Usman Mohammad Rana Gold

Den intellektuelle konservatismens nye stemmer – Mohammad Usman Rana

 

Herland Report: Det er en skrikende mangel på intellektuell konservatisme i Norge. Partiet Høyre vil liberalisere og sentralisere, men hvor er fokuset på Lars Roar Langslets konservatisme? Dr. Mohammad Usman Rana etterlyser dette i artikkelen under:

Den nye konservatismen bør våge å utfordre det verdiliberale hegemoniet – der eksempelvis kritikk av undervisning av barn i radikal kjønnsideologi i skolen utløser liberalt ramaskrik, skriver Norges ledende muslimske konservative kommetator, Dr. Mohammad Usman Rana, først publisert på Verdidebatt.

[pullquote]Til og med i det såkalte konservative partiet Høyre er det lite konservatisme å spore etter Inge Lønning og Lars Roar Langslet. Det er et tomrom hva gjelder intellektuell konservatisme.[/pullquote]

De siste tiårene har vestlig konservatisme for det meste dreid seg om økonomisk politikk, markedsliberalisme og kampen mot kommunismen.

Dessuten har de liberalkonservative i Vest-Europa for det meste adoptert venstresidens kulturradikale frihetsidealer og redusert konservatismen til mindre statlig styring og styrking av privat sektor.

Til og med i det såkalte konservative partiet Høyre er det lite konservatisme å spore etter Inge Lønning og Lars Roar Langslet. Med andre ord er det et tomrom hva gjelder intellektuell konservatisme.

Mohammad Usman Rana Herland Report
Mohammad Usman Rana er en kjærkommen gjest hos Herland Report, her i studio i Oslo. Se hans programmer blant annet her og her og fra vår internasjonale seksjon der vi har de fleste programmene våre, her.

 

USA

 

[pullquote]De siste tiårene har vestlig konservatisme for det meste dreid seg om økonomisk politikk, markedsliberalisme.[/pullquote]

Derfor er det befriende å følge den pågående diskusjonen om konservatismens skjebne i USA.

Diskusjonen om amerikansk konservatisme har fått ny aktualitet og giv etter at Donald Trump ganske effektivt har tatt livet av verdikonservatismen på amerikansk høyreside.

Det er spesielt relativt unge katolske intellektuelle fra akademia og media som leder an i debatten om konservatismen og hvordan strømningen skal defineres i fremtiden.

New York-Post-redaktøren Sohrab Ahmari, Harvard-professoren Adrian Vermeule samt sistnevntes kolleger Patrick Deneen fra Notre Dame-universitetet og Robert P. George fra Princeton er i særdeleshet toneangivende.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Liberalt hegemoni

 

Ahmari har i det konservative amerikanske tidsskriftet First Things skrevet om den nye, intellektuelle konservatismen under tittelen «The New American Right».

Her løfter han frem ideer som han og de andre nevnte tenkerne mener bør gjennomsyre amerikansk høyreside.

Han tar et oppgjør med ideen om grenseløs individuell frihet og uregulert kapitalisme som konservative pilarer.

[pullquote]De liberalkonservative i Vest-Europa for adoptert venstresidens kulturradikale frihetsidealer og redusert konservatismen til mindre statlig styring og styrking av privat sektor.[/pullquote]

Isteden fremholder han at det er på tide for konservative å snakke om familienes rettigheter, lovfestet fridag hver uke, den sunne, konservative refleksen som sier at all utvikling ikke er positiv og behovet for generell grensesetting – også i møte med materialismen.

Den nye konservatismen bør våge å utfordre det verdiliberale hegemoniet – der eksempelvis kritikk av undervisning av barn i radikal kjønnsideologi i skolen utløser liberalt ramaskrik.

Men, som Ahmari skriver, skaper det ofte bare hysteri når liberalismens sannheter blir gjenstand for saklig diskusjon, fordi i dagens debattmiljø fungerer liberalitet dessverre som et argument i seg selv.

 

Sekstiåtter-mentalitet

 

I likhet med Patrick Deneen kritiserer Ahmari også forståelsen av begrepet frihet. Kan frihet virkelig defineres som at mennesket følger sine instinkter på et tilnærmet grenseløst vis?

Eller oppnås frihet når mennesket frigjør seg fra menneskelige appetitter og viser ansvarlighet i møte med familien og samfunnet?

En av ganske få europeiske eksponenter for den intellektuelle konservatismen er britiske Sir Roger Scruton.

Symbolsk nok omfavnet han konservatismen i Paris i 1968, da han observerte at middelklasse-ungdommer ramponerte byen som ledd i deres hat for tradisjoner, institusjoner, normer og orden. En sekstiåtter-mentalitet vestlig høyreside har til dels har internalisert.

 

Herland Report banner
The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcast has millions of viewers. Founded by Scandinavian historian of comparative religions and author Hanne Nabintu Herland, we feature leading intellectuals, authors and activists from across the political spectrum. Subscribe to YouTube interviews here!

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

TV Interview with Reginald Davis: War on the Working Class: Herland Report

TV Interview with Reginald Davis: War on the Working Class, moral crisis

  Herland Report: TV Interview with Reginald Davis: War on the Working Class: Herland Report …

New Left total disaster: Herland Report

The Western culture of Suicide: How can we find peace?

  Herland Report: Quest for inner peace in a culture of Suicide: The West is …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close