Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Radical Portal, Herland Report

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene #Covid-19

 

Herland Report: Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene og ble stoppet av SP, SV, AP og FRP #Covid-19: Vi har i flere uker kritisert regjeringen Solberg for valget av ekstremtiltak, og hevdet at regjeringen ikke foretok en tilstrekkelig konsekvensanalyse.

Denne fatale feilen bærer regjeringen Solberg ansvaret for.

Man handlet i ren frykt for et virus, og istedenfor å foreta en rasjonell analyse, førte de angstpregede valgene til den verste tenkelige konsekvens for Norge.

Nå skriver VG om det som jeg på Herland Report har påpekt tidlig (16. mars): regjeringen forsto ikke alvoret, handlet i panikk, foretok ingen konsekvensanalyse.

Det viser seg at SP, AP, SV og FRP protesterte, men de stanset derimot ikke regjeringen Solberg i ekstremtiltaksvalgene som var i strid med pandemiekspertenes råd i Norge.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte ikke å stenge ned nasjonal økonomi og stanse blodomløpet i økonomien som metode for å bekjempe viruset.

Regjeringen var så til de grader uvitende om de alvorlige konsekvensene for norsk økonomi at Solberg kun foreslo 2.6 milliarder i krisepakke, skriver VG.

VG: “På møter i løpet av lørdag 14. mars dannes en ny, uventet flertallsallianse i norsk politikk. «Firerbanden» er Frp, Ap, Sp og SV.

Mens regjeringen fredag foreslo corona-tiltak til 2,6 milliarder kroner, plusser Stortinget på 31 milliarder kroner før helgen er over, viser beregninger som er gjort i finanskomiteen i ettertid.

Stortingspolitikerne ante ikke hva krisetiltakene ville koste da de ble vedtatt, og Trygve Slagsvold Vedum uttrykte overfor partifeller at han følte seg «uvel» fordi prosessen manglet normal kvalitetssikring.

Først klokken 22.30 søndag kveld svarer regjeringspartiene med sin skisse til krisepakken – knapt 12 timer før Stortinget skulle møtes og fatte vedtak i salen.”

 

Solberg møter kritikk for å omgi seg med svake ministre og ledere

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Statsminister Erna Solberg omgir seg dessverre med svake ministre uten relevant erfaring.  Det ryktes at dette gjøres fordi Solberg ønsker full politisk kontroll, og ønsker ikke å bli motsagt.

Dersom kompetente ministre med lang erfaring var i posisjon, kunne Solberg lett fått en utfordrer til rollen som leder.

Så dårlig at FRP gikk sammen med venstresiden, SP og AP for å stoppe regjeringens uvettige fremferd. Ros til Fremskrittspartiet og Siv Jensen for det samt Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

VG: “– Konsekvensene kunne blitt store for svært mange mennesker og bedrifter. Det var helt nødvendig at opposisjonen på Stortinget tok affære, sier Frps leder Siv Jensen.”

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

VG skriver: “I et lukket møte på Statsministerens kontor (SMK) retter Trygve Slagsvold Vedum (Sp) en innstendig bønn til regjeringssjefen: – Erna, du må sette på bedre folk!

Vedum får umiddelbar støtte fra Jonas Gahr Støre (Ap). I den luftige foajeen rett innenfor resepsjonen på SMK, som er stor nok til at våre øverste politikere kan holde to meters avstand til hverandre, understreker Støre at statsministerens forhandlere er nye i jobbene sine.

Støre ber om at det settes på folk med «kunnskap, kontakter og autoritet».”

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Herland Report banner
Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Ros til Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre som i dette tilfellet viste langt større ansvar enn regjeringen.

Det skal likevel sies at et samlet Storting sto bak regjeringens avgjørelse av ekstreme tiltak, slik det hittil fremstår.

Det er nettopp valget av ekstreme tiltak som har bidratt til en betydelig forverring av finanskrisen som allerede sto på trappene som følge av oljekrisen.

VG skriver at Vedum var kvalm, og uttrykte dette overfor sine partifeller, da han så hvor lite kvalitetssikring som skjedde før ekstremtiltakene ble innført.

Disse innebar et halvdiktatur, som Børsen melder, der regjeringen Solberg måtte forsvare seg ved å påpeke at: “Dette er intet statskupp.”

Børsen skriver: “– Dette var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere.

Uttalelsen er signert Norges statsminister Erna Solberg den 21. mars, og ble gitt kort tid etter at den mye omtalte coronakriseloven hadde blitt enstemmig vedtatt av Stortinget.

Spillereglene i norsk demokrati ble med det midlertidig endret. Som Solbergs uttalelse kunne tyde på, så skjedde ikke det uten en opphetet diskusjon.

Regjeringens opprinnelige forslag til en krisefullmaktslov, hadde nemlig høstet hard kritikk. Det samme gjorde hemmeligholdet og den raske behandlingen det ble lagt opp til.”

 

Corona skandalen: SP, SV, AP og FRP mente regjeringen Solberg ikke forsto hva de gjorde: Det hadde vært betydelig mer verdifullt at Stortinget, eller eksempelvis Vedum, på det gjeldende tidspunkt samlet SP til protest mot regjeringen. Det gjorde ingen partier.

Og nå er skaden i stor grad skjedd og skadene påført. Likevel viser handlingene i dagene etter nedstengingen av Norge at det i det minste fantes politiske partier som, i det minste innad og i notater og så videre, fremførte protester.

 

Erna Solberg omgis med “ja mennesker” og hører ikke på råd fra noen

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Erna Solberg fremstår nå som statsministeren som ikke hører på noen.

