Herland Report Newsletter
Walid al Kubaisi på Herland Report

Herland Report nett TV med 150 000 YouTube views på to uker

Herland Report: Det er en utrolig hyggelig suksess, langt over all forventing, som sier mye om at mange ønsker “den gode samtalen” tilbake.
Se Norges fremste intellektuelle i Midtøsten spørsmål, Walid Al-Kubaisi, snakke om den politiske islamismens fremtok i Europa og ønske om å overta hegemoniet i Europa.
 

Al-Kubaisi er selv kulturelt sett muslim og han setter skarpe skillelinjer mellom tradisjonell islam som verdensreligion og den sunni-ekstremistiske wahhabi formen som bidrar til så mye terror i verden.Dene sunni-ekstremismen infiserte først hele Midtøsten og står nå midt i en gedigen misjonsvirksomhet rettet mot Europa. Paradoksalt nok støttes jo Saudi Arabia av vestlige krefter, så her er det god grunn til bekymring.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report TV banner Newsletter

Check Also

How the Left redefined History: Voltaire, hailed as apostle of tolerance was not tolerant at all

How the Left redefine History: Voltaire, hailed as apostle of tolerance was not tolerant at all

The elites that controls the media, the universities, and the publishing houses write history. They …

The Ruthless Strategy of Persecuting the Orthodox Church in Ukraine may Backfire

The Ruthless Strategy of Persecuting the Orthodox Church in Ukraine may Backfire

    As the Ukrainian government is now engaged in a militant atheist Soviet Union …