JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland

TV serien Jerusalem med Hanne Nabintu intervjuer ledende stemmer i Midtøsten

 

Herland Report:  Herland Report: Dokumentaren i ti deler, “Jerusalem med Hanne Nabintu Herland” omhandler hvordan intellektuelle, aktivister og forskere i Midtøsten ser på Vesten og vårt engasjement i krigene i Midtøsten.  

Herland samtaler med kjente professorer, forretningsmenn, statsmenn og diplomater om alt fra vestlig medias unyanserte blikk på Midtøsten og forfølgelsene mot de arabiske kristne. Serien eies av Herland’s ConCerva 50 % og Visjon Norge.

Serien viser nye perspektiver på gamle konflikter, sett fra den konservative vinkelen, et perspektiv vi sjelden hører fra i norske medier.

Hvorfor tar Vesten så ofte feil i sine analyser av hva som egentlig skjer i Midtøsten?

Hva skal til for at vi kan bidra med fred og ikke mer uro?

Hanne Nabintu Herlands TV-suksess «Jerusalem» ble også sendt på CBN i USA, etter suksess i Norge og sending i Sverige.

– Jeg er veldig glad for den internasjonale suksessen, sier forfatter og historiker Hanne Nabintu Herland til Norge IDAG.

Nabintu Herland viser hvordan ledende personer i Midtøsten ser på vestlig arroganse, bistandsindustrien i Gaza, den feilslåtte arabiske våren og mangelen på respekt for Israel og intern politikk i regionen.

 

Se TV serien “Jerusalem med Hanne Nabintu Herland” om igjen på YouTube, Herland Report her. Den foreligger i ti programmer og eies av Herland via ConCerva 50 % i samarbeid med Visjon Norge 50 %. I seriens løp får du møte en rekke kjente konservative ledere som forklarer sitt syn på situasjonen i Midtøsten. TV serien ble også vist i USA.

 

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
I TV serien “Jerusalem med Hanne Nabintu Herland” ønsket Herland å vise en annen side av Midtøsten enn den vi vanligvis hører om i våre sensurerte medier. I møtet med konservative stemmer, får vi et helt annet inntrykk av Israel enn det vi ofte hører om i norske medier.

 

Vi vektlegger perspektiver som vi vanligvis ikke hører mye om i våre liberale medier, håpet er at ny informasjon kan bidra til øket forståelse og nyansering i synet på regionen.

Alt dette presenteres i 10 episoder fra Midtøstens vakre og mangfoldige landskap.

Etter å ha reist i mange år i Midtøsten og sett mangfoldigheten blant folkeslagene der, ønsket jeg å lage en TV serie i 10 episoder som reflekterte denne pluraliteten og viste respekt for både ulike muslimske grupper, jøder, kristne og andre, sier hun.

Som oftest, hører vi kun perspektivene til de liberale eller til palestinere. Denne serien tar for seg en annen virkelighetsoppfatning og ser utfordringene fra de konservative jødenes ståsted, forklarer Herland.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. – Jeg valgte intervjuobjekter som har noe uvanlig å si. Perspektiver vi vanligvis ikke får høre, sier hun.  Det er den første i en rekke programmer som vil komme i årene fremover. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland er godt fornøyd med sin debut som TV produsent.

– Gjennom serien har jeg vært opptatt av å gi nordmenn innsyn i viktige sider ved en internasjonal konflikt ved å bidra med andre stemmer og annen informasjon enn det som vanligvis slipper igjennom Norges politisk korrekte nåløye, forteller Hanne Nabintu Herland.

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland.

 

Serien kommer også på engelsk og en ledende TV kanal i USA har allerede vist interesse. Hun har gitt sentrale konservative personligheter i Midtøsten lov til å snakke om hvordan de ser på Vesten, og hva vi gjør feil.

– Jeg valgte intervjuobjekter som har noe uvanlig å si. Perspektiver vi vanligvis ikke får høre, sier hun. Ensidigheten i mediene er et betydelig problem, hevder hun, som gjør at vi ofte kun får høre en side av en sak. Derfor lagde jeg Jerusalem serien.Det er den første i en rekke produkter som vil komme fra meg i årene fremover..