Ikke på landets pandemieksperter, ikke på Folkehelseinstituttet, ikke på barneombudet og skoleeksperter, ikke på ledende økonomer, ikke på næringslivsledere, ikke på folk med bred internasjonal kompetanse.

Nettavisen skriver pr. 8.4: “Regjeringens eksperter ga klare råd – de blir ikke fulgt av regjeringen. Det viser seg at Regjeringen går imot Folkehelseinstituttet som anbefaler følgende: “I sin rapport kommer Folkehelseinstituttet med anbefalinger om å oppheve flere av de sterke restriksjonene.

– Anbefaler ikke begrensning på mobilitet innenlands, inkludert hytteforbud
– Anbefaler ikke stenging av alle ulike arrangementer
– Anbefaler ikke stengte barnehager og barneskoler
– Anbefaler å vurdere å åpne ungdomsskoler og videregående
– Anbefaler ikke at staten skal ha reiseråd mot internasjonale reiser
– Anbefaler ikke karantene etter utenlandsreise
– Anbefaler ikke stengte grenser
– Anbefaler ikke å droppe utsettelse av elektive prosedyrer og konsultasjoner på sykehus
– Anbefaler ikke å stenge helsetilbud utenfor spesialisthelsetjenesten.”

 

Og nå, statsminister Erna Solberg som er øverste ansvarlige for regjeringen hører heller ikke på Siv Jensen, ikke på andre politiske partier som må stoppe regjeringens uvettige fremferd i Stortinget.

Som nevnt, regjeringen var så til de grader uvitende om de alvorlige konsekvensene for norsk økonomi at Solberg foreslo 2.6 milliarder i krisepakke, skriver VG.

Krisepakken ble på flere hundre milliarder isteden, med (våre estimater) vi norsk økonomi påføres økonomiske skader for mellom 1000-2000 milliarder norske kroner.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Corona skandalen: SP, SV, AP og FRP mente regjeringen Solberg ikke forsto hva de gjorde: Herland Report banner
Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Det absolutt eneste parameteret som tellet for regjeringen var antall coronadøde. Ingen andre sykdommer, ingen andre konsekvenser, verken økonomiske eller samfunnsmessige eller andre hensyn tellet.

Det gjelder å ha erfarne og kompetente mennesker rundt seg, noe Solberg selv har valgt å ikke omgi seg med.

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: VG skriver at Vedum innstendig ba Solberg å få mer kompetente folk inn i posisjonene. Det lyttet Solberg  ikke til.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre ba om at Solberg måtte sette på folk med kunnskap og autoritet. Det hørte Solberg heller ikke på.

Siv Jensen hørte hun definitivt heller ikke på. Det vet vi allerede fra Fremskrittspartiets utgang av regjeringen i januar, noe Jensen nå kan være sjeleglad for.

Det var etter dette at Solberg fylte på med enda flere politiske broilere og “ja mennesker,” kanskje for å slippe å få protester som dem hun fikk fra Siv Jensen?

 

Solberg setter inn politiske broilere uten kompetanse som ministre

 

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: Solberg har åpenbart også svært liten tro på ministerrollen i Norge. Som oljeminister har Solberg satt inn en 33 år gammel politiker ved navn, Tina Bru.

VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene Tina Bru, olje og energiminister i Norge, 2020 under Solberg regjeringen
Tina Bru, olje og energiminister i Norge, 2020 under Solberg regjeringen. Eneste arbeidserfaring er butikkmedarbeider fra Carlings?

Hun er uten relevant erfaring eller kompetanse fra næringslivet, med kun jobberfaring som butikkmedarbeider på Carlings.

Dette er personen Solberg mener er dyktig nok til å lede oljebransjen ut av århundrets krise.

Merk at oljebransjen er – eller har vært – statens største inntektskilde.

Eneste kvalifikasjonskrav til å bli minister i Solberg regjeringen er at man stemmer på Unge Høyre i et visst antall år?

Og svarer ja hver gang statsministeren snakker?

Corona skandalen: VG om Solberg, forsto ikke konsekvensene: VG skriver at Høyre har høy oppslutning i befolkningen. Jeg vil hevde at det er fordi befolkningen ikke forstår hva som her har skjedd, man forstår ikke alvoret og aner ikke konsekvensene enda.

Man er simpelthen glade for å ikke ha dødd under corona. Man har ikke lest om annet enn coronadød i avisene på mange uker. Det er ingen hemmelighet at media i betydelig grad styrer folkeopinionen. I virkeligheten har kun rundt 200 dødd med corona, ifølge VG, gjennomsnittsalder 85 år, ifølge FHI.

Herland Report har sammenlignet tall mellom vanlig sesonginfluensa som dreper mange flere årlig i Norge, og coronatall hittil.

På verdensbasis dør rundt 650 000 hvert år av sesonginfluensa, i 2018 døde over 80 000 i USA av sesonginfluensa, et vanlig år i Italia dør flere av sesonginfluensa enn de som nå døde av Covid-19. Les her.

Men media lever av å tjene penger på antall klikk, så her har markedsfokuset på å spille på folks angst for døden heller enn samfunnsansvaret vunnet, som vanlig.

Fordi mange folk ikke lider nok pr. talende stund, mange sitter hjemme og mange i ærlighetens navn “koser seg” med å jobbe hjemmefra, er man foreløpig fornøyd.

Dermed mener man Solberg gjorde en god jobb, men beviselig ikke evner å se det store, kommende økonomiske bildet for Norge, der vi nå står foran århundrets største depresjon, ifølge Dagens Næringsliv.

Effektene på økonomien har knapt begynt å bli synlig, men vær sikker, virkeligheten kommer snart til syne.

La oss for all del håpe at det finnes ledere med ryggrad på Stortinget som evner å se alvoret og ikke bare er Solbergs “ja mennesker”.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×