Herland Report Newsletter
Fascisme ny tid

Skjult fascisme infiserer alt politisk liv i Norge – Ola Tunander

 

Hanne Nabintu Herland: Dr. Ola Tunander, tidligere forskningsprofessor ved institutt for fredsforskning (PRIO) i Oslo var blant de få som stilte seg kritisk til Libya krigen i 2011, da et unisont mediekorps hyllet krigen.

Libya krigen ville bringe “fred og demokrati” til Libya, i dag ser vi at det stikk motsatte skjedde. Likevel tas bredden av dette ikke opp i de samme mediene, som tok så feil den gangen.

Spørsmålet blir: Hvorfor er mediene så konsensusorientert? Hvorfor tenker alle i takt og frykten for å bryte med mengden så stor?

Det forringer kvaliteten på det som skrives, og resulterte i at Libyakrigen støtte på bemerkelsesverdig liten motstand i Norge. “Alle i media” var enige om at krigen var en god ide.

Selv skrev jeg en lang rekke artikler i Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen og mange andre aviser der jeg igjen og igjen advarte mot den arabiske våren og Libya krigen.

Men konsensuspresset er enormt i norske medier, det finnes omtrent ikke redaktører som våger å bryte med det rigide meningstyranniet.

Resultatet er at “alle mener og skriver” omtrent det samme, og samtlige hyllet den arabiske våren.

Les Dr. Ola Tunanders treffende og høyst leseverdig kronikk i Ny Tid, “Den nye fascismen”: Vi er flere som risikerer å bli stemplet som konspirasjons­teoretikere hvis vi stiller spørsmål ved såkalte vedtatte sannheter – uansett hva fakta sier eller hva historien burde ha lært oss.

 

skjult fascisme
Det klassiske konsensustyranni: Fascismen. sansconsessiontv. Skjult fascisme.

 

Hans poeng tar utgangspunkt i bråket rundt Ny Tids redaktør, Truls Lie, som skrev i fjor skrev et par linjer på sin private Facebookside om hva som muligens kunne ligge bak hendelsene den 11. september 2001.

Altså, andre forklaringer enn de vi har blitt presentert for i pressen – der vi, i kjølvannet av Libyakrigen, jo er klar over at en lag rekke løgner stadig presenteres.

Lie ble kort tid etterpå angrepet i både VG, Dagens Næringsliv og Dagbladet for «lefling med konspirasjonsteorier». Tunander skriver:

Problemstillinger som var selvfølgelige å diskutere i media og selv i USAs kongress på 70-, 80- og 90-tallet – om amerikanske statskupp, narkotikahandel, terrorisme og mord på politikere («US Select Committee on Assassinations» og «Iran–Contras-affæren») – kan nå ikke lenger snakkes om, men kalles i stedet “konspirasjonsteorier”.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Kritikk av amerikanske eller britiske illegale metoder (fra slavehandel og kolonialisme) blir redusert til det samme.

Vi har fått et samfunn der ingen tør å reise kritikk, og jo mer sentral posisjon en eventuell kritiker har, desto hardere blir angrepene. Dette er en form for skjult fascisme som infiserer alt politisk liv.

På 1930-tallet beskrev svenske aviser Adolf Hitler som en «normal politiker» som skulle redde Tyskland – Sveriges beskyttermakt. De samme avisene skulle senere karakterisere George W. Bush og Hillary Clinton på samme måte og støtte deres kriger i Irak og Libya.

På 30-tallet ble min mor nektet av min bestefar å gå på offiserball fordi det var så mange nazister der. Det samme var tilfellet blant akademikerne.

På universiteter, blant offiserer og embetsmenn så vel som i media var det mange tysklandsvenner.

I 1939 var det forsvarssjefen, general Olof Thörnell, som ledet den svenske delegasjonen til Berlin for å gratulere Der Führer på hans 50-årsdag. Enkelte skrev allerede da om tyske konsentrasjonsleirer, men dette var kun marginale røster.

I dag ville vi ha kalt disse «konspirasjonsteoretikere». Journalister og akademikere kunne ikke forestille seg at Tyskland – den store kulturnasjonen – kunne gjøre seg skyldig i slike uhyrligheter.

Når vår beskyttermakt USA i dag begår folkemord, terrorisme eller starter krig, eller når Frankrike, Storbritannia og USA går inn i væpnede konflikter i allianse med libyske islamister med røtter i Al Qaida, nekter vi å ta fakta inn over oss.

Det britiske parlamentets utenrikskomité kom med hard kritikk av bombingen til støtte for islamistene, men dette tør vi ikke engang å nevne.

 

 

skjult fascisme
Photo: Contretemps.

 

About the author

Dr. Ola Tunander var senior forsker og Research Professor ved Institutt for fredsforskning (PRIO) frem til 2016. I dag, Research Professor Emeritus tilknyttet PRIO. Tunander har skrevet en rekke bøker og artikler om utenriks- og geopolitikk, den kalde krigen, militærstrategi og PSYOP. Boken Libya. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat er tilgjengelig i bokhandler.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report TV banner for YouTube

Check Also

The conservative philosopher Edmund Burke: Edmund Burke and Modern Conservatism: Hanne Nabintu Herland edmund burke

The Conservative philosopher Edmund Burke: We need to resist the passionate calls for revolution

  One of Great Britain’s most important politicians and philosophers was Edmund Burke. Burke spent …

The Search for meaning: Hanne Nabintu Herland in studio.

The search for meaning beyond Materialism

  In the West, many now search for the meaning of life but fail to …