The Marxist mistake: A meaningful life: Hanne Nabintu Herland Report

Corona trenden gir fokus på nasjonalstaten: Norge og kirken som kulturbygger

 

Herland Report: Sommeren har vært fantastisk i Norge med nasjonalt fokus og besøk til norske kirker. Utover høsten vil det komme mange artikler om dette temaet, ettersom Corona krisen viser at trendene fører til at nasjonalstaten får et nytt fokus i Vesten.

I flere år har Herland Report fokusert på den økende splittelsen i USA, med artikler og intervjuer som har belyst dette fra ledende amerikanske intellektuelle, forfattere, tidligere CIA og NSA direktører, Judicial Watch direktører og folk tett opp til Det Hvite Hus.

Det har vært en stor internasjonal suksess som høyt overgikk våre forventinger da jeg først varslet teamet om at vi kom til å fokusere på USA.

Selv om vi nå har en stor følgerskare i det urolige USA, med tette bånd til ledende intellektuelle der, særlig som følge av det som nå er oppe i dagen for alle: splittelsen innad i USA, vil vi nå også returnere til mer hjemlige trakter.

I tiden fremover vil vi også beskrive den kommende trenden med vekt på nasjonalstatens betydning i Europa.

Når USA svekkes, vil Europa naturlig nok måtte styrkes ettersom amerikanerne har nok å gjøre på hjemmebane.

 

Lom Dahle Kirke, kirken som kulturbygger, Hanne Nabintu Herland Report
Lom eller Dahle stavkirke er viet til Olav den Hellige og er en fantastisk opplevelse å besøke, definitivt en av sommerens høydepunkt. Tenk hva kirkene betød som sosialt samlingspunkt for bygd og lokalt fellesskap, det var navet i hele den sosiale struktur med søndagen som høytidsdag. Kirkene var og er også viktige kulturbygg, verdiskapere, mektige historiebærere og åndelig sentrum.

 

Norske kirker som nasjonale kulturbærere

 

Ett av resultatene av Corona krisens økonomiske nedgang er at nordmenn nå “tvinges” til å gjenoppdage sine egne land, reise rundt i Norge og vekke til live gleden over landet vårt.

I mange år har vi reist til fremmede steder, Thailand, Afrika, USA – nå står Norge i fokus. Sommeren har vist at titusenvis har besøkt norske fjelltopper, tatt inn på hyggelige hoteller i Norge, hatt ferien sin her. Norge får en ny, norsk oppvåkning. Resultatene av dette skal bli spennende å følge.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Sentralt for meg har kirkene stått denne sommeren. Vi tenker ofte ikke over hvor sentrale kirkene i landet er for kulturbygging og nasjonsbygging.

I en tid der Corona tvinger alle til å bruke tid i egne land blir resultatet at vi oppdateres på nasjonalstatens betydning, i kjærlighet til vårt eget land.

Over ser du Lom eller Dahle kirke, som er en påbygget stavkirke viet til Olav den Hellige og er en fantastisk opplevelse å besøke, definitivt en av sommerens høydepunkt.

 

Kirken som lokalt sosialt fellesskap 

 

Tenk hva kirkene betød som sosialt samlingspunkt for bygd og lokalt fellesskap, det var navet i hele den sosiale struktur med søndagen som høytidsdag.

Kirkene var og er også viktige kulturbygg, verdiskapere, mektige historiebærere og åndelig sentrum. Hele Norges storhet og kultur er på en måte samlet i disse fantastiske, sentrale byggene med spir som strekker seg høyt over alt annet.

Lom stavkirke, en av de største i landet, er fra perioden 1160 til 1200 og ligger usedvanlig staselig og vakkert til i Innlandet fylke.

Kirkene var det sosiale navet i samfunnet der folk traff hverandre, der unge møtte eldre, der man pyntet seg og gikk til kirke som høytidsdag.

Kirken var nasjonsbyggende der nasjonale verdier ble omtalt og samhold og solidaritet befestet i lokalsamfunnet.

 

Lærdalsøyri Hauge kirke, Lærdal, Innlandet, Hanne Nabintu Herland Report
En av de mange stedene vi har besøkt er Lærdal og Lærdalsøyri, stedet der tidlig vikingene skipet ut metaller og varer ettersom danskene kontrollerte Viken. Dette er Harald Hårfagre rike og en av Norges vakreste bygder. Lærdal Hauge kirke er en langkirke bygget i tre fra 1868, i Vestland fylke som smykker Lærdalsøyri med sine majestetiske spir som peker opp mot himmelen. Dette til minne om at verden er mer enn bare det fysiske og at det materielle kun er en liten del av vår komplekse åndelige verden.

 

Kirken som kulturbærer i vanskelige tider

 

Kirken var kulturbærer med vekt på de ti buds etikk, at vi skulle behandle hverandre med respekt, kirkens budskap skapte reformatorer og prester som grunnla velferdssamfunnet med tanke på de svake i blant oss.

 

LES OGSÅ:

 

Det er kanskje den mest sentrale verdien i kristen tenkning, som også var opprinnelsen til menneskerettigheter og vekten på menneskeverd for alle som ideal.

Religionsfriheten og ytringsfriheten sto her sentralt. Vi står nå midt i en nasjonal oppvåkning rundt hvilket fantastisk land Norge er og hvor glade vi kan være for at vi har våre historiske røtter nettopp her.

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×