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

[pullquote]Som oftest, hører vi kun perspektivene til de liberale eller til palestinere. Denne serien tar for seg en annen virkelighetsoppfatning og ser utfordringene fra de konservative jødenes ståsted.[/pullquote]

Det kategoriske skillet mellom «oss» og «dem» preger den norske diskursen, hvor våre gode egenskaper og handlinger fremheves, mens våre dårlige egenskaper og handlinger nedtones.

Samtidig demoniseres både muslimer og andre land, hevder hun og sier at dette skaper ikke et nyansert syn på regioner som er fremmede for oss.

Derfor valgte Nabintu denne gang å la «dem» få snakke. – Jeg valgte konservative intervjuobjekter som har noe uvanlig å si – Perspektiver som vanligvis ikke omtales, forteller Herland.

Det skal jeg sikkert få masse kritikk for i norsk presse, som jo er notorisk på jakt etter å vrenge på bildet og frembringe noe negativt.

I serien “Jerusalem” har seerne dermed fått høre kritikk av Vestens naive syn på «Den arabiske våren», og om hva som skal til for at Norge blir positive bidragsytere i konfliktområder heller enn at vi bidrar til å støtte totalitære krefter i regioner som Midtøsten.

 

 

Hanne Herland report
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. Meld deg på her. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

Etterlyser ydmykhet og respekt for forskjellighet

 

JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland. Serien “Jerusalem” beskriver et helt annet sted enn den konfliktfylte byen som blir tegnet i media. Herland er en bereist kvinne, men byen Jerusalem er uten tvil hennes favorittdestinasjon.

– På en radius av noen få kilometer møter du en hel verden av mangfoldighet. Jerusalem preges av en markant fred, og folk er hyggelige! Man strekkes mot historiens spennende reise, og kan gå mellom arkeologiske funn som er flere tusen år gamle, forteller Herland.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Hun har reist og arbeidet i denne regionen i mange år. Ikke minst er hun godt kjent på Vestbredden og har jobbet med både jordansk semittiske og arabiske kristne der.

Nabintu Herland forteller om en virkelighet fjernt fra den vi vanligvis får presentert, og etterlyser en ydmykhet og respekt for andre nasjoners suverenitet.

– Vi trenger å lytte til de som bor i Midtøsten før vi turer frem og kjøper oss velvilje gjennom å gi bort milliarder av kroner til én part i konflikten, slik Norge har gjort.

Israel har ikke alltid rett, overhodet ikke, men uretten blir så markant når det omtrent kun er den ene siden av konflikten som belyses.

– Robert McNamara uttrykte nettopp at dette var USAs største feil i Vietnam. Han snakker om det i dokumentaren The Fog Of War, at feilen var at man ukritisk gikk inn og støttet den ene siden i en konflikt. Vi støtter Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene og er svært, jeg vil si ekstremt kritiske til Israel.

I dag har Norge mistet  sin anseelse som fredsmegler, ikke minst fordi vi etter hvert tok så skarpt parti for dene ene parten i en konflikt.

 

Jerusalem med Hanne Nabintu Herland
TV serien “Jerusalem med Hanne Nabintu Herland” gir innblikk i hvordan konservative miljøer i Midtøsten ser på tidens konflikter, kultur, spenningene mot Europa og den voksende jihadismen som sprer seg så raskt, både i muslimske såvel som vestlige miljøer.

 

Ikke minst er den store korrupsjonen blant palestinske ledere et problem. Samme hvor mange milliarder vi gir, ser det like grusomt ut på Vestbredden og i Gaza.

Hva brukes pengene til? De kommer i hvert fall ikke befolkningen der til gode. Yassir Arafat døde som milliardær. Hvordan ble Arafat milliardær? Ingen stiller spørsmål, sier hun.

Hanne Nabintu Herland håper serien “Jerusalem” kan bidra til på lengre sikt å skape en bredere forståelse for Midtøstens kompleksitet blant nordmenn. For gjennom forståelse skapes kompromisser og fred. Artikkelen ble først publisert 22. juni, 2015.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Alarm av Hanne Nabintu Herland: Foto TV2

Friedrich Hayek, The Road to Serfdom and how the West is returning to Feudalism

  Elon Musk recently suggested the reading of the 1944 book by Friedrich Hayek, The …

TV Interview: Racial awareness weakens America - Woodley Auguste

Censorship exists to prevent intellectuals from challenging existing institutions

  Censorship rears a beastly new head in every era. For “corrupting the minds of …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×