TV intervju med Brita Møystad Engseth: Hvorfor kan vi ikke få lov til å være forskjellige og se verden ulikt? Hanne Nabintu Herland Report

TV intervju med Brita Møystad Engseth: Hvorfor kan vi ikke få lov til å være forskjellige og se verden ulikt?

 

The Herland Report TV: Hanne Nabintu Herland samtaler med NRK filmkritiker, Brita Møystad Engseth diskuteres fragmenteringen i samfunnet og den særdeles sterke trenden at “alt må kategoriseres” inn i kategorien “for eller imot”.

TV intervju med Brita Møystad Engseth: Hvorfor kan vi ikke få lov til å være forskjellige og se verden ulikt? Hanne Nabintu Herland Report

Fordi verden er så pluralistisk, med mange folkeslag, mange hudfarger, mange kjønnsoppfatninger, en lang rekke ulike kulturer, hvorfor skal vi alle presses inn i samme form her i Vesten?

Det virker som om kun en mening er lov. Er ikke det slik de har det i totalitære land?

I dag har det blitt slik at man nærmest må ha et bestemt svar: Er man “for eller imot venstresiden”, “for eller imot muslimer” og så videre?

“Vi har fått større valgfrihet, men samtidig har vi mistet en form for felles identitet,” sier NRK journalist, filmkritiker og herlig menneske, Brita Møystad Engseth om problematikken rundt stigmatiseringen av subgrupper i samfunnet.

Både Engseth og Herland har vært sterkt rammet av behovet for stigmatiseringer, som begge mener sjelden treffer blink.

Folk tror du står for noe du overhode ikke står for, fordi de har lest overskrifter i avisene skrevet av journalister som stigmatiserer.

“Når journalister i aviser nærmest dikter opp ting de mener jeg står for, som jeg overhode aldri har stått for eller mener, blir det jo temmelig håpløst. Mye av det som står oppført som utsagn jeg skal ha sagt, for eksempel, er rett og slett løgn. Folk mister lysten til å delta i norsk offentlig debatt når det er slikt som får florere,” sier Herland.

Hvor stigmatiserer vi så sterkt og hvorfor er vi så imot å vise pluraliteten og nyansene i samfunnet?

Fragmenteringen er økende og vi kategoriserer ofte hverandre inn i båser som ikke stemmer med virkeligheten. Hvordan påvirker dette oss? Og var det bedre før?

Herland Report presenterer en rekke samtaler med NRK journalist, filmkritiker og herlig menneske, Brita Møystad Engseth der vi reflekterer rundt bevisstgjøringen som skal til for å bryte ut av fastsatte mønstre som hemmer livsgleden og reflekterer rundt bevisstgjøringen som skal til for å bryte ut av fastsatte mønstre som hemmer livsgleden.

“I takt med samfunnsutviklingen og den enorme valgfriheten, forsvinner også de overbyggende samtalene”, sier Engseth, “da mister vi forståelsen for hverandre enda mer, man mister forståelsen for andres identitet og deres populærkulturelle uttrykk.”

 

Mengden med identitetspolitiske termer, endeløs valgfrihet og stigmatisering av hverandre bidrar til å svekke samholdet nasjonalt.

“Jeg tenker ofte på fragmentering som en del av dette,” sier Møystad, “du og jeg er jo vokst opp med en TV kanal, tydelige ideologiske partier. Vi legger mye av skylden i dag på sosiale medier og internett, men dette begynte jo enge før det.”

“Den gangen fikk vi jo ikke lov til å velge på samme måten som i dag, og vi ville selvsagt ut av et rigid system, men med fremveksten av kommersielle kanaler fikk vi jo den amerikanske kulturen blåsende inn i stua.”

“Såpeoperaer, reality TV, andre nyheter, andre holdninger, stemmer og konflikter via TV har nok preget oss mye mer enn det vi snakker om i dag. Vi snakker om nettet i dag og at alle sitter på hver sin tue, men vi satt jo på hver vår tue før også, men vi klarte i hvert fall å snakke sammen og hadde noen felles referanser.”

“Mange savner det TV programmet som samlet oss før, når vi gikk på jobb på mandag kunne vi snakke om det vi hadde sett. Noen av verdiene våre har forandret seg med fremveksten av kanalutvalg og kommersielle kanaler på en helt annen måte enn vi hadde forutsett.”

“Det er ikke nødvendigvis så at vi vil tilbake til den tradisjonelle landsbyen der man fant den ene partneren, vi vil jo gjerne få lov til å velge mellom flere partnere.”

“Men fordi vi bygger identitet i relasjon til andre og finner identiteten vår nettopp der, – i relasjon til personer eller bestemte kulturuttrykk – det var lettere å snakke til “nordmenn som nordmenn” den gangen man hadde bare en TV kanal og hadde bare den fellesreferansen.”

“På den tiden så jo alle på TV og seertallene var type en million på et program. Det får man jo ikke lenger.”

 

TV intervju med Brita Møystad Engseth: Hvorfor kan vi ikke få lov til å være forskjellige og se verden ulikt? Hanne Nabintu Herland Report
TV intervju med Brita Møystad Engseth: Hvorfor kan vi ikke få lov til å være forskjellige og se verden ulikt? Brita og Hanne samtaler. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. 

Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk, deriblant swahili, fransk og portugisisk.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Ny-marxismens kvinnefiendtlige 68er feminisme ødela kvinnedagen - Hanne Nabintu Steffen Aaland

The Quest for Mental Health: The world is a rough place. None of us survive this

  The world is a rough place. None of us survive this. The earth and …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×