De norrøne mytene og vikingtid, Fryktløse Nordmenn, Herland Report

De norrøne mytene beskriver det fysiske og metafysiske – Vegard Solheim

 

Herland Report: Våre myter kan være både forvirrende og mysteriebelagte for de aller fleste. De kan fremstå som dunkle og abstrakte historier fra en annen tid, uten særlig større utbytte enn en historie, ofte uten en forventet og lykkelig slutt.

De preges ofte av mer eller mindre obskøne relasjoner, mellom merkelige rolleinnehavere, ofte med rare og ukjente navn. De kan fremstå som voldsomme, og tildels meningsløse ved første øyekast, for et utrent øye, skriver Vegard Solheim som leder Odelsarven.com.

About the author

Vi fokuserer på tidlig norsk historie og norrøn tro. I den forbindelse publiserer vi innlegg som vektlegger informasjon om dette. Artikkelforfatter er Vegard Solheim, som i mange år har studert norsk historie og leder nettstedet Odelsarven.com der du finner en rekke interessante artikler som belyser norrøn tid og vikingtid.

 

Herland Report kommenterer: Fryktløse Nordmenn er TV serien som hyller vikingtid og norsk ekspansjon, kristningen av Norge og vår storhetstid. Vi snakker ofte om andre kulturer, men ikke fullt så mye om vår egen kulturelle arv.

Herland Report nett-TV serien “Fryktløse Nordmenn” handler nettopp om denne ekspansive fasen i norsk historie, vikingtiden. Mange glemmer historien, men den er viktig for å forstå nåtiden.

Den ble først sendt høsten 2017 og ble sett på YouTube av flere hundre tusen nordmenn, samt omtalt og diskutert i en rekke medier.  Se den igjen her.

 

Fryktløse Nordmenn, norrøn tid, Herland Report
The Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud når millioner årlig. Det er en god portal der du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Se TV serien Fryktløse Nordmenn i 8 deler her.

 

Det å beskrive kortfattet hva alle våre mer eller mindre kjente myter handler om, er umulig uten å gå i dybden på hver enkelt av dem.

Men, som en fellesnevner i dem alle, kan vi si at mytenes personifiserte guder, jotner, dverger, dyr, andre vesener og gjenstander, forteller om helt konkrete, fysiske og metafysiske hendelser i vår verden – eller rettere sagt, i vår natur.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Personifiseringer er gjennomgående i våre myter, og deres rolleinnehaveres navn rommer selve betydningen av naturkreftene, deres attributter og prosesser.

Personifiserte, tvekjønnede og kjønnsdelte krefter virker i mytene sammen, og skaper liv gjennom grunnelementene – akkurat som de personifiserte naturkreftene og deres attributter representerer i det virkelige liv.

 

Fryktløse Nordmenn TV serie om vikingtiden, Herland Report
Glimabryter og ekspert på norrøn tro, Lars Magnar Enoksen i studio med Hanne Herland under innspillingen av Fryktløse Nordmenn.

 

De handler om vaner, æser, jotner og fruktbarhetsguder- og gudinner, deres samhandling og virke, der alle representerer reelle, konkrete og kjente naturkrefter.

Disse prosessene og elementenes samhandling gjennom allianser, strid og andre relasjoner akkumuleres i naturens og kosmos ordens- og kaoskrefter, til alle skapningers gang eller ugagn.

Mytene handler om anekult, fruktbarhetskult, ættens tilknytning til blod og jord, og evig gjenfødelsessyklus.

De forteller om kosmiske, jordlige, elementbaserte og menneskelige opphavs- og fruktbarhetsprosesser, på makro og mikronivå.

Akkurat som treets løv visner og dør på høsten, faller ned, nærer jorden, så nye løv springer ut etter vinteren.

Eksemplene er mange. Myten om Balders død, handler om naturens reinkarnasjon og vår sesongsyklus, akkurat som hele Voluspå gjør det.

De beskriver alle deler av den sykliske verdensordningen. Mytene om Odins mange reiser, bak mange masker og navn, til ulike heimer – forteller om menneskelige og åndelige reiser og oppnåelser.

 

Fryktløse Nordmenn TV serie om vikingtiden, Herland Report
Fryktløse Nordmenn TV serie om vikingtiden, Herland Report. Her med Georg Olafr Reydarsson, vikinghøvding i Sogn.

 

Mytene om Thors reiser og bedrifter, ofte sammen med Loke, forteller om naturfenomener – kosmiske og jordlige, om elektrisitet, gravitasjon, ild, jord, metaller og ordenens rekkefølge. Frøys, om ættearven, fruktbarheten, menneskers tilknytning til slekt, odel, blod og jord.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Overtro finnes ikke i våre myter. De gjenforteller på mesterlig eventyrvis en imponerende kunnskapsbredde- dybde og mengde.

De er utformet i en fantastisk fortellerkunst, som har muliggjort at de har kunnet bli gjenfortalt muntlig og blitt memorert rundt bålet.

De har derigjennom levd, virket og blitt kultivert blant vårt folk i tusenvis av år.

Mer om artikkelforfatter Vegard Solheims arbeid er å finne på Odelsarven.com

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Auguste Comte and Modern Science: The denial of the Metaphysical Dimension and Auguste Comte

Auguste Comte and Modern Science: The denial of the Metaphysical Dimension

  Today many views “modern science” and “empiricism” – the practice of basing theories on …

Mental Health: The Meaning of Life: Herland Report

Mental Health: The importance of Moral Standards and Self-Discipline

  Reflection on how the spiritual dimension affects our practical lives is more important than …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×