Fascisme ny tid

Skjult fascisme infiserer alt politisk liv i Norge – Ola Tunander

 

Hanne Nabintu Herland: Dr. Ola Tunander, tidligere forskningsprofessor ved institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo var blant de få som stilte seg kritisk til Libya krigen i 2011, da et unisont mediekorps hyllet krigen.

Libya krigen ville bringe “fred og demokrati” til Libya, i dag ser vi at det stikk motsatte skjedde. Likevel tas bredden av dette ikke opp i de samme mediene, som tok så feil den gangen.

Spørsmålet blir: Hvorfor er mediene så konsensusorientert? Hvorfor tenker alle i takt og frykten for å bryte med mengden så stor?

Det forringer kvaliteten på det som skrives, og resulterte i at Libyakrigen støtte på bemerkelsesverdig liten motstand i Norge. “Alle i media” var enige om at krigen var en god ide.

Selv skrev jeg en lang rekke artikler i Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen og mange andre aviser der jeg igjen og igjen advarte mot den arabiske våren og Libya krigen.

Men konsensuspresset er enormt i norske medier, det finnes omtrent ikke redaktører som våger å bryte med det rigide meningstyranniet.

Resultatet er at “alle mener og skriver” omtrent det samme, og samtlige hyllet den arabiske våren.

Les Dr. Ola Tunanders treffende og høyst leseverdig kronikk i Ny Tid, “Den nye fascismen”: Vi er flere som risikerer å bli stemplet som konspirasjons­teoretikere hvis vi stiller spørsmål ved såkalte vedtatte sannheter – uansett hva fakta sier eller hva historien burde ha lært oss.

 

skjult fascisme
Det klassiske konsensustyranni: Fascismen. sansconsessiontv. Skjult fascisme.

 

Hans poeng tar utgangspunkt i bråket rundt Ny Tids redaktør, Truls Lie, som skrev i fjor skrev et par linjer på sin private Facebookside om hva som muligens kunne ligge bak hendelsene den 11. september 2001.

Altså, andre forklaringer enn de vi har blitt presentert for i pressen – der vi, i kjølvannet av Libyakrigen, jo er klar over at en lag rekke løgner stadig presenteres.

Lie ble kort tid etterpå angrepet i både VG, Dagens Næringsliv og Dagbladet for «lefling med konspirasjonsteorier». Tunander skriver:

Problemstillinger som var selvfølgelige å diskutere i media og selv i USAs kongress på 70-, 80- og 90-tallet – om amerikanske statskupp, narkotikahandel, terrorisme og mord på politikere («US Select Committee on Assassinations» og «Iran–Contras-affæren») – kan nå ikke lenger snakkes om, men kalles i stedet “konspirasjonsteorier”.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kritikk av amerikanske eller britiske illegale metoder (fra slavehandel og kolonialisme) blir redusert til det samme.

Vi har fått et samfunn der ingen tør å reise kritikk, og jo mer sentral posisjon en eventuell kritiker har, desto hardere blir angrepene. Dette er en form for skjult fascisme som infiserer alt politisk liv.

På 1930-tallet beskrev svenske aviser Adolf Hitler som en «normal politiker» som skulle redde Tyskland – Sveriges beskyttermakt. De samme avisene skulle senere karakterisere George W. Bush og Hillary Clinton på samme måte og støtte deres kriger i Irak og Libya.

På 30-tallet ble min mor nektet av min bestefar å gå på offiserball fordi det var så mange nazister der. Det samme var tilfellet blant akademikerne.

På universiteter, blant offiserer og embetsmenn så vel som i media var det mange tysklandsvenner.

I 1939 var det forsvarssjefen, general Olof Thörnell, som ledet den svenske delegasjonen til Berlin for å gratulere Der Führer på hans 50-årsdag. Enkelte skrev allerede da om tyske konsentrasjonsleirer, men dette var kun marginale røster.

I dag ville vi ha kalt disse «konspirasjonsteoretikere». Journalister og akademikere kunne ikke forestille seg at Tyskland – den store kulturnasjonen – kunne gjøre seg skyldig i slike uhyrligheter.

Når vår beskyttermakt USA i dag begår folkemord, terrorisme eller starter krig, eller når Frankrike, Storbritannia og USA går inn i væpnede konflikter i allianse med libyske islamister med røtter i Al Qaida, nekter vi å ta fakta inn over oss.

Det britiske parlamentets utenrikskomité kom med hard kritikk av bombingen til støtte for islamistene, men dette tør vi ikke engang å nevne.

 

FLERE ARTIKLER:

 

skjult fascisme
Photo: Contretemps.

 

About the author

Dr. Ola Tunander var senior forsker og Research Professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO) frem til 2016. I dag, Research Professor Emeritus tilknyttet PRIO. Tunander har skrevet en rekke bøker og artikler om utenriks- og geopolitikk, den kalde krigen, militærstrategi og PSYOP. Boken Libya. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat er tilgjengelig i bokhandler.

 

THOUSANDS SUBSCRIBE TO OUR WEEKLY NEWSLETTER AND TV SHOWS. Follow the trend and be one of them, and SHARE the articles:
Thanks so much for reading! More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around!

Check Also

The 9/11 Official Story Crumbles:  Herland Report

The 9/11 Official Story Crumbles, read Thierry Meyssan’s ground breaking analysis

  Herland Report: The 9/11 Official Story Crumbles: By challenging the official version of the 9/11 …

WND features New Left Tyranny: National Socialism Nazism was SOCIALIST State Control #NAZI, Hanne Nabintu Herland Report

WND features New Left Tyranny: National Socialism (official term for Nazism) was Socialist State Control #NAZI

Herland Report: WND features New Left Tyranny: National Socialism, the official term for Nazism was a socialist …

The level of censorship is all-time high, do like thousands of others and SUBSCRIBE to our Newsletter here!

EU law requires cookies. By continuing to use this site, you agree to this. more information

EU law requires cookies for the best browsing experience. If you continue to use this website or click "Accept", you are consenting.

Close