Påskens budskap, Hanne Herland

Ny-marxismens kulturradikale ideer ødelegger Norge, hør kjent foredrag

 

Herland Report: Ny-marxismens kulturradikale ideer ødelegger Norge: I kjølvannet av farsotten som oppsto rundt foredraget jeg holdt for Bistandsnemda, har talen nå blitt nedlastet av over 60 000 nordmenn på internett.

Legger man til de 34 000 som har sett en rapper folkelige remix på You Tube, har snart hundre tusen nordmenn logget seg inn for å se foredragets angrep på den marxistisk-sosialistiske historieforståelsen som har bidratt til å gjøre Norge til et så religionsfiendtlig land.

Hva kan være årsaken til en slik betydelig interesse for et enkeltstående foredrag?

En av grunnene er at den post-marxistiske ideologi som har rådet i Norge så mange tiår, ikke har maktet å oppnå de samfunnsmessige resultater som ble lovet. Det sosialistiske verdensbildet falmer i takt med stadig voksende medmenneskelige utfordringer som det sekulære samfunn ikke håndterer. For materiell velstand har ikke gjort oss til verdens lykkeligste land.

Det er nå over femti år siden 1968 og studentrevolusjonen som smadret i fillebiter de tradisjonelle verdiene i Europa.

Den ny-marxistiske, såkalte New Left bevegelsen i USA gikk lenger enn marxistene før dem, som ønsket en klasserevolusjon.

New Left 68erne ønsket mer en det, de ville også ha en kjønnsrevolusjon, en revolusjon i familien, i forholdet mellom mann og kvinne, revolusjon mot kirken, revolusjon mot de tradisjonelle europeiske verdiene.  Vi lever i dag i kjølvannet av disses smadring av europeisk kultur.

 

LES MER:

Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge: Herland Report
Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge:  The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Meld deg på nyhetsbrevet her! 

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge:

Motstanden mot den kulturradikale elitens ødeleggende “sannheter” som i dag dominerer offentligheten er voksende i hele Europa.

Med sånær null respekt for tradisjonelle verdier har man brukt mediene som springbrett til å ensrette, samkjøre og totalitært undertrykke de perspektiver som er konservative, religiøse eller tradisjonstro i ulike retninger. Og dette har vært gjort med hensikt.

Studentrevolusjonens far, Herbert Marcuse, foreskrev nettopp intoleranse og diskriminering som metode for å få undertrykket majoritetens oppfatning. Den var jo konservativ, folk var glade i familielivet, ønsket å beholde fellesskapet man fant i kirken, likte tradisjonelle europeiske verdier og syntes nasjonalstaten representerte noe flott.

Dette skulle rives ned ved bruk av undertrykkelse av majoriteten og fremheving av ulike minoriteter. Man har følgelig snakket om “toleranse og respekt”, men praktisert det stikk motsatte.

Høye skilsmisserater, ensidig vekt på selvrealisering, ensomhetsproblematikk, betydelige utfordringer innen psykiatrien, lav respekt for autoriteter, samt den rå seksualiseringen utgjør i dag en reell trussel mot ordenssamfunnet.

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Sosialistenes ukritiske hyllest til moralsk grenseløshet parret med ensidig tro på det vitenskapelig etterprøvbare, har skapt et materialistisk samfunn der empati og solidaritet forvitrer.

I en stat der mennesket har gjort seg selv til gud, er det ikke lenger populært å tenke på sin neste.

For i henhold til funksjonalistiske religionsdefinisjoner er religion mye mer enn de tradisjonelle trosretningene.

Religionsfilosof Paul Tillich betegner religion som ethvert menneskes ytterste anliggende. Slik kan materialismen sees som dyrkelsen av de verdier som kan kjøpes for penger og politiske ideologier som marxisme, nazisme og sosialisme kan klart betegnes som moderne religioner.

Slik ble marxismen født som ateistenes sekulære drøm om å sette mennesket i sentrum for å bevise at den europeiske kulturen ikke trengte troen på en Gud eller tradisjonelle verdier.

Den bestselgende forfatteren Jonah Goldberg påpeker i Liberal Facism at marxismen som politisk ideologi erstattet Gud med staten.

Tankegangen var i grunnholdning marxistisk, ateistisk og anti-Europa. Kirken ble en naturlig motpol, som utover på 1970 tallet ble angrepet for sin konservatisme.

