Marxist feminism destroyed the family: Hanne Nabintu Herland

Enveistoleranse i Norge: Innføringen av det totalitære

 

Herland Report: Toleranse-begrepet fremheves ofte som en av de idealer som er grunnleggende for Vestens politiske filosofi.

Kravet om toleranse følger logisk av det kristne menneskesynet som sier at alle mennesker uansett klasse, kjønn og rasetilhørighet har grunnleggende rettigheter.

Den franske filosofen Voltaire oppsummerte betydningen på denne måten: ”Jeg er helt uenig med deg, men vil kjempe inntil døden for din rett til å si det du mener.”

Men er det bare den ene parten som skal være tolerant? Og i hvilken grad brukes ordet i dag som en hersketeknikk for å få motstanderen til å tie? 

 

 

Ny bok fra bestselgende Hanne Nabintu Herland: Tyranni. Hvordan Venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen, Herland Report
NY BOK fra religionshistoriker Hanne Nabintu Herland: “TYRANNI. Hvordan Venstresiden ble den intolerante herskerklassen”, . der hun hevder at sosialistene ble den nye eliten som ikke vil ha mangfold, men totalitær ensretting av samfunnet. Kjøp den her til alle tenkende mennesker i Norge! Den er også tilgjengelig hos ARK bokhandel, ADLIBRIS, Haugen Bok og andre.

 

LES OGSÅ:

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. The articles and TV programs are to be used as pieces of information that should be considered as part of the bigger picture when seeking to acquire a full overview regarding a specific subject. Subscribe to YouTube interviews with thought leaders here!

 

Forfatter Hallgrim Berg har i ”Amerikabrevet” aldeles treffende brukt betegnelsen ”enveis-toleranse,” nemlig den tilstand der kun den ene part blir bedt om å være tolerant mens den andre ikke viser den samme respekt tilbake.

I slike situasjoner mister betegnelsen sin mening og reduseres til å bli et politisk virkemiddel. Forskere, deriblant Michel Foucault, har studert hvorledes maktspråk utvikles i det offentlige, særlig innen byråkratiet. For å blottlegge språkets herskesystemer må man reflektere over hvorledes ord brukes som undertrykkelsesredskaper.

Min påstand er at toleranse er iferd med å bli et slikt hersketeknisk moteord.

Et eksempel på dette er å finne i det betente integrasjonspørsmålet aktualisert gjennom den dramatiske økningen av asylsøkere til Norge og kommunenes forståelige skepsis til å opprette nye asylmottak.

Debattredaktør Hilde Sandviks intervju med psykolog Svein Ramung i BT 10. september illustrerer godt denne formen for ensidige krav om toleranse.

Det bør være akseptabelt at flyktninger lyver om identitet, påstår Ramung, fordi kravet om sannferdighet etter hans mening ikke er logisk. Nåvel. Man kan undres på hvorledes det ville gått i rettsvesenet her i landet dersom kravet om å snakke sant ble fjernet.

Selvsagt kommer spørsmålet om troverdighet først. Ramung spør deretter om nordmenn kanskje ikke er så humane når det kommer til stykke.

Med motsatt fortegn kan man også undre: Kanskje flyktninger som lyver om identitet ikke er fullt så humane og greie som de vil ha det til. Undertegnede har arbeidet i en årrekke som tolk og konsulent rettet mot politi, asylsystemet og med profilerte advokater. Jeg har sett systemet fra innsiden.

I den grad det gjelder å demme opp imot FrPs voldsomme vekst, er min oppfatning at det nettopp er viktig at mennesker som lyver om identitet ikke får opphold på urettmessig grunnlag.

Det bekrefter i så fall etniske nordmenns fordommer og holder liv i mytene om at innflyttere er dårlige mennesker.

Det er viktig at etnisk norske nettopp får oppleve sannferdige innflyttere, ikke løgnaktige sådanne.

Stipendiat Katja Jansen Fredriksen og lektor Birthe Taraldset tok opp spørsmålet i kronikken ”Debatten vi ikke tør ta” 28. august.

Forhåndsdefineringen av hvilke perspektiver som er ”tolerante og respektfulle” hemmer kreative forslag som kunne destigmatisert etniske grupper som i dag møter skepsis fra etnisk norske.

Mange akademikere og offentlig ansatte skremmes til taushet av frykt for å bli kalt rasist. Derav utviklingen av det kulturredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås betegner som parallelle virkeligheter.

Han sikter til gapet mellom hvordan politikerne snakker om integreringens mange suksesser i det ”flerkulturelle” Norge og etnisk norskes erfaringer av det stikk motsatte.

Å bruke toleranse som munnkurvstrussel fører dermed til en omvendt rasisme: Nemlig den at etnisk norske føler seg diskriminert i eget land.

Noe som i neste rekke forverrer forholdet mellom ulike etniske grupper som tross alt skal leve side om side. Somaliske Amal Adens bok ”Se oss” er en grusom tankevekker som faktisk kan gi kunnskap som må til for å bedre forholdene for somaliske kvinner og barn i Norge.

De siste dagene har for øvrig gitt et av de hittil groveste eksempler på at kravet om toleranse brukes som hersketeknikk for å tvinge motparten i kne: justisminister Knut Storbergets angrep på biskop Ole Christian Kvarme da han forsøkte å stanse en partnerskapsinngåelse i Kampen kirke som brøt med Kirkerådets vedtak.

