisasjoner, (‘non governmental organisation’- NGO) Leger Uten Grenser er en slik ‘Internasjonal organisasjon’. Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC og Røde Kors er også NGO’er.

Hva er et ‘militært regnestykke’? Betyr det at alle overnevnte aktører egentlig ikke bryr seg om sivilbefolkningen i Raqqa?

Eller kom sivilbefolkningen litt brått på eller er det at Leger Uten Grenser er på feil side i krigen i Syria?

Har Leger Uten Grenser lukket øynene for hvem som faktisk er fienden av den syriske sivilbefolkningen? At terrorgruppene Leger Uten Grenser samarbeider med er frigjøringshelter som trenger pleie? I Så fall er de ikke alene om å tro det.

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Syria. Daily Mail.

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? La oss se på hvorfor Leger Uten Grenser har havnet i en situasjonen hvor de ikke kan få gjort jobben som en humanitær organisasjon?

Leger Uten Grenser oppholder seg ulovlig i Syria. Alle norske bistandsorganisasjoner (NGO) så nær som Norges Røde Kors, oppholder seg ULOVLIG i Syria.

De tar seg ULOVLIG inn i Syria fra nabolandene, særlig Tyrkia. NORWAC smugler penger og utstyr fra Libanon og inn i Syria ved bruk av kurerer.

 

Herland Report banner Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria?
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev.

 

Millioner av norske bistandsmidler blir fraktet ulovlig inn i Syria. Ingen av disse bistandsorganisasjonene vil redegjøre for hvem som er mottakerne av millionene av skattekroner eller hva de er brukt til.

Spørsmålet blir jo hvorfor vil de ikke det? Vet de det ikke selv?

Leger Uten Grenser opererer kun i opprørskontrollerte områder- det gjør også Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd barna, NORWAC.

Opprørskontrollerte områder i Syria er kontrollert av Al-Nusra og IS med en underskog av diverse terrororganisasjoner som er tett knyttet til disse.

For 2017 har UD bevilget 5000 000 til Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC.

Altså brorparten av norske bistandsmidler blir kanalisert gjennom disse NGO’ene. Noe går via FN til bl.a. WHO. Totalt har UD bevilget flere milliarder kroner til ‘Syria’ siden krigen startet gjennom overnevnte NGO’er.

UD gir IKKE fem øre av bistandsmidlene til syriske offentlige myndigheter på tross av at det er i de regjeringskontrollerte områdene at 90% av den syriske sivilbefolkningen oppholder seg, også de internt fordrevne og en rekke familier til terrorister.

Bare i Damaskus som hadde en befolkning på ca. 2 millioner før 2011 bor det nå 7 millioner mennesker.

Befolkningen i opprørskontrollerte områder, derimot, nyter godt av bistandsmidlene UD bevilger. I disse områdene bor kun 10% av den syriske sivilbefolkningen.

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria?
Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria?

Milliardene av bistandsmidler som smugles ulovlig inn i Syria når aldri Damaskus.

Den militære situasjonen i Syria er at stadig nye områder blir befridd av den syriske hæren med allierte. Også Raqqa.

1.8 millioner syrere har kunnet flytte tilbake til hjemmene sine i områder som er beskyttet av hæren. Disse 1.8. millioner mennesker som vel også må betegnes som ‘sivilbefolkning,’ får IKKE fem øre av norske bistandsmidler.

Terrorgruppene ‘løper’ nå fra område til område i Syria. Det må også Leger Uten Grenser og andre NGO’er gjøre. Endestasjonen er Idlib. Der finner man også NGO’ene som stakk av sammen med Al-Nusra fra Øst Aleppo da bydelen ble befridd i desember 2016.

I Øst Aleppo samarbeidet Leger Uten Grenser og de andre norske bistandsorganisasjoner med nettverk knyttet til bl.a. Al-Nusra.

I Raqqa er det IS som har kontroll og det er IS Leger Uten Grenser må forholde seg til.

Når Leger Uten Grenser og andre NGO’er baserer virksomheten sin på de politiske føringene som følger med pengestrømmen fra UD og når politikken til regjeringen er at det er ‘opposisjonen’ som skal nyte godt av pengene, så vil som i Raqqa, Leger Uten Grenser ende opp med å si ‘sivilbefolkningen blir overlatt seg selv’.

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Free Syrian Army demonstration in London, in support for Western supported rebel groups in Syria.

 

Norsk bistand støtter Al Qaida i Syria? Man kan vel si det sånn at de områdene den syriske hæren befrir og Leger Uten Grenser oppholder seg ulovlig, har ikke Leger Uten Grenser annet valg enn å flykte.

Sammen med dem flykter også terrorgruppene. Det skjedde i Øst Aleppo og det er i ferd med å skje i Raqqa.

 

Virkeligheten har innhentet Leger Uten Grenser og de andre bistandsorganisasjonene. Det var ikke meningen at terrorgrupper skulle omtales som det de i realiteten er, nemlig terrorgrupper.. Det var ikke meningen at president Bashar Al-Assad skulle bli sittende.

Nå må Leger Uten Grenser og alle andre NGO ta seg ut av Syria der de tok seg ulovlig inn i Syria. Med seg må de ta restbeløpet av millionene de fikk av UD. Pengene hadde en klausul. De skulle IKKE brukes på LOVLIG måte i samarbeid med legitime offentlige myndigheter.

Det som blir patetisk er når Khaidi hevder at sivilbefolkningen i IS kontrollerte områder blir overlatt til seg selv. Hadde de blitt det hadde millioner dødd.

Syriske myndigheter sammen med allierte og humanitære organisasjoner som har valgt å oppholde seg lovlig i Syria sørger for at sivilbefolkningen over hele Syria får hjelp.

Norges Røde Kors er den eneste norske bistandsorganisasjonen som oppholder seg lovlig  i Syria. Artikkelen ble først publisert i Klassekampen, dog i forkortet versjon.

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

Erdogan Islamism tightens at the expense of Christianity in Turkey, Hagia Sophia, Ayia Sophia, Herland Report

Erdogan Islamism tightens at the expense of Christianity in Turkey: Hagia Sophia

  Herland Report: Exclusive: Hanne Nabintu Herland explains implications of turning historic church into a …

Mission St. Gabriel, California, Church burning has come to America, just like ISIS burned churches in the Middle EastUSA

Church burning has come to America, just like ISIS Middle East

  Herland Report: Church burning has come to the United States, as Black Lives Matter, …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close