Verdens mest leste bok, Bibelen, var som søppel å regne i øynene på de rabiate ny-marxister som inntok universitetene og implementerte helt nye bøker som studentene skulle lese. Hele den europeiske storhetstid og kultur skulle nå kastes på båten.

 

LES MER:

 

SNy-marxismens kulturradikale ødelegger Norge: om finansmann Christen Sveaas har uttrykt det: Staten ble alles mor.  Marxismen og dens forskjellige avkom: sosialisme, nazisme, kommunisme og fasisme – skulle skape det utopiske klasseløse idealsamfunn der menneskets godhet overvant enhver hindring. Den sosialistiske internasjonalismen skulle føre til en endelig fred på jord.

Slik ville man bevise at Europa ikke lenger trengte de tradisjonelle kulturverdier som hadde sitt utspring i kristen etikk.

 For nazismen var ikke høyreekstrem. Den var venstreekstrem. Populærbegrepet NAZI er forkortelsen for Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland.

Etter den andre verdenskrig har sosialistenes propagandaapparat lyktes godt i å innbille Europas borgere at Hitler var høyreekstrem.

Man har febrilsk forsøkt å viske ut minnet om at den intolerante nazistiske nasjonalismen tilhørte venstresiden.

For høyresidens kapitalisme har fra sin opprinnelse vært knyttet til troen på en sterk individualisme, privat eiendomsrett og konservativ vekt på tradisjonelle verdier slik som hardt arbeid, sparing og reinvestering.

Goldberg minner om at både sosialismen og liberalismen har sitt utspring i marxismens opprør mot tradisjonelle europeiske verdier.

Den franske revolusjon var i seg selv en fascistisk totalitær revolusjon som spilte venstresidens populistiske kort ut til fulle.

De samme som under den franske revolusjon avsatte solkongetidens hoff, ble noen tiår senere regnet for å være verre enn det aristokratiet de fjernet.

Napoleon måtte nærmest redde det franske ”folkestyret” fra deres egen nådeløse og lynsjende voldsspiral.

 

Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge: banner
Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge: The Herland Report offers Independent Cultural Analysis and believes in freedom of speech. Its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics. The Herland Report is founded by Hanne Nabintu Herland, a Scandinavian historian of comparative religions, bestselling author, commentator and TV producer, known from the media for sharp analysis and fearless speech. She was born and raised in Africa, has lived in Europe, South America, in the Middle East, and travelled extensively in Asia.

 

Ny-marxismens kulturradikale ødelegger Norge: Under den franske revolusjonslederen Robespierre, var giljotinene å finne på ethvert gatehjørne i Paris. Annerledestenkende ble avrettet ved den minste mistanke.

Robespierre oppsummerte sin totalitære logikk slik: ”Det er bare to typer mennesker i Frankrike: folket og dets fiender.

Enhver som står imot revolusjonen, må tilintetgjøres.” Tanken om en sterk sekulær, religionsfiendtlig og meningskonform stat der sterke eliter skulle påvirke folket i ”riktig” retning, ble en intolerant sosialistisk kjernetanke som preget en rekke stater i det tyvende århundre.

Respekten for minoriteter var svært lav.

Dagens progressive er dessuten historieløse i sin forakt for kristendom.

Lokale kirker har i historien dannet kjernen i det kulturelle fokuset på solidaritet med de svake, kanskje det mest kristne idealet av alle.

For ikke å snakke om den sosiale ukentlige sammenkomsten som kirken innebar, der man traff venner og bekjente og hadde det hyggelig sammen

I dagens ensomhetskultur der kirkekaffen er avviklet, bor over femti prosent av oss nå alene. Det sosiale fellesskapet forvitrer, og det kan vi takke ny-marxistene for.

Med en høynet respekt for religionens bidrag til europeisk kultur, kan også progressive krefter bidra til å forhindre at Norge forblir et u-land på indre verdier. Link til hele foredraget på VIMEO her. 21.10.10 Dagen

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Western Marxist Liberalism: John Locke Liberalism: Herland Report

Historic Liberalism and Freedom of Choice: Freedom defined as the right to behave responsibly

  At this point in history, the West is leaving behind its belief in classical, …

Russia Christian Revival: Herland Report

Russia Christian Revival: How Communist Totalitarianism created religious revival in Russia

  As the United States now openly embraces the Marxist Cancel Culture with its fervent …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×