Anklagene om at Kvarme er fordomsfull og gir grobunn for hatvold, viser treffende hva som skjer når dissens ikke lenger respekteres i en stat.

Utsagnet kan med letthet speiles: Hva er det med Storbergets intoleranse og fordommer mot Den norske kirkes rett til styring over egen teologi?

Er det oligarkene i Arbeiderparti-lobbyen i Oslo som i sovjetisk stil skal diktere hva Kirken til enhver tid skal stå for?

Det virker temmelig pussig å kreve at en kirke som er en del av en religion med 2.2 milliarder mennesker skal omforme hele sitt teologiske grunnlag og uten videre reflektere Arbeiderpartiets oppfatninger. Den gammeldagse konservatismen biskop Kvarme for øvrig representerer, blir i dagens politiske klima forfriskende radikal.

Hva er det med Ap og den påfallende trangen til å dyrke dialog med en nærmest religiøs glød, og dermed anta at alle tilslutt skal bli salig enige?

Toleranse innebærer at man respekterer motpartens rett til å mene noe annet. Det betyr derimot ikke at den ene part automatisk må bøye seg for den andres oppfatning. Ulike meninger må nødvendigvis godtas uten at det tys til anklager om intoleranse.

Ofte kveles dialogen permanent fordi partene overhode ikke enes. Dermed blir uenighet dialogens og toleransens endestasjon, noe det bør være takhøyde for i et demokrati.

 

 

Hanne Herland Report
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. Herland is a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Eksemplene var mange på hersketekniske overtramp forut for vedtaket 11. juni om Kjønnsnøytral Ekteskapslov. Homofile har lenge vært usedvanlig raske til å ikle seg den sutrende klassiske offerrollen.

Følelsesladet etterlyser man toleranse og respekt hos motparten, parallellt med anklager om diskriminering.

Maktbruken lar seg derimot, igjen, raskt avsløre ved speiling: Hvor er respekten og toleransen for verdikonservatives synspunkter?

Hvorfor diskriminerer homofile denne minoriteten som har lik rett som enhver annen minoritet til å fronte sine synspunkter uten å bli møtt med trusler?

Intoleranse er det først når man vil hindre selve ytringen eller handlingen, for eksempel gjennom konkrete trusler eller vold.

I så måte viser Storberget skremmende anti-demokratiske tendenser ved på toppen av det hele å true Kvarmes inntektsgrunnlag med å minne om at Kirken mottar statsstøtte.

Underliggende har kirken å adlyde Det norske Arbeiderparti som forsøker å sensurere ytringsfriheten gjennom trusler om statsstøttenekt.

En av shia-muslimenes ledere, fastlege Trond Ali Lindstad erfarte noe av det samme da han påpekte at i islam er homofili regnet som et avvik. Man kontaktet Fastlegesystemet for å forsøke å frata mannen legelisensen.

Angrep på individers økonomiske livsgrunnlag er en sofistikert metode for å begrense den demokratiske frihet.

Tanken går raskt til forholdene i det gamle Sovjet under den verste propaganda-tiden. Der var denne type straff vanlig. Dersom en person uttalte seg på tvers av det politisk korrekte, risikerte han både tap av inntekt, inndragelse av eiendom samt å miste livet. Ikke rart folk holdt kjeft.

Dersom et forsvar for minoriteters ytringsfrihet blir kalt en naiv segmentering av fordommer, er det en stor ære å bli beskyldt for nettopp det.

I Europa pågår en bekymringsdebatt for demokratiet som anses å være en skjør styringsform i stadig dårligere forfatning også i Vesten.

Oxford professor Stein Ringen, en av våre mest internasjonalt anerkjente forskere, fremhever dette og viser til Alexis de Tocquevilles poeng om faren for at folkestyret reduseres til et folkemobbens tyranni.

Handlingslammelse blant politikere er bare en av effektene av en slik tendens. Man våger ikke å ta upopulære, men nødvendige beslutninger til fellesskapets beste av frykt for å miste stemmer ved neste valg.

Frankrikes mest kjente filosof Bernard-Henri Lévy, som i sin tid tok et rasende oppgjør med marxismen og forutså dens fall lenge før Berlinmuren faktisk klappet sammen i 1989, fremhever de Tocqueville som en av Europas viktigste tenkere nettopp fordi han i ettertidens lys har fått rett i sine analyser.

Et skrekkeksempel på at folket kan ta alvorlig feil, og bruke sin stemmerett til å fremme det motsatte av frihet, er for øvrig Hitlers maktovertagelse som skjedde midt i et demokratisk land.

Den makta man til enhver tid bør være kritisk til er den som søker å dominere minoriteter og tvinge dem til å godta det til enhver tid rådende majoritetssynet.

Det kan se ut til å herske et rigid meningstyranni i Norge der enhver som ikke representerer den politisk korekte majoritetsoppfatningen, utsettes for represalier som minner mistenkelig om den samme intoleransen man anklager andre for å fremme.

Det som skiller et demokratisk samfunn fra et totalitært, er nettopp retten til å være uenig.

Bergens Tidende 21.9.2008

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×