Solidaritetens sammenbrudd: Hanne Nabintu Herland om sin nye bok Det Nye Babylon

Solidaritetens sammenbrudd: Hanne Nabintu Herland om sin nye bok Det Nye Babylon

 

Herland Report: Vi lever i en tid der de tradisjonelle verdiene som en gang preget Europa er i kraftig retrett.

Men rett under den materialistiske, gudsfiendtlige fasaden er Norge preget av utstrakt hedonisme, etniske konflikter, økende klasseskiller, politisk-korrekt mediesensur og familiens dramatiske sammenbrudd.

Boken er omtalt hos TV2 og i en rekke medier, og 1200 bøker ble solgt fra forlaget på få dager.

Dette skriver Hanne Nabint Herland, religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report nyhetssiden og TV kanalen på YouTube i en kronikk i avisen Dagen.

Les også intervjuet i Dagen her. Foranledningen er utgivelsen av Herlands siste bok, “Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet”, som ble utgitt 15. oktober, 2018.

“Det handler om Norges fremtid, om vår kulturs overlevelse i en tid der verdens eliter stadig ønsker mer globalisering og institusjonalisering.” Kjøp Hanne Nabintu Herlands nye bok hos ARK, hos din bokhandler eller her. 

Solidaritetens sammenbrudd: Hanne Nabintu Herland om sin nye bok Det Nye Babylon
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Vi har fått en ensomhetskultur der depresjon er den nye folkesykdommen. Alt dette har skjedd i parallell med at det er blitt sosialt akseptert å bare tenke på seg selv. Hvordan kom vi hit? Dette spørsmålet behandler jeg i min nye bok, «Det nye Babylon. Hvordan Vesten mistet sin storhet», samt ser på veien ut.

 

“Ytringsfrihet” har blitt retten til å mobbe

 

For det er et paradoks at ytringsfrihet, som i nyere tid ble innført i det britiske underhuset for å sikre at de som snakket fikk fullføre poenget, har utviklet seg til å bli enhvers rett til å si alt det stygge man vil om andre.

Når ytringsfriheten brukes til å mobbe istedenfor å fremme saklige argumenter i en debatt, blir den et redskap til effektiv undertrykkelse. Ytringsfrihet definert som retten til sjikane har aldri vært en vestlig verdi. Det er derimot oppskriften på et urettferdig samfunn, preget av respektløshet og fryktkultur.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Basert på rykter og indisier dømmes nå mennesker i media lenge før saken har vært oppe i en rettsal der den anklagede får forsvare seg.

Eksempelvis den hårreisende behandlingen  av Trude Drevland,  og Trond Giske i MeToo-saken som kokte ned til at det ikke engang var grunnlag for tiltale. Og sist, Per Sandberg, som har blitt kalt rasist i alle år, men åpenbart ikke er det likevel ettersom han er sammen med en vakker iraner. Samtlige rasisme-anklager falt dermed til jorden, det å ikke oppgi hvor man reiser med tjenestetelefon har jo heller ikke verken Støre eller Stoltenberg gjort, i henhold til media.

Det hele er altså politiske personangrep for å få fjernet mennesker med meninger man «ikke liker».

 

“Toleranse” betyr noe helt annet i dag enn opprinnelig

 

Også begrepet «toleranse» er omdefinert. Opprinnelig innebar toleranse kravet om å respektere de du var uenig med. Toleranse sikret mangfoldet. Nå brukes begrepet til å undertrykke og kvele opposisjon.

«Du er ikke tolerant,» får man høre dersom man uttrykker seg kritisk til dagens ekstremliberale virkelighetsoppfatning. Det er altså ikke lov til å mene noe annet enn det politisk-korrekte. Da blir man stemplet med alskens skjellsord.

Frihet blir dermed definert som retten til å si ja til det kulturradikale og dets forakt for det historiske Europa. Mangfoldet søkes innsnevret slik at hele befolkningen tenker likt. Individets frihet forsvinner, janteloven vinner.

 

Solidaritetens sammenbrudd: Hanne Nabintu Herland om sin nye bok Det Nye Babylon
KLIKK og kjøp boken, få med deg mye god informasjon som kan bidra til å forklare hvordan Vesten mistet sin storhet.

“Liberalisme” er også omdefinert

 

Den moderne definisjonen av «liberalisme» har også fjernet seg fra dens opprinnelige betydning.

I dag tenker mange at liberalisme innebærer hedonisme, grenseløshet og en egosentrisk livsførsel uten hensyn til andre; kort oppsummert «kulturradikal praksis».

Men da John Locke definerte begrepet, snakket han om individets rettigheter og plikter og ansvar i samfunnet.

Hans «liberalisme» innebar ikke grenseløshet og mangel på anstendighet, verdier som nå gjennomsyrer kulturen vår. Locke vektla religiøs toleranse og fastslo at aksept for bare en måte å leve på vil føre til større sosial uorden.

 

“Sekularisme” betød opprinnelig noe helt annet

 

Også begrepet «sekularisme» er omdefinert.  Opprinnelig var ideen at en sekulær stat skulle beskytte ulike religiøse grupper, uten at den ene dominerte eller tyranniserte de andre. Målet var at et sekulært system skulle føre til respekt for religiøse forskjeller.

Formålet var ikke å bruke «sekularisme» til ateisters påkjørsrett til å forfølge og latterliggjøre religiøs tro, men at den tvert imot skulle beskytte de troende mot forfølgelse. Den opprinnelige sekularismen respekterte det religiøse mangfoldet.

 

Globalisme og institusjonalisering svekker folkets selvråderett

 

I tillegg har globalismen ført til at nasjonale verdier står langt svakere enn før. Overnasjonal styring via multinasjonale selskaper og en forenet internasjonal elite som har skodd seg økonomisk på effektene av globaliseringen, gjør at rundt 60 personer nå eier rundt 70 % av verdens verdier, ifølge Oxfam. Det er sjokkerende urettferdig.

Hvem tenker på folket i dag? Milliarder flyter fra norsk statskasse og ut i verden, uten å komme den norske befolkningen til gode.

I USA har maktkonsolidering, der sterke kapitalkrefter har tatt over styringen, ført til at over 90 % av mediene nå eies av 6 selskaper, ifølge Business Insider.

Norske medier repeterer i stor grad det man ser stå i aviser som New York Times og dermed preges den norske narrativen ensidig av bildet som verdens rikeste tjener mest penger på å formidle.

Det blir meget enkelt å skape mediekonsensus og igjen, strupe ned meningsmangfoldet. Her kommer Midtøstens mange kriger inn i bildet.

De fleste har glemt at Edmund Burke, den moderne konservatismens far, skrev meget om faren for at det britiske imperiet ville gå under dersom britene ikke behandlet indiere og andre med større respekt.

Anti-krig er en klassisk konservativ holdning. Menneskerettigheter bør ikke bare gjelde «oss hvite», men implementeres blant alle folkeslag. Respekt for andre lands nasjonale suverenitet er nestekjærlighet.

 

Venstre- høyreside aksen er utdatert

 

Globalistenes nye verdensorden gjør at venstresidens naïve drøm om det religionsløse utopia svinner hen i møte med de brutale maktpolitiske realitetene. Den tradisjonelle høyre/venstre-aksen er utdatert i samme prosess. Forklaringsmodellen evner ikke lenger å beskrive virkeligheten, som mediene notorisk utelater å problematisere.

Såkalt konservative og kulturradikale har dermed endt opp med å laste ned den samme globalistiske, ekstrem liberale narrativen. Venstresiden står ikke lenger opp for sine opprinnelige idealer som anti-krig, solidaritet med de fattige og støtte til arbeiderklassen.

Høyresiden aksepterer en stadig mer hedonistisk livsførsel, kombinert med hensynsløs kapitalisme blottet for moralitet, og neo-konservative tanker uten respekt for nasjonalstaten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kristne er i stor grad forvist til sine lokaler, – og har fått beskjed om å holde kjeft, «religion er en privatsak»,  mens ateister forkynner sitt «religiøse» evangelium omtrent uten motstand.

Kirken smuldrer opp i en sosialdemokratisk folkekult med knugende politisk korrekthet og kristne skjuler i frykt sitt livssyn på arbeidsplassen. Den som går med et kors, får uansett sparken fra statskanalen NRK, mens hijab er helt greit?

Aksen autoritære eliter versus befolkningens interesser ser ut til å være en mye mere treffende kategoriseringsmodell i dagens politisk landskap.

 

1968-ideologer ønsket ikke ytringsfrihet for alle

 

Leser man 1968’er filosofer, så hadde ikke det kulturradikale opprøret mot europeiske tradisjoner til hensikt å øke meningsmangfoldet, men å strupe det.

Herbert Marcuse snakker åpent i A critique of pure tolerance om behovet for å begrense ytringsfriheten for enkelte grupper for å fremme venstresidens samfunnsmål. Det er meget tydelig definert at de «undertrykkende ideer» som skulle bekjempes var borgerskapet, de kristne og de såkalt konservative. Altså, grupper som hadde andre meninger enn Marcuse selv.

Disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes, altså en effektiv illiberal holdning som hadde til hensikt å strupe mangfoldet.

Kirsten Powers, som selv tilhører de liberale venstresiden, snakker om dette i The Silencing. How the Left is Killing Free Speech. Hun hevder at dagens kulturradikale maktelite bruker brutalt undertrykkende strategier for å oppnå sine mål.

Man har brukt den vestlige verdien «frihet og ytringsrett» til å utvikle et tyranni der poenget er å undertrykke de man ikke liker. Og slik havnet vi der vi er i dag